Publicaties

Informatiebrochure groep 8 leerlingen Informatiebrochure groep 8 ouders Schoolgids Jaarverslag Schoolplan

Inspraak

Ouderavonden Op het Bertrand staan we open voor de mening en inbreng van ouders/verzorgers. We organiseren regelmatig ouderavonden en voorlichtingsavonden. Goed contact tussen u en school is van groot belang. We organiseren jaarlijks de volgende bijeenkomsten:...

Ondersteuning en begeleiding

Op het Bertrand Russell college doen we zoveel mogelijk recht aan verschillen tussen leerlingen. Het overgrote deel van de leerlingen kan met de ondersteuning van de mentor en de vakdocenten voldoende tot goed presteren. Er zijn ook leerlingen die pas tot...

Onze locaties

Twee locaties: bovenbouw en onderbouw Het Bertrand is gevestigd in twee gebouwen, één locatie voor de onderbouw (leerjaar 1 en 2 havo/atheneum) en één locatie voor de bovenbouw (leerjaar 3 t/m 5 havo en 3 t/m 6 atheneum). Hierdoor start je vanuit de basisschool in een...

Wie is wie

Bertrand Russell college Het Bertrand Russell college is een school voor havo en atheneum in Krommenie met ongeveer 1040 leerlingen en 100 medewerkers. De rector en de afdelingsleiders vormen samen de schoolleiding van het Bertrand. Zij zorgen ervoor dat het onderwijs...