Onze coronamaatregelen

Maatregelen die het Bertrand Russell college neemt in het kader van Corona

Stand van zaken 5 januari 2021

  • Vanaf 5 januari 2021 volgen de examenleerlingen onderwijs op school en kwetsbare leerlingen worden een aantal momenten per week op school extra begeleid. Alle andere leerlingen volgen onderwijs op afstand.
  • Leerlingen en medewerkers, en medewerkers onderling, houden altijd 1,5 meter afstand tot elkaar. Deze regel geldt niet voor leerlingen onderling. We creĂ«ren wel meer ruimte voor meer afstand tussen leerlingen onderling door voor lessen 2 lokalen in te roosteren. Voor het afnemen van toetsen op school worden deze georganiseerd op 1,5 meter afstand.
  • Iedereen volgt de hygiĂ«neregels op school: vaker handen wassen, handen desinfecteren bij binnenkomst op school en bij binnenkomst van elke les, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, papieren zakdoekjes gebruiken en niet aan het gezicht zitten. Medewerkers kunnen gebruikmaken van beschermingsmiddelen.
  • Medewerkers maken bij binnenkomst en het verlaten van een lokaal de werkplek schoon.
  • Iedereen in onze gebouwen draagt verplicht een mondkapje bij verplaatsingen in de gebouwen (buiten de lessen) en tijdens de practicumlessen. Bij weigering van het dragen van een mondkapje, kunnen leerlingen onderwijs op afstand volgen.
  • Tijdens de lessen op school wordt er zo min mogelijk rondgelopen en zo weinig mogelijk uitgedeeld. Leerlingen respecteren de werkruimte van de docenten.
  • Lesmaterialen die intensief gebruikt worden, worden extra schoongemaakt. Medewerkers kunnen aangeven om welke materialen dit gaat.
  • Het in groepsverband geforceerd verheffen van de stem en zingen is verboden op school. Als docent een klas toespreken met een wat luidere stem kan wel, maar alle leerlingen tegelijk woordjes hardop laten roepen is niet verstandig.
  • Leerlingen en medewerkers blijven thuis wanneer zij positief getest zijn en bij coronaklachten conform de RIVM-richtlijnen. Bij klachten geldt dat het advies gegeven wordt om een coronatest te doen.
  • Heeft een gezinslid koorts boven de 38°C en/of benauwdheidsklachten? Dan geldt ook thuisblijven.
  • Voor leerlingen en medewerkers die behoren tot een risicogroep, geldt dat er afspraken worden gemaakt om zo goed mogelijk op school onderwijs te volgen / op school te komen werken.
   • De betreffende leerlingen maken samen met hun ouders en de mentor afspraken en kunnen hierbij ondersteund worden door de coördinator ondersteuning en begeleiding. Er kan ook gekozen worden voor vrijstelling van fysiek onderwijs. Dit betekent dat het onderwijs op afstand gevolgd wordt. Dit is een keuze van ouders/verzorgers. De uitkomst wordt gedeeld met de afdelingsleider en er wordt afgestemd met de schoolarts.
   • De betreffende medewerkers kunnen met de eigen leidinggevende afspraken maken om veilig te werken. Dit kan ook betekenen dat er vanuit huis gewerkt wordt. We vragen de bedrijfsarts om advies zodat de veiligheid zo goed mogelijk gewaarborgd is.
  • Leerlingen en werknemers met gezinsleden/huisgenoten uit een risicogroep komen werken of gaan naar school. Zij hebben wel de keuze van dit uitgangspunt af te wijken. Als dit aan de orde is, zie dan het vorige punt.
  • Medewerkers die zich ernstig zorgen maken, gaan in overleg met de eigen leidinggevende over mogelijkheden en passende afspraken.
  • Leerlingen en ouders, die zich ernstig zorgen maken, melden dit bij de mentor. Met de coördinator ondersteuning en begeleiding eventueel aangevuld met de schoolarts wordt gekeken naar de individuele situaties. Ontheffing van fysiek onderwijs kan alleen plaats vinden met toestemming van de leerplicht. Wanneer er sprake is van ontheffing van fysiek onderwijs op school, dan is dit schriftelijk bevestigd door de afdelingsleider en zijn er afspraken gemaakt over onderwijsactiviteiten waarbij aanwezigheid op school van belang is, zoals o.a. bij toetsen.
  • Medewerkers die zwanger zijn, gaan altijd in overleg met de eigen leidinggevende over de mogelijkheden wat betreft de inzetbaarheid.
  • Waar mogelijk wordt er zoveel mogelijk thuis gewerkt.
  • Op school vinden vooral lessen plaats, er worden zo min mogelijk andere activiteiten georganiseerd.
  • Vergaderingen kunnen online plaatsvinden of fysiek op school. Wanneer een vergadering fysiek op school is, moet dit plaatsvinden in een ruimte waar iedereen voldoende afstand kan houden, er goed geventileerd kan worden en er mogen niet meer dan 30 personen fysiek in een ruimte aanwezig zijn. Medewerkers hebben de keuze om alle vergaderingen op afstand bij te wonen door dit af te stemmen met de voorzitter van de vergadering.
  • De ventilatie op school voldoet conform het Bouwbesluit. Verbeteringen aanbrengen waar mogelijk om de ventilatie verder te optimaliseren is het uitgangspunt. Daarnaast blijft aanvullend zelf op maat ventileren (ramen en deuren openen) ook van belang om de luchtkwaliteit zo optimaal mogelijk te houden. Dit kan in ieder geval goed tijdens elke leswisseling en tijdens de pauze.
  • We streven ernaar om tijdens de pauze de leerlingen zoveel mogelijk te spreiden. Hiervoor stimuleren we een actieve pauze door buiten samen met iemand te gaan wandelen of in de tent met picknicktafels en statafel voor frisse buitenlucht en het niet hoeven dragen van een mondkapje. Voor de pauze binnen geldt het verplicht dragen van een mondkapje en zorgen we voor extra ventilatie door deuren en ramen open te zetten.
  • Online contact tussen school en ouders is het uitgangspunt. Wanneer fysiek contact noodzakelijk is, dan kunnen ouders alleen naar school komen als zij niet in quarantaine zijn en als er een afspraak gemaakt is met een medewerker van school. Deze afspraken zijn bij voorkeur na de lessen.
  • Externen (niet zijnde medewerkers en leerlingen) melden zich bij de conciĂ«rge en beantwoorden de verplichte triagevragen. De externen mogen alleen onze gebouwen bezoeken als zij geen risico vormen.
  • Er is intensieve dagelijkse schoonmaak met extra desinfectie.
  • Leerlingen komen zoveel mogelijk met eigen vervoer naar school. Met de fiets/brommer/scooter of lopend is de beste optie, brengen met de auto door ouder of verzorger een goede tweede. Het openbaar vervoer is de allerlaatste optie.
  • Wie op vakantie is geweest in een land of gebied met code oranje of rood, blijft – conform overheidsregel – tien dagen in thuisquarantaine.
  • Test Ă©Ă©n van de leerlingen in de klas positief op corona? Dan blijft deze leerling in thuisquarantaine. De leerling en zijn of haar klasgenoten volgen voor 10 dagen na het laatste contact met deze leerling/leerlingen thuis onderwijs. Dat geldt dus voor de hele klas. Na tien dagen kunnen de leerlingen weer naar school.
  • De schoolleiding heeft contact met de GGD om advies in te winnen en met een informatief karakter over hoeveelheden besmettingen op school.

" What is wanted is not the will to believe, but the will to find out, which is the exact opposite. "

Bertrand Russell

Top