Waarom viert een echte Zaankanter Pinksterdrie?

Pinksterdrie Teneinde Purmerend in handen te krijgen trokken de Spaanse troepen op Pinksterzondag, 30 mei 1574, ‘met het krieken van den dag’ in twee groepen op. Een groep van 1.600 man ging via Ilpendam op weg, een andere troep van 1.400 man trachtte via Wormer naar Purmerend te komen. Nadat ze zich verzameld hadden bij de Wormerveerse schans, die niet gebruikt meer werd, werden de Spaanse soldaten in groepen met schuiten en een pont overgezet, ‘en marcheerden voort al stillekens den smallen weg langs naer Wormer’.

Ter nagedachtenis werd in de Wormer kerk een gedenkteken opgericht,met de spreuk; ‘Pinksterdagh, Wormer wel gedenken mag’. Volgens vele Zaankanters hebben we hier de vrije Derde Pinksterdag aan te danken. Voor het hele verhaal, klik hier!


  Terug naar Nieuws

" What is wanted is not the will to believe, but the will to find out, which is the exact opposite. "

Bertrand Russell

Top