WetenschapsOrientatie Nederland (WON) presentaties 2e klas

Dit afgelopen half jaar had ik de eer A2A te begeleiden met hun onderzoekjes. In een half jaar tijd halen we de voorkennis over onderzoek doen op uit de eerste klas en gaan de leerlingen uiteen in groepjes om iets te onderzoeken. Vorige week woensdag heb ik samen met mevrouw Gerritsen hun presentaties mogen beoordelen. De onderwerpen waren afwisselen. Zo probeerde een groep de veiligheidsmonitor van Amsterdam na te maken voor Zaanstad-Noord. Zowel met bestaande data, als door leerlingen te interviewen hoe veilig zij zich voelen en of er in hun wijk sprake is van criminaliteit. Hieronder een kaartje op basis van de leerling-enquête. 

Een andere groep onderzocht hoe geldbewust 1e en 2e klassers zijn. Eén van de uitkomsten is dat jongens in de 2e klas het beste de prijs van een kilo tomaten, een airfryer en een stofzuiger kunnen schatten.

Verder heeft een groep het telefoonverbod bij ons op school onderzocht door enquêtes af te nemen bij 2e klassen die vorig jaar nog wel hun telefoon in hun tas hadden. Ook werd onderzocht hoe basisschoolleerlingen aankijken tegen de overstap naar het VO en is dit vergeleken met hoe 1e klassen van nu terugkijken op die overstap. Het laatste onderzoek ging over het effect van strikte regels thuis op de mentale ontwikkeling van leerlingen in de eerste en tweede klas.

Marco Olij