Kick-off Vakhavo

De kick-off van het vakhavo-project is geweest op 9 februari jl. Onze vakhavisten gaan een eco-woonwijk ontwikkelen op de kavel waar nu het bovenbouwgebouw staat.

Gastdocent Ad Leijen, van de opleiding smart-building van het Regio College vertelde wat het project inhoudt.

Om deze woonwijk te ontwikkelen krijgt een groep de opdracht om een plattegrond te maken waarin verschillende woningen een plek krijgen. Daarnaast kunnen ze bepalen wat zij belangrijk vinden aan infrastructuur.

De deelprojecten waaruit gekozen kon worden zijn:

  • Ontwerpen wooneenheden;
  • Energie opwekken, bewaren en toepassen;
  • Waterberging en oppervlaktewater;
  • (Afval)water filteren naar grijswater/grijswater filteren naar drinkwater (natuurlijke waterzuivering).

In drie groepen gingen de leerlingen uit havo 3 en havo 4 uiteen om zoveel mogelijk informatie over hun deelproject te verkrijgen.

De woonwijk wordt zoveel mogelijk tot volledig off-grid. Door de manier van inrichten, de waterberging, de energievoorziening en de bebouwing willen we de ecologische belasting van het project zo laag mogelijk houden.

Het eindresultaat is een maquette van het “voorlopig ontwerp” van de woonwijk schaal 1:100.

De komende weken gaan de leerlingen op excursie, krijgen ze gastlessen van bedrijven en met deze informatie gaan ze verder aan de slag.

Uiteraard houden wij jullie op de hoogte van de voortgang van dit project.