Wie is wie

Bertrand Russell college

Het Bertrand Russell college is een school voor havo en atheneum in Krommenie met ongeveer 1040 leerlingen en 100 medewerkers.

De rector en de afdelingsleiders vormen samen de schoolleiding van het Bertrand. Zij zorgen ervoor dat het onderwijs op school goed verloopt en dat leerlingen en medewerkers de juiste ondersteuning krijgen.

Jij hebt natuurlijk dagelijks te maken met de verschillende vakdocenten en een vaste mentor voor je eigen klas. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders bij vragen of problemen tijdens het leerproces. De leerjaarcoördinatoren zijn het tweede aanspreekpunt en hebben een overkoepelende functie per leerjaar.

Daarnaast kun je ook contact opnemen met specifieke coördinatoren voor extra ondersteuning en begeleiding. Mocht je contact willen opnemen, vul daarvoor dan het contactformulier in. Hieronder vind je een handig overzicht van de contactpersonen.

Schoolleiding

 • Rector, mevrouw S. Campos
 • Afdelingsleider leerjaar 1 en 2, de heer P.J.M. Smit
 • Afdelingsleider havo 3-5, de heer H. Woerdeman
 • Afdelingsleider atheneum 3-6, mevrouw F.K. Gerritsen

Leerjaarcoördinatoren

 • Leerjaar 1, mevrouw M.A. Lokhorst
 • Leerjaar 2, mevrouw C. Looij-Rienstra
 • Havo 3, mevrouw C.H.A. Kwappenberg
 • Havo 4, de heer M. Olij en mevrouw C.H.A. Kwappenberg
 • Havo 5, de heer J.R.E. van Esch
 • Atheneum 3 en 4, de heer J.N.P. van Berkel
 • Atheneum 5 en 6, mevrouw J. de Nijs

TTO-coördinator

 • TTO-coördinator, mevrouw J. de Nijs

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

 • LOB-coördinator leerjaar 1-3, mevrouw L. Schoen
 • LOB-coördinator, leerjaar 4-6, mevrouw I. Oosterhoorn

Examensecretaris en toetscoördinator

 • mevrouw Y. van den Broek

Ondersteuning & Begeleiding

 • Coördinator ondersteuning & begeleiding,
 • Dyslexie-coördinator, mevrouw E.I.L. Deichsel
 • Antipest-coördinator, mevrouw J. Mester

Contactpersonen

 • Interne contactpersoon, mevrouw L.C. Wijga-de Groot
 • Interne contactpersoon, de heer M.S. Funke
 • Externe vertrouwenspersoon, mevrouw M. Corba

Inspraak

 • Voorzitter Medezeggenschapsraad (MR), de heer J.E.M. Huisman
 • Voorzitter Leerlingenraad, Elin Weijzig
 • Voorzitter Ouderraad, mevrouw K. Bego

Conciërge, administratie, facturatie

Stichting OVO Zaanstad

Het Bertrand Russell college valt onder de Stichting OVO Zaanstad. Dit is het schoolbestuur van 7 scholen voor openbaar voortgezet onderwijs met ruim 6.000 leerlingen in de Zaanstreek. Op de OVO scholen wordt onderwijs aangeboden op alle niveaus van voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. De scholen en het College van Bestuur worden ondersteund door OVO Service.
Kijk voor meer informatie over OVO Zaanstad op www.ovo-zaanstad.nl

College van Bestuur OVO Zaanstad

 • Voorzitter, de heer G.J.M. de Lange
 • Lid, mevrouw B. van Nieuwenhuizen