Atheneum 5 adviseert de gemeenteraad

Atheneum 5 was op bezoek bij de gemeenteraad van Zaanstad op 29 februari jl. Na uitleg over de lokale politiek door wethouder Tuijn en raadsgriffier Catsburg gingen de leerlingen in acht groepjes uiteen, ieder groepje werd begeleid door een raadslid.

De gemeente heeft om advies gevraagd over de onderwerpen:

  • windturbines langs het Noordzeekanaal
  • fietsveiligheid in Zaanstad-Noord

Bij de windturbines ging het vooral om het maken van een belangenafweging tussen omwonenden, natuur, bedrijven, cultureel erfgoed en natuurlijk het klimaat. Vier groepjes hebben deze afweging gemaakt en kwamen met aanvullende adviezen, zoals het onderzoeken van verticale windturbines.

De vier groepjes die bezig waren met verkeersveiligheid spraken over diverse knelpunten in Zaanstad-Noord. Allemaal hebben ze verschillende knelpunten van een oplossing voorzien.  Voorbeeld van een knelpunt en mogelijke oplossing is De Vlusch in Krommenie. Het parkeren naast de huizen maakt de weg erg smal. Voorstel van de leerlingen is om twee parkeerterreinen aan beide uiteinden van de straat te maken, zodat de straat breder wordt.

Bij de groepjes die over fietsveiligheid spraken, kwam ook het begrip fatbike veel aan de orde. Het werd ontzettend komisch toen leerlingen ideeën daarover gingen presenteren zoals een verplicht roze vlaggetje of roze helm voor fatbike bestuurders, dit om het imago van deze fietsen te verslechteren.

Van de acht groepjes werden er twee uitgekozen om dezelfde avond live te presenteren aan de gemeenteraad. Daar stemde de raadsleden over de vraag welk groepje beloond zou worden met bioscoopbonnen. De leerlingen hebben behoorlijk wat diepgang laten zien, de raadsleden waren onder de indruk en hopen in de toekomst velen van hun terug te zien als collegaraadsleden.

Met vriendelijke groet,

Marco Olij, docent maatschappijleer