Karakter van de school

Van de samenleving
Voeling houden met de samenleving en de leerlingen bewust maken van wat er speelt in de wereld is voor ons essentieel. Zo zorgen we ervoor dat onze leerlingen niet alleen met een waardevol diploma van school gaan, maar ook met de nodige bagage om zich na hun eindexamen verder te ontwikkelen op de manier die het best bij hen past.

 Progressief
Op het Bertrand Russell college anticiperen we op de toekomst. Welke veranderingen zijn er in de verschillende vervolgopleidingen en in de samenleving. Hoe is een leerling daar het best op voorbereid? Welke vaardigheden worden er verwacht van toekomstige studenten en werknemers? We passen daar de inhoud van onze lessen en onze lesmethodes op aan.

 Modern
Opgroeien anno nu is niet te vergelijken met opgroeien tien jaar geleden. De manier waarop jongeren informatie vergaren en uitwisselen is constant in beweging. Wij hebben daarom gekozen voor ‘blended learning’: leerlingen leren niet alleen klassikaal en uit boeken, maar ook via de laptop. Deze combinatie zorgt voor een hoog leerrendement.

 Persoonlijk
Onze lesmethodes mogen dan steeds moderniseren, ons DNA is sinds onze oprichting in 1972 hetzelfde gebleven: het Bertrand Russell college is in hart en nieren een school die elke leerling stimuleert het beste uit zichzelf te halen. En dat geldt niet alleen voor de vakken waar ze talent voor hebben, maar ook voor de vakken die ze van nature minder goed liggen.

Toegankelijk
Het Bertrand Russell college is een openbare school. En dat bedoelen we letterlijk: onze deuren staan open voor iedereen die goed onderwijs zoekt op havo-/atheneum-niveau. Dat betekent dat discriminatie en pesten niet getolereerd worden. We zijn een school waar iedereen welkom is en zich welkom vóelt.


Kenmerken van de les- en leerstof


De handelswijze

" What is wanted is not the will to believe, but the will to find out, which is the exact opposite. "

Bertrand Russell

Top