Ter herinnering, uit de verzonden brief over de herstart

Januari
Op 4 januari 2021 is er een voorbereidende dag voor docenten. Dus op dinsdag 5 januari 2021 starten we weer met onderwijs op afstand voor de leerlingen (exclusief de examenklassen). Alleen de gymlessen gaan niet door. Van alle leerlingen wordt verwacht dat zij aanwezig zijn bij de lessen en actief meedoen. De lessen zijn conform het verkorte coronarooster. Op basis van de laatste informatie gaat de school weer open op maandag 18 januari. Uiteraard kan dit aangepast worden door besluiten vanuit de overheid.

Leerlingen examenklassen gaan na de kerstvakantie wel naar school
Vanaf dinsdag 5 januari 2021 komen de leerlingen van havo 5 en vwo 6 naar school volgens het verkorte coronarooster van 50 minuten per les. We proberen wel elke les in een groot lokaal of in twee lokalen te roosteren, zodat leerlingen op meer afstand van elkaar kunnen gaan zitten.

Afname van schoolexamens voor de examen- en voorexamenklassen
Er is ruimte om schoolexamens op school te laten plaatsvinden tijdens de sluiting. Dit betekent dat wij de SE-week met de schoolexamens plaats laten vinden, conform de planning, in de 2e week van 2021 voor de leerlingen van H4, H5, A4, A5 en A6.

We starten de SE-week op 12 januari 2021, zodat alle leerlingen nog een volledige schoolweek lessen op afstand volgen of op school zijn ter voorbereiding van de toetsen. De planning van de schoolexamens ontvangt iedereen uiterlijk vrijdag 18 december via de mail. Veel succes met leren!

Over nog te maken of te herkansen schoolexamens uit periode 1, vanwege afwezigheid in verband met de huidige coronasituatie, volgt informatie in januari. Net zoals de uitwerking van de nieuwe regels rondom de examens voor 2021.

Andere onderwerpen

  • De toetsweek (voor de niet SE-toetsen) voor H4 en A5 verplaatsen we naar woensdag 20 januari tot en met 26 januari 2021. Let op, de leerlingen van H4 en A5 hebben dus in de SE-week schoolexamens en in de toetsweek toetsen. De planning van de toetsweek ontvangt iedereen uiterlijk 18 december via de mail.
  • De geplande openlesmiddag van groep 8 op 13 januari 2021 is verplaatst naar woensdag 27 januari 2021. Dit betekent dat er op die dag op de onderbouw vanaf 12.25 uur geen lessen meer zijn.
  • De FLEX-modules op het 7de lesuur vervallen in de periode van 5 januari tot en met 16 januari 2021. Docenten kunnen wel extra ondersteuning aanbieden. Als leerling kan je de docent hiervoor zelf benaderen. We geven alvast mee dat er geen zorgen hoeven te zijn over het te behalen FLEX-punt voor periode 2 in verband met de overgang.
  • We starten in periode 3 vanaf 18 januari 2021 weer met de nieuwe FLEX-modules. Meer informatie ontvang je hierover op korte termijn.

Opvang voor kwetsbare leerlingen
De school is na de kerstvakantie ook open voor de opvang van kwetsbare leerlingen. We hebben reeds een eerste overzicht van de leerlingen die hiervan gebruik maken. Als er leerlingen zijn die zich willen aanmelden, kan dit door na de vakantie met school via het algemene nummer contact op te nemen.

ICT-problemen
Neem bij problemen met de laptop, bijvoorbeeld als de microfoon of camera het niet doet, contact op met de afdeling ICT. Ook als er thuis geen laptop aanwezig is, of als de laptop door veel verschillende gezinsleden moet worden gedeeld, horen we dat graag zodat we een oplossing kunnen gaan zoeken. Hetzelfde geldt voor een mogelijk probleem met de wifi-verbinding. De ICT-afdeling is te bereiken via helpdesk@bertrand.nl.

Gebouwen en bereikbaarheid
Beide schoolgebouwen zijn vanaf 4 januari tot en met 15 januari open en elke dag zijn wij telefonisch bereikbaar tot 15.00 uur.

 

We hopen zo voldoende informatie te hebben gegeven voor de eerste weken in het nieuwe jaar.

Met vriendelijke groet,
Namens alle medewerkers van het Bertrand Russell college,
Sandra Campos
Rector


  Terug naar Nieuws

" What is wanted is not the will to believe, but the will to find out, which is the exact opposite. "

Bertrand Russell

Top