Onderwijs op het vwo

Atheneum

Het Bertrand Russell college begeleidt alle vwo-leerlingen vanaf klas 1 atheneum tot en met klas 6 atheneum richting een wetenschappelijke vervolgopleiding. Nieuwsgierigheid en verWONdering staan daarbij centraal. Doel is dat leerlingen een voorsprong hebben op het moment dat zij naar de universiteit gaan en zich de 21st Century Skills hebben eigengemaakt: actief vragen stellen, een kritische en nieuwsgierige houding, zelf op zoek gaan naar informatie, problemen oplossen, creatieve en nieuwe aanpakken bedenken en goed samenwerken.

Het Bertrand Russell college is aangesloten bij het netwerk van WetenschapsOri├źntatie Nederland (WON). ÔÇťOnderzoekend leren en leren onderzoekenÔÇŁ, een onderwijsconcept plus netwerkorganisatie van ruim 50 vwo-scholen. Via onderstaande button kom je op de website van WON.

In de onderbouw wordt de onderzoekende houding volop gestimuleerd. Een greep uit het aanbod: het schrijven van een zakelijke tekst bij Nederlands, een uitgebreid bronnenonderzoek bij geschiedenis, een project rondom het groeien van bonen bij biologie en een vakoverstijgend project van wiskunde en kunstzinnige vorming over de gulden snede. Leerlingen kunnen in de keuzelessen onder andere aan de slag met coderen, sterrenkunde, robotica en psychologie.

Wat maakt het atheneum van het Bertrand Russell college bijzonder?

Wetenschapsgeschiedenis: In de vierde klas volgen alle leerlingen dit bijzondere vak. De aanzetten op het gebied van onderzoek die in de onderbouw zijn gegeven krijgen een echt wetenschappelijk kader. De wetenschapsvaardigheden die worden aangeleerd bereiden leerlingen voor op de bovenbouw en uiteindelijk op het Profielwerkstuk (de laatste grote opdracht voor het eindexamen). ThemaÔÇÖs die in dit vak aan de orde komen zijn: geschiedenis van de wetenschap, sterrenkunde, het ontstaan van de moderne geneeskunde, evolutie van de mens, wetenschapsfilosofie, biosfeer en duurzame ontwikkeling en hersenen en gedrag.

Wiskunde D: Is voor leerlingen die zich afvragen hoe we wiskunde gebruiken om een Rubiks-kubus op te lossen. Dit eindexamenvak is voor leerlingen die willen weten hoe we met wiskunde beweging modelleren, of die getallenstelsels willen ontdekken waarmee de wereld van mogelijkheden ongekend vergroot wordt. We leren verbanden te zoeken tussen de concrete en abstracte wereld, waardoor inzicht in onze werkelijkheid verdiept kan raken.

Filosofie: Dit houdt in dat je je verdiept in wijsgerige antropologie, ethiek, kennisleer en wetenschapsfilosofie. Je leert moeilijke teksten te doorgronden, oefent met argumentatieleer en krijgt een goed inzicht in de beginselen van de moderne samenleving. We bieden filosofie aan als eindexamenvak.

" What is wanted is not the will to believe, but the will to find out, which is the exact opposite. "

Bertrand Russell

Top