Verlof, ziekte, verzuim

 Verzuim, ziekte en verlof

•Afspraken met tandarts, dokter, fysiotherapeut maak je buiten schooltijd (8:15 – 16:20 uur). Als dat echt niet lukt laat je je ouder(s)/verzorger(s) vooraf een briefje ‘absentiemelding’ invullen, dat je inlevert bij de conciërges of daar in de brievenbus gooit. Dit briefje kun je hier downloaden.

• Word je ziek op school dan meld je je af bij de conciërges. Zij nemen dan direct contact op met je ouder(s)/verzorger(s) (thuis of op het werk) om te melden dat je ziek naar huis gaat.

• Ziekte of absentie tijdens Schoolexamen en/of het Centraal Examen: Let op! Hiervoor gelden andere (strengere) regels. Deze vind je in het examenreglement en PTA. Absentie (al dan niet terecht) kan consequenties hebben voor je cijfer of
je recht op herkansen.

• LO-lessen: Ben je wel aanwezig op school, maar kun je niet deelnemen aan de lessen Lichamelijke Opvoeding, dan meld je je persoonlijk bij de LO-docent vóór de les begint. De docent beslist dan wat er moet gebeuren. Meestal kun je assisteren in de les.

• Verlof aanvragen: Als er een bijzondere reden is waarom je een dag of een paar dagen verlof wilt hebben, kunnen je ouders hiermee een verzoek indienen. Let op, verlofaanvragen moeten minimaal twee weken voor de verlofdatum schriftelijk gedaan worden via de leerjaarcoördinator. 

" What is wanted is not the will to believe, but the will to find out, which is the exact opposite. "

Bertrand Russell

Top