Wat wij voor uw kind kunnen betekenen

Wat wij voor uw kind kunnen betekenen

De middelbareschooltijd is misschien wel een van de belangrijkste fases in de ontwikkeling van uw kind. Een fase waarin hij of zij niet alleen vakkennis opdoet en nieuwe vaardigheden leert, maar ook zichzelf beter leert kennen. Op het Bertrand Russell college helpen we onze leerlingen om te ontdekken waar hun passies liggen, waar ze goed in zijn en waar ze beter in willen worden.

Veilig & vertrouwd

Jezelf ontwikkelen betekent dat je kwetsbaar moet durven zijn. Dat kan alleen als je je veilig voelt. Pesten en discriminatie worden bij ons dan ook niet getolereerd. Omdat de onderbouw en de bovenbouw verdeeld zijn over twee gebouwen, heeft ons onderwijs bovendien een kleinschalig karakter, zodat leerlingen zich al snel thuis voelen. En met speciale keuzelessen in de eerste drie jaar heeft elke leerling alle kans om uiteenlopende vakgebieden uit te proberen.

De brugperiode

Op het Bertrand Russell college hebben we een eenjarige brugperiode met gemengde havo-/atheneum-klassen. Na het eerste jaar stromen de leerlingen door naar 2 havo of 2 atheneum. Voor excellente leerlingen met vwo-advies zijn er aparte atheneum-klassen. Op deze manier weet u zeker dat uw kind start op het niveau dat hem of haar het best past.

Digitale klassen

Het Bertrand Russell college biedt modern onderwijs dat is toegespitst op de behoeftes van de leerlingen. Hierbij past het gebruik van digitale leermiddelen. Leerlingen in klas 1 hebben vanaf 2009 de mogelijkheid om te kiezen voor een digitale klas. Het afgelopen schooljaar werd er massaal voor deze moderne manier van lesgeven gekozen, zodat nu alle eerste klassen digitaal zijn. We hebben digitale klassen in het eerste, tweede en derde leerjaar.

Contact met de ouders

We vinden het erg belangrijk om goed contact te onderhouden met de ouder(s)/verzorger(s). De mentoren zijn hierbij het eerste aanspreekpunt. Daarnaast organiseren we bijeenkomsten met contactouders van de brugklas. Net als de ouderraad zijn deze contactouders belangrijk als klankbord voor de schoolleiding.

Meer weten?

Schroomt u niet contact met ons op te nemen voor nadere informatie of als u ons iets te melden hebt.

" What is wanted is not the will to believe, but the will to find out, which is the exact opposite. "

Bertrand Russell

Top