Beroepenavond

Donderdag 30 januari  2020 organiseert het Bertrand Russell college voor de achtste keer een avond 'Beroepen in de praktijk' voor de leerlingen van de bovenbouw. De leerlingen en ouders van de derde, vierde, vijfde en zesde klassen worden voor deze avond uitgenodigd kennis te maken met ongeveer 45 beroepsbeoefenaren. De eerste ronde start om 19.30 uur. De school is open vanaf 19.00 uur.

Tijdens de informatieavond vertellen gastsprekers uit de verschillende beroepsgroepen over allerlei aspecten van hun vak. Deze avond levert zo een bijdrage aan een goede beeldvorming van de diverse beroepen, waardoor de leerlingen een beter gefundeerde studie- en beroepskeuze zullen kunnen maken.

Inschrijven kan via Magister!

Een indruk krijgen van de avond?

Beroepenavond januari 2018

Beroepenavond 2015 Beroepenavond 2014   Trees de Moel, decaan Bertrand Russell college  

" What is wanted is not the will to believe, but the will to find out, which is the exact opposite. "

Bertrand Russell

Top