Onderbouw

Havo en vwo hebben hun eigen kenmerken en leiden allebei naar een waardevol diploma. We vinden het erg belangrijk dat je in de juiste klas terechtkomt. Daarom kun je tijdens een eenjarige brugklas ontdekken welk niveau het beste bij je past. Dat werkt zo:

Eenjarige brugklas

1. Havo-kansklas

Heb je een mavo(tl) / havo-advies? Dan volg je het eerste leerjaar in de havo-kansklas. Je krijgt dan 2 ½ dag les op het Bertrand Russell college en 2 ½ dag op het Trias VMBO.

Zo ontdek je welk niveau het best bij jou past. Aan het eind van het eerste schooljaar wordt op basis van je leerresultaten bepaald of je in leerjaar 2 naar de mavo of naar de havo gaat.

2. Havo/atheneum-brugklas

Heb je een havo- of havo/vwo-advies? Dan start je in onze gemengde havo/atheneum-brugklas. Tijdens de brugperiode ontdek je welk niveau het best bij jou past. De brugperiode duurt één jaar, daarna wordt bepaald of je verder gaat in havo 2 of atheneum 2.

3. Atheneum reguliere klas

Heb je een vwo-advies? Dan start je in onze atheneumklas. Je kunt kiezen voor een reguliere atheneumklas of een tweetalige atheneumklas (TTO-klas). Vanaf de eerste dag krijg je les op atheneum-niveau. Het tempo in deze klassen ligt hoger dan in de gemengde brugklas en je krijgt extra lesstof passend bij je eigen ontwikkeling.

4. Atheneum tto-klas

In de tweetalige atheneumklassen (TTO) krijg je 50% van de lestijd les in het Engels. Je wordt zo extra goed voorbereid op het vaak Engelstalige hoger onderwijs en je doet extra internationale ervaring op.

Havo/atheneum 2

Aan het eind van het eerste leerjaar bepalen jouw cijfers op het eindrapport het vervolgtraject: havo 2 of atheneum 2 (reguliere of TTO-klas). Vanaf het tweede leerjaar krijg je les op het niveau dat bij je past.

In de havo-klassen stimuleren we de ontwikkeling van vaardigheden en competenties die je nodig hebt voor het hbo. Hiervoor zijn we aangesloten bij Havisten Competent (HaCo). In de atheneumklassen is extra aandacht voor de vaardigheden en competenties die je nodig hebt voor een vervolgstudie aan de universiteit. Hiervoor zijn we aangesloten bij Wetenschapsoriëntatie Nederland (WON).

STEAM

Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics, oftewel STEAM, is een vak dat je in de eerste 2 jaar van de onderbouw krijgt. In het vak komen verschillende onderwerpen aan bod uit de vakgebieden natuur en wetenschap. Het vak is gekoppeld aan verschillende thema’s die aansluiten bij een steeds veranderende wereld. De thema’s krijg je als aparte modules aangeboden. Je doet veel theoretische kennis op én je leert allerlei praktische vaardigheden d.m.v. experimenten en projecten.

Je leert bijvoorbeeld waarom de zgn. ‘tiny houses’ (kleine huisjes) duurzamer zijn. Je gaat zelf een ‘tiny house’ ontwerpen en in modelschaal bouwen. Tot slot mag je het modelhuisje zelf kunstzinnig inrichten. Zo worden alle thema’s met elkaar gecombineerd.

Je doet in het eerste leerjaar ook mee aan een STEAM-project, dat je aan je ouders en medeleerlingen presenteert tijdens de STEAMfair. Andere modules die aan de orde komen zijn: het klimaat, chemisch koken en electronic wearables.