Ouderraad

ouderraadOp het Bertrand Russell college is er een ouderraad actief. In de ouderraad zijn de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen vertegenwoordigd. De ouderraad fungeert als schakel tussen de ouders en de school. Zij adviseert de medezeggenschapsraad (MR) en de directie en neemt initiatieven die vooral van belang zijn voor de leerlingen.

Om dit mogelijk te maken wordt jaarlijks een vrijwillige bijdrage gevraagd aan de ouders. De ouderraad beheert deze ouderbijdrage.

Daarnaast stimuleert de ouderraad activiteiten op sportief en cultureel gebied en is zij betrokken bij de diploma-uitreiking en de open avond.

De ouderraad vergadert ongeveer 7 maal per jaar. Tijdens deze vergaderingen wordt de ouderraad door de directie op de hoogte gehouden van schoolontwikkelingen die voor de ouders en leerlingen van belang kunnen zijn.

Een keer per schooljaar is er een openbare jaarvergadering waarbij alle ouders welkom zijn. Tijdens deze avond legt de ouderraad verantwoording af over het beleid dat het voorgaande schooljaar gevoerd is. Ouders ontvangen een uitnodiging voor deze jaarvergadering.

Heeft u iets wat u zou willen delen met de ouderraad of zou u zelf graag zitting willen nemen in de ouderraad? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op de site onder vermelding; ‘voor ouderraad’.


Contactformulier


Website ‘Ouders & Onderwijs’

" What is wanted is not the will to believe, but the will to find out, which is the exact opposite. "

Bertrand Russell

Top