Bovenbouw atheneum

Een 6-jarige opleiding als goede voorbereiding op een studie aan de universiteit.

Wetenschapsoriëntatie Nederland (WON)

Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het wetenschappelijk onderwijs, zijn we aangesloten bij het netwerk Wetenschapsoriëntatie Nederland (WON). Zo worden je wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden versterkt. Denk aan goede vragen stellen, onderzoek doen, hypotheses opstellen en resultaten presenteren die controleerbaar en feitelijk zijn.

WON in het atheneum stimuleert dat je goed voorbereid naar de universiteit gaat. Dit doen we door je vanaf de brugklas op een interactieve manier kennis te laten maken met onderzoeksvaardigheden. Je profiteert hier al van tijdens het maken van je profielwerkstuk en het geeft je een voorsprong op je vervolgstudie. Studenten ervaren meer studiemotivatie na WON in het voortgezet onderwijs en je kunt zelfstandiger werken.

Bètapartners

Het Bertrand is lid van het netwerk Bètapartners, waarin de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, ruim 45 vo-scholen, bedrijven en maatschappelijke instellingen sinds 2004 samenwerken aan goed, actueel en inspirerend bètaonderwijs in de regio Amsterdam, Noord-Holland en Flevoland.

In het netwerk Bètapartners wisselen scholen intensief kennis uit en werken samen aan onderwijsvernieuwing. Onze bètacoördinator – de heer Müller – zorgt voor de verspreiding van kennis in de school. Meer weten over Bètapartners? Kijk dan op www.betapartners.nl.

Profielkeuze

In de loop van het derde leerjaar kies je voor een van de vier profielen: Cultuur en Maatschappij (CM), Economie en Maatschappij (EM), Natuur en Gezondheid (NG) en Natuur en Techniek (NT). Daarnaast kun je een dubbelprofiel te kiezen: CM&EM of NG&NT.

Verplichte vakken voor de atheneumklassen zijn: Nederlands, Engels, tweede moderne taal, wiskunde, culturele en kunstzinnige vorming, maatschappijleer en lichamelijke opvoeding. De verplichte vakken worden aangevuld met vakken van het gekozen profiel. Het is mogelijk dat je, onder bepaalde voorwaarden, een extra vak kiest.

Examenvakken atheneum

  • Nederlands, Engels, Frans, Duits
  • wiskunde A, B, C, D
  • natuurkunde, scheikunde, biologie
  • aardrijkskunde, geschiedenis
  • economie, bedrijfseconomie
  • tekenen en kunstgeschiedenis
  • filosofie, lichamelijke opvoeding
  • culturele en kunstzinnige vorming
  • profielwerkstuk

Eindexamentraject atheneum

Tijdens de reguliere lessen wordt je door de docenten voorbereid op het eindexamen in de zesde klas. Daarnaast kun je examentraining tijdens FLEX-modules krijgen. In april/mei is de examentrainingsweek. Er is examentraining in de meivakantie van Lyceo waar tegen betaling gebruik van kan worden gemaakt

Profielwerkstuk

Halverwege de vijfde klas krijg je een profielwerkstuk training, zodat je leert hoe je daarna een goed profielwerkstuk kunt maken. In de zesde klas rond je het werkstuk af en presenteer je je profielwerkstuk aan medeleerlingen, docenten en ouders met een poster of (podium)presentatie.

Als je rondom het eindexamen veel spanning ervaart, dan kun je begeleid worden door medewerkers van ondersteuning en begeleiding. Sommige leerlingen hebben tijdens de examens recht op extra faciliteiten. Zij kunnen contact opnemen met de examensecretaris.