Overstap 5havo naar 5atheneum

Motivatie voor doorstromen naar 5 atheneum
Na de havo kun je doorstromen naar het MBO, HBO of naar 5atheneum. De keuze om door te gaan naar 5atheneum kan verschillende redenen hebben. Bijvoorbeeld omdat je op de havo onvoldoende uitgedaagd bent, je algemene vaardigheden wilt vergroten of omdat je graag naar de universiteit wilt. Daarnaast geeft de verlenging van je middelbareschooltijd extra tijd om jezelf beter te leren kennen voordat je een vervolgopleiding kiest. Kies voor het atheneum vanuit een positieve motivatie, niet omdat je niet weet wat je wilt gaan doen. Realiseer je ook dat je nog twee jaar op de middelbare school zit, op het Bertrand Russell college, met alles wat daarbij hoort.

Er zit een verschil tussen het havo en het atheneum. Het tempo ligt op het atheneum hoger en de vraagstelling over de stof is anders; er wordt meer gevraagd naar inzicht en minder naar puur leerwerk. Op het atheneum wordt een beroep gedaan op je analytische vaardigheden, leren onderzoeken en onderzoekend leren. Op het atheneum leer je kritisch denken en vragen stellen.

Aansluiting
Op het atheneum heb je dezelfde profielen als op de havo. Je stroomt ook door met het profiel waarmee je op de havo je diploma hebt gehaald. Er zijn twee verschillen: op het atheneum zijn wiskunde en een tweede moderne vreemde taal verplicht. Bij de instroomeisen kun je terugvinden dat wiskunde in je profiel op de havo verplicht is om door te kunnen stromen. Voor Frans of Duits moet je een schakelprogramma volgen. Op het atheneum wordt geen BSM en NLT aangeboden, voor deze vakken zul je een ander moeten kiezen. Ook daar moet je dan wellicht een schakeltraject voor volgen. Het vak filosofie kun je niet kiezen als je instroomt op het atheneum.

Voor de vakken CKV en maatschappijleer kun je kiezen voor een vrijstelling. Dit betekent dat je deze vakken niet volgt. De vakken tellen dan ook niet mee in je combinatiecijfer. Je PWS moet je wel schrijven.

Procedure
Als je denkt dat je wellicht wilt doorstromen naar het atheneum ga dan op onderzoek uit; praat met ouders, docenten, vrienden over je idee. Bedenk ook goed of je op het Bertrand Russell college je atheneum wilt doen. Als dat allemaal positief is gaan we je vragen om een motivatiebrief te schrijven, vakadviezen in te winnen bij docenten en uiteindelijk doen we een toelatingsgesprek met je. Als dat allemaal positief is dan krijg je een brief ter bevestiging van je aanname op het atheneum. De uitkomst van de procedure kan ook zijn dat je niet aangenomen wordt. Soms kiezen leerlingen er uiteindelijk zelf voor om toch naar het hbote gaan. Je moet je dus sowieso inschrijven voor een hbo-opleiding.

Tijdpad

  • november; bezoek de voorlichting over de overstap. Daarna maak je een afspraak met de decaan, Mevrouw De Moel, om een adviesformulier te vragen.
  • november, december en januari: ga met het adviesformulier langs je vakdocenten. Schrijf je motivatiebrief.
  • Uiterlijk 1 februari: motivatiebrief en advieskaart inleveren bij de co├Ârdinator atheneum-bovenbouw of bij Mevrouw De Moel.
  • februari: intakegesprek met de co├Ârdinator atheneum-bovenbouw en Mevrouw De Moel. Je wordt hiervoor uitgenodigd.

In het intakegesprek bespreken we je motivatie, toekomstdromen, resultaten tot nu toe, enz. Na het intakegesprek geven we je aan of je voorlopig bent toegelaten tot 5atheneum. De definitieve toelating hangt af van het behalen van je diploma.

Instroomeisen 5atheneum Bertrand Russell college
Om in te kunnen stromen in 5atheneum op het Bertrand Russell college zijn er een paar
voorwaarden waar je aan moet voldoen.

  • Kandidaat beschikt over een havo diploma, gehaald voorafgaand aan het jaar dat de
    kandidaat naar het atheneum wil.
  • Kandidaat heeft een profiel met wiskunde.
  • Kandidaat heeft voor alle vakken een voldoende op zijn/haar eindlijst.
  • Kandidaat is beschikbaar voor een schakeltraject voorafgaand aan de instroom. Dit zal plaatsvinden na het CSE en voor de zomervakantie.

Onderdeel van de procedure tot toelating is het inwinnen van vakadviezen bij lesgevende docenten
door kandidaat, het schrijven van een motivatiebrief en voeren van een gesprek met de decaan en
de afdelingsleider. Mocht een leerling met havo diploma in 5atheneum blijven zitten, dan heeft de
leerling geen recht op een VAVO traject. Een route richting vervolgonderwijs ligt dan voor de hand.

" What is wanted is not the will to believe, but the will to find out, which is the exact opposite. "

Bertrand Russell

Top