FLEX-modules

Met de FLEX-modules maken we een gedeelte van ons onderwijs flexibeler. Dit betekent dat je zelf kunt kiezen voor welke vakken en onderwerpen je extra ondersteuning, verdieping of uitdaging wilt. Meer weten over aardrijkskunde, meedoen in ons debatteam, meeschrijven aan onze schoolkrant, extra ondersteuning bij wiskunde of extra hulp bij begrijpend lezen? Dit kan tijdens een FLEX-module.

Wil je liever wat extra lesgebonden hulp? Dan kun je ook wekelijks naar FLEX-vakhulp gaan om gerichte ondersteuning te krijgen, passend bij de lessen die je op dat moment volgt.

We bieden ons onderwijs flexibeler aan omdat:

  • Onderwijsaanbod en leerbehoefte beter aansluiten => ondersteunend, verdiepend en uitdagend
  • Meer ruimte voor begeleiding in kleinere groepen, waarbij extra aandacht is voor het bevorderen van eigenaarschap bij leerlingen
  • Geïntegreerd leren in vakoverstijgende projecten
  • Ondernemend leren (HACO) en wetenschappelijk leren (WON) nog meer stimuleren
  • Talenten van leerlingen verder ontwikkelen en verstevigen
  • Talenten van medewerkers optimaal inzetten en benutten
  • Flexibel diplomeren (vakken op verschillende niveaus, vak eerder afronden, extra vak examen doen)
  • Ruimte om het goede gesprek te voeren over actuele ontwikkelingen/onderwerpen
  • Levensechte opdrachten in ons onderwijs toevoegen

Ervaring leert dat het zelf keuzes kunnen maken de motivatie verhoogt.