Bovenbouw havo

Een 5-jarige opleiding als goede voorbereiding op een studie aan een hbo, of als opstap naar het vwo.

Havisten Competent (Haco)

Havoleerlingen hebben hun eigen kenmerken, behoeftes en wensen. Haco telt vijf competenties: je eigen leerproces sturen, een beroepshouding ontwikkelen, ontwikkelen van je informatievaardigheden, probleemoplossend werken en kunnen samenwerken. Oud Haco-leerlingen hebben in het hoger onderwijs aantoonbaar voordeel ten opzichte van andere studenten. Het Bertrand streeft ernaar om binnen een paar jaar als school geaccrediteerd te worden voor Havisten Competent.

Vakhavo

Wil je naast theorie ook graag praktijkvakken volgen? Dan kan je voor vakhavo kiezen en krijg je gelijk meer praktijkervaring. Je gaat samenwerken in projecten uit de werkelijke wereld en die in samenspraak met bedrijven worden opgezet. Ondernemers uit het bedrijfsleven komen de school binnen door het geven van gastlessen en je gaat zelf ook naar buiten om bedrijven te bezoeken. Hoe leuk is dat!

Bewegen, sport en maatschappij (BSM)

BSM is een keuzevak waarvoor je kiest als je bijvoorbeeld naar de Academie voor Lichamelijke Opvoeding wilt gaan, of als je fysiotherapie wilt studeren. Misschien wil je wel een baan bij Defensie. Om BSM te kiezen moet je redelijk sportief zijn, maar je hoeft geen topsporter te zijn. Je vindt sport en bewegen interessant en wilt je verdiepen in de achtergrond daarvan. Het leidinggeven in bewegingssituaties moet je leuk vinden, denk aan coachen, scheidsrechter, organisator.

Profielkeuze

In de loop van het derde leerjaar kies je voor een profiel: Cultuur en Maatschappij (CM), Economie en Maatschappij (EM), Natuur en Gezondheid (NG) of Natuur en Techniek (NT). Je kunt ook een dubbelprofiel kiezen: CM&EM of NG&NT.
Elk profiel bestaat uit verplichte vakken: Nederlands, Engels, culturele en kunstzinnige vorming (4 havo), maatschappijleer (4 havo) en lichamelijke opvoeding. Daarnaast volg je vakken van het profiel dat je hebt gekozen. Als je binnen Cultuur en Maatschappij wiskunde niet als examenvak kiest, dan moet je het vak rekenen, dat niet meetelt voor het eindexamen, kiezen. Het is mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, een extra vak te kiezen.

Examenvakken havo

  • Nederlands, Engels, Frans, Duits
  • wiskunde A, B en D
  • natuurkunde, scheikunde, biologie
  • aardrijkskunde, geschiedenis
  • economie, bedrijfseconomie
  • tekenen, lichamelijke opvoeding
  • maatschappijleer, culturele en kunstzinnige vorming (CVK)
  • natuur, leven en technologie (NLT)
  • bewegen, sport en maatschappij (BSM)
  • informatica

Eindexamentraject havo

In de vijfde klas van de havo doe je eindexamen. Tijdens de reguliere lessen bereiden de docenten je voor. Je kunt examentraining krijgen tijdens de FLEX-modules en in april is de examentrainingsweek. Er is examentraining in de meivakantie van Lyceo waar tegen betaling gebruik van kan worden gemaakt.

Profielwerkstuk

Onderdeel van het eindexamen is het profielwerkstuk. Halverwege de vierde klas krijg je een profielwerkstuk training, zodat je leert hoe je daarna een goed profielwerkstuk kunt maken. In de vijfde klas rond je je profielwerkstuk af en presenteer dit aan medeleerlingen, docenten en ouders met een poster of een (podium)presentatie.

Als je rondom het eindexamen veel spanning ervaart, kun je door medewerkers van ondersteuning en begeleiding extra begeleiding krijgen. Sommige leerlingen hebben tijdens de examens recht op extra faciliteiten. Daarvoor kunnen ze contact opnemen met de examensecretaris.