Ondersteuning en begeleiding

Op het Bertrand Russell college doen we zoveel mogelijk recht aan verschillen tussen leerlingen. Het overgrote deel van de leerlingen kan met de ondersteuning van de mentor en de vakdocenten voldoende tot goed presteren.

Er zijn ook leerlingen die pas tot vergelijkbare resultaten kunnen komen met extra ondersteuning. Bij begeleiding moet worden gedacht aan individuele begeleiding of in kleine groepen op het gebied van huiswerkbegeleiding, faalangst, sociale vaardigheid, dyslexie, gezond gamen en plannen en organiseren. Ook persoonlijke begeleiding als talentcoaching en trajectbegeleiding vallen onder de interne begeleiding.

Klik op deze link voor uitgebreide toelichting op ondersteuning en begeleiding.

Als de ondersteuningsvraag van dien aard is, dat het niet binnen de school kan worden opgevangen, wordt advies ingewonnen bij externe instanties. Hierbij valt te denken aan de Leerplichtambtenaar, de Jeugdarts (GGD), Schoolmaatschappelijk werk, Jeugdbescherming, Stichting Jeugdteam, Centrum Jong, Politie, Straathoekwerk, Jeugd Preventie Programma Zaanstad, GGZ en 113 zelfmoordpreventie.