Wat maakt het Bertrand bijzonder

Wie was Bertrand Russell?

Bertrand Russell (1872-1970) streed tot op hoge leeftijd tegen onrecht en oorlog. Hij was een pacifist en voerde actie tegen nucleaire bewapening. Hij was filosoof en wiskundige én kreeg de nobelprijs voor de literatuur. Een intellectuele duizendpoot die gelijkheid in de samenleving belangrijk vond.

Bertrand Russell inspireert ons om je een brede basis mee te geven, zodat je de wereld leert begrijpen. En ervaart welke invloed jij hebt in de samenleving. Vanuit die gedachte leren we je over:

  • internationalisering, w.o. Global Citizenship en tweetalig onderwijs (TTO)
  • burgerschap, debat en gender gelijkheid
  • cultuur en kunst
  • je talenten benutten

Internationalisering

Door de ruime aandacht voor internationalisering op het Bertrand maak je kennis met een nieuwe wereld. Je leert van buitenlandse ontmoetingen met leeftijdgenoten die een andere taal en cultuur hebben.

Global Citizenship school

Het Bertrand is een officiële Global Citizen School. Dit netwerk van ruim 70 scholen in het voorgezet onderwijs hebben hetzelfde doel: leerlingen opleiden tot wereldburgers. Op het Bertrand is dit onderdeel van ons burgerschapsonderwijs en alleen voor leerlingen van tweetalig onderwijs (TTO).

Op Global Citizenship scholen hebben alle vakken een internationaal en/of intercultureel tintje. . Je komt op verschillende manieren in aanraking met leerlingen uit andere landen en culturen, bijvoorbeeld door een uitwisselingsreis, een buitenlandse stedenreis en door een deel van je lessen te volgen in het Engels (dit geldt alleen voor TTO-leerlingen). Countries don’t meet, people do.

Buitenlandse uitwisselingen

In de klas 3 en 4 kun je je inschrijven voor uitwisselingen. Met subsidies van de EU bezoeken we leerlingen in andere landen. De buitenlandse leerlingen komen ook bij ons op bezoek. Ze komen bij jouw thuis logeren en je laat ze ook jouw omgeving zien. We een uitwisseling met een school in Madrid en in Duitsland. Als je tweetalig onderwijs (TTO) doet, is er ook een uitwisseling met leerlingen van een internationale school in Hongarije.

Ervaringsreis buiten Europa

Als je meer van de wereld wilt zien, kun je mee naar een Afrikaans land, zoals Zuid-Afrika. Je ervaart in ruim een week hoe het is om te leven in een andere cultuur. Je verblijft bij een gastgezin thuis en bezoekt daar ook de school. Aan deze verre reis gaat een jaar van fondsenwerving vooraf. Via allerlei klussen haal je zelf geld op om je reis te betalen. We organiseren deze reis met hulp van de organisatie ‘Cross Your Borders’. Kijk voor meer informatie ook eens bij Fairway op www.crossyourborders.nl.

Buitenlandse reizen in de examenklas

In het examenjaar ga je op reis naar bijvoorbeeld Berlijn, Parijs, Krakau, Rome of doe je mee aan een sportprogramma in de natuur.

Tweetalig onderwijs (TTO)

Leerlingen opleiden tot wereldburgers is een belangrijk doel van het Bertrand. Je kunt bij ons bijvoorbeeld tweetalig onderwijs (TTO) volgen, waardoor je hiervoor een goede basis krijgt.

Slimme keuze
Word jij graag uitgedaagd en ben jij goed in de Engelse taal? Dan is TTO iets voor jou!

In een wereld waar globalisering en internationalisering steeds belangrijker worden, is tweetalig onderwijs (TTO) een slimme keuze. Het is de ideale uitdaging voor leerlingen die méér willen: meer kennis, meer vaardigheden, meer opties. Op het Bertrand kun je tweetalig onderwijs volgen van leerjaar 1 tot en met 3 atheneum. Je krijgt dan minimaal 50% van je lessen in het Engels aangeboden.

TTO opent deuren, letterlijk. Als je vloeiend Engels spreekt, gaat er een wereld voor je open. Na het eindexamen heb je meer opties voor een vervolgstudie, omdat de overstap naar een Engelstalige hbo-opleiding of universiteit makkelijker is. Een tweetalige basis geeft je een extra duwtje in je ontwikkeling tot een wereldburger – niet onbelangrijk in deze tijd van internationalisering.

Wil je meer weten over tweetalig onderwijs? Bekijk dan eens het filmpje ‘Kies voor tweetalig onderwijs’

Ben jij die leergierige atheneumleerling die graag verder kijkt? Dan zijn wij de school voor jou!

Internationaal erkend certificaat
Toetsing van de Engelse taal vindt plaats via het Cambridge English B2-First-examen. Het certificaat dat je bij goed resultaat behaalt, laat zien dat je de Engelse taal beheerst op B2-niveau. Het certificaat is internationaal erkend en is daarmee letterlijk een springplank naar nieuwe werelden.

Toelatingseisen
Heb jij atheneumadvies gekregen en vind jij de Engelse taal leuk om te spreken, lezen en luisteren? Dan nodigen we je uit op onze open dag of kom een proefles doen in het voorjaar!

Kosten
De voorbereiding voor het Cambridge B2 First examen vindt plaats op school. Het officiële Cambridge examen wordt extern afgenomen en hier zijn kosten aan verbonden. Deze kosten vallen niet onder de vrijwillige ouderbijdrage.

Meer informatie
Je kunt voor meer informatie ook rechtstreeks contact opnemen met de tto-coördinator.

Burgerschap

Omgaan met vrijheden

Binnen onze democratische rechtstaat kennen we in Nederland vrije verkiezingen en de scheiding der machten, maar ook een cultuur waarin je je kunt uitspreken. Veel vrijheden zorgt voor verschillen, deze kunnen leiden tot tegenstellingen. Een goed debat kan tot een oplossing leiden.

Actief deelnemen aan de maatschappij

Het Bertrand Russell college is een openbare school. Dat betekent dat leerlingen van alle achtergronden en godsdiensten bij ons welkom zijn.

Ons burgerschapsonderwijs gaat over:

  • kennis opdoen over en kennis maken met sociale, maatschappelijk en politieke onderwerpen;
  • kennis opdoen en respect bijbrengen voor de democratie, basiswaarden en diversiteit;
  • kennis maken met leeftijdgenoten in het buitenland, via excursies, reizen, uitwisselingen en digitale projecten. Dit noemen we wereldburgerschap;
  • leren deelnemen aan de maatschappij door het oefenen van sociale en maatschappelijke competenties;
  • leren omgaan met tegenstelde meningen en oefenen met mening vormen door te debatteren.

Advies voor gemeenteraad

In atheneum 5 ga je op excursie naar de gemeenteraad van Zaanstad. We starten met een bezoek van de wethouder aan onze school, zodat je met de wethouder in gesprek kunt gaan. Ambtenaren zoeken vervolgens twee actuele problemen waar de Zaanse gemeenteraad mee worstelt. Je gaat dan op die onderwerpen advies geven. De twee beste groepjes presenteren ’s avonds live hun aanbevelingen in de gemeenteraadsvergadering.

Debatteren kun je leren

Tijdens een debat kun je je mening uiten (dat hoeft niet je eigen mening te zijn) via van tevoren vastgestelde regels. Op het Bertrand debatteren we veel en vaak tijdens de lessen Nederlands en maatschappijleer en soms in de pauze. Je kunt je ook aansluiten bij het debatteam. We gaan regelmatig naar debattoernooien door het hele land. Op school wordt geoefend onder leiding van docenten.

European Youth Parliament

Tweetalig onderwijs-leerlingen leren debatteren in het Engels. For those students who speak English well enough there is the European Youth Parliament (EYP). A fully English competition with the possibility to go abroad when performing well in the national rounds.

Gender en Seksualiteit Alliantie (GSA)

Gelijke kansen, diversiteit en inclusie zijn belangrijke waarden waar we in ons openbaar onderwijs voor staan. Onze GSA (Gender en Seksualiteit Alliantie) bestaat uit leerlingen en docenten die zich inzetten voor het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving voor iedereen, ongeacht hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

De GSA speelt een cruciale rol bij het bevorderen van bewustzijn, het vergroten van begrip en het stimuleren van solidariteit. Hierdoor krijgt elke leerling de ruimte om zich te ontwikkelen en zichzelf te zijn.

Paarse Vrijdag

Op onze school wordt Paarse Vrijdag georganiseerd door de leerlingen van de GSA. Door elk jaar op de 2e vrijdag in december de school paars te kleuren, zet GSA zich in voor seksuele- en genderdiversiteit als norm. We laten die dag met het organiseren van allerlei activiteiten zien dat het bij ons op school niet uitmaakt hoe jij je identificeert en/of wat je seksuele voorkeur is en dat iedereen zichzelf mag zijn.

Cultuur

Jaarlijkse productie

We gaan regelmatig naar een theater. Dit kan een toneelstuk zijn, maar ook een opera. Je kunt je ook inschrijven om mee te doen met een theaterproductie. Om een mooie voorstelling te maken, ga je regelmatig repeteren. Een professionele regisseur begeleidt de gehele productie. De uitvoeringen zijn van een hoog niveau en worden bezocht door een groot enthousiast publiek.

Museumbezoek

Voor de vakken Culturele en Kunstzinnige Vormgeving (CKV) en tekenen is een bezoek aan een museum een must. Zo kom je in aanraking met verschillende facetten van kunst. We bijvoorbeeld naar het literatuurmuseum in Den Haag, het Kunstmuseum in Den Haag, het Van Gogh museum in Amsterdam of het Molenmuseum op de Zaanse Schans.

Excursies

Ook ga je op verschillende culturele excursies naar steden in Nederland, zoals Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.

Toptalenten

Heb jij een groot talent voor cultuur, ondernemen of sport? Op het Bertrand willen we je graag de gelegenheid geven dit talent naast je schoolwerk verder te ontwikkelen.

Cultuur of ondernemen

Zo kunnen we je ondersteunen en indien mogelijk helpen bij het combineren van school en het ontwikkelen van je eigen talent. De talentenbegeleider ondersteunt je in samenspraak met schoolleiding en je ouders en onderhoudt contact met de begeleiders buiten school, zoals bijvoorbeeld je trainer, docent, coach, etc.

Topsport

Heb je een topsportstatus van de sportbond en/of het NOC/NSF? Dan krijg je extra begeleiding bij het combineren van school en topsport. De talentenbegeleider heeft contact met het Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs & Topsport (EVOT; voorheen LOOT) en het Olympisch Netwerk Noord-Holland.