Communicatie

Op het Bertrand houden we je goed op de hoogte met behulp van de Bertrand-app, Magister en Zermelo. Uiteraard kunnen jij en je ouders/verzorgers persoonlijk met ons in gesprek. Met de Bertrand-app is een afspraak snel gemaakt.

Bertrand-app

Via de Bertrand-app ontvang je informatie en nieuwsberichten. De app is gratis te downloaden voor Apple en Android. Hebben jij en/of jouw ouders/verzorgers geen smartphone, dan ontvangen jullie de informatie via e-mail.

Jaaragenda en vakantierooster

De jaaragenda kun je vinden in de Bertrand-app. In de jaaragenda staat ook wanneer je vakantie hebt.
Het vakantierooster voor schooljaar 2024-2025 staat hier.

Magister

De Magister-app geeft jou en je ouders/verzorgers inzicht in jouw cijfers, huiswerk, toetsen, aan-/afwezigheid en geeft toegang tot het benodigde lesmateriaal in de elektronische leeromgeving (ELO). Documenten en formulieren staan in Magister onder ‘Mededelingen’.

Zermelo

Jouw persoonlijke lesrooster vind je in de Zermelo-app.

App of gesprek

Je ouders/verzorgers wordt gevraagd de berichtenservice via de Bertrand-app alleen te gebruiken voor korte praktische mededelingen of vragen. Willen je ouders/verzorgers een bepaalde vraag of probleem, mogelijk met een emotionele lading, wat uitgebreider bespreken? Dan kunnen ze het beste direct een telefonische of persoonlijke afspraak maken.

Informatieplicht

Het is onze wettelijke plicht informatie aan beide ouders te verstrekken, ongeacht of de ouders op hetzelfde adres wonen. In het geval een van de ouders niet het ouderlijk gezag heeft, verstrekken wij geen informatie. De betreffende ouder kan hiertoe wel een verzoek indienen. Informatie wordt alleen verstrekt als de ouder met het ouderlijk gezag daar toestemming voor geeft.

Privacy

Wij nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Wij delen persoonsgegevens alleen met anderen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de leerling (ouders/verzorgers) en de school of voor de uitvoering van een wettelijke verplichting.