Aanmeldprocedure voor het Bertrand Russell college

Overstap vanuit het basisonderwijs naar het Bertrand (po-vo)

Je ouders krijgen van de basisschool bericht hoe zij jou kunnen aanmelden voor het voortgezet onderwijs. Zij vullen dan alle gegevens in en noteren welke scholen jouw voorkeur hebben. Natuurlijk zijn dit scholen die passen bij het advies die je van jouw basisschool hebt gekregen.

Kies je voor het Bertrand Russell college, dan krijgen wij de aanmelding binnen. Op de website www.povo-zaanstreek.nl staat alle informatie over de inschrijving in het voortgezet onderwijs. Als je buiten de Zaanstreek woont en je voor het Bertrand Russell college kiest, kun je contact opnemen met onze administratie brchv@bertrand.nl voor een aanmeldingsformulier.

Overstap vanuit het voortgezet onderwijs naar het Bertrand (vo-vo)

Soms is een tussentijdse overstap van de ene school voor Voortgezet Onderwijs naar de andere noodzakelijk. Een overstap is bijvoorbeeld nodig als je huidige school onderwijs biedt dat niet (meer) bij jouw niveau past. Ook kan het zijn dat jouw huidige school onvoldoende of niet (meer) in jouw ondersteuningsbehoefte voorziet. Een derde reden kan zijn dat je binnenkort gaat verhuizen.

Overstappen eind leerjaar 1 of 2 verloopt anders dan in leerjaar 3–6.

Leerjaar 1 en 2

Het aanmeldings- en inschrijfbeleid OVO Zaanstad via de Zaanse VO-VO Overstap van toepassing. De besturen van de scholen voor voortgezet onderwijs in de Zaanstreek hebben met elkaar afspraken gemaakt over de procedure van aanmelding en inschrijving van leerlingen op een Zaanse vo-school. Dit in het belang van de toegankelijkheid en kwaliteit van het onderwijs en de wens van eerlijke plaatsing van leerlingen. Een aanmeldformulier haal je op je huidige Zaanse VO-school. Kom je van buiten de Zaanstreek dat meld je je op het Bertrand. In de flyer VOVO-overstap staat informatie over voorlichtingsavonden van de Zaanse scholen.

Leerjaar 3-6

Voor leerlingen in de leerjaren 3-6 die over zouden willen stappen naar het Bertrand Russell college geldt dat er direct contact opgenomen kan worden met brchv@bertrand.nl of 075-6210426. Je wordt dan in contact gebracht met de juiste leerjaarcoördinator.