Welkom op het Bertrand

Het Bertrand Russell college is een openbare school voor havo en atheneum, waar rond de 1040 leerlingen onderwijs volgen. De school is gevestigd in twee schoolgebouwen aan de Erasmusstraat in Krommenie. Krachtige kenmerken van de school zijn de positieve sfeer, de persoonlijke aandacht en de vele kansen die geboden worden binnen een breed aanbod. Alle 100 medewerkers zijn betrokken en bieden graag de ondersteuning en begeleiding die leerlingen nodig hebben.

Onze missie en visie

Op het Bertrand Russell college gaan we voor een geweldige schooltijd waar iedereen zich thuis voelt. We geven hoogwaardig, modern onderwijs dat aansluit bij de ontwikkeling van de leerling. Dit stimuleert leerlingen en zorgt ervoor dat ze de juiste keuzes maken. Leerlingen behalen hun diploma en worden eigenaar van hun levenslange leerproces. Ze hebben zich sociaal sterk ontwikkeld en ervaringen opgedaan als wereldburger, waardoor leerlingen optimaal zijn voorbereid op de toekomst.

Op het Bertrand Russell college:

  • leren leerlingen en medewerkers van en met elkaar;
  • krijgen leerlingen persoonlijke aandacht en is er ruimte voor de persoonlijke ontwikkeling;
  • worden leerlingen intellectueel uitgedaagd;
  • is het onderwijs inspirerend, interactief en toekomstbestendig;
  • ontwikkelen leerlingen eigenaarschap en nemen zij verantwoordelijkheid voor hun eigen werk;
  • ontwikkelen leerlingen zich via culturele, maatschappelijke, sportieve, creatieve en internationale activiteiten tot wereldburger;
  • blijven medewerkers zich ontwikkelen tot sterk inhoudelijke professionals.

Onze kernwaarden

Persoonlijk

Elke leerling is uniek en heeft eigen talenten en ontwikkelpunten. Dit vraagt van ons onderwijs persoonlijke aandacht die geven wij door persoonlijk betrokken te zijn bij elke leerling. Ook onder de collega’s kennen we een grote onderlinge betrokkenheid. We zien leerlingen en elkaar.

Stimulerend

Onze lessen zijn goed, stimulerend en bevatten gedegen en actuele kennis en ruimte om te oefenen met 21-eeuwse vaardigheden. We stimuleren leerlingen om verbanden te leggen met andere vakken en de wereld om ons heen. Leerlingen krijgen daarbinnen volop keuzes aangeboden om zo eigenaar te worden van hun eigen ontwikkeling. Zo creëren we de ideale opstap naar hbo’s en universiteiten. We halen eruit wat erin zit.

Wereldwijs

Onze school is van de samenleving. Die samenleving is zowel lokaal als internationaal. De wereld is voor iedereen steeds toegankelijker en heeft steeds meer invloed op het dagelijks leven van onze leerlingen. Wij zetten in op levensechte ervaringen, dichtbij en ver weg, waarbij leerlingen een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving en vanuit feitelijke kennis kritisch leren denken. We leren door te doen.