Maatschappelijke stage

MASMaatschappelijke Stage, het Bertrand Russell college heeft dit hoog in het vaandel staan.

Als school vinden we het belangrijk dat onze leerlingen betrokken zijn bij de samenleving. Met de maatschappelijke stage leveren leerlingen in het voortgezet onderwijs een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. Op deze manier leren ze hun directe omgeving op een andere manier kennen en leveren ze een actieve bijdrage aan de samenleving.

Maatschappelijke stage is niet verplicht. Scholen beslissen zelf of zij maatschappelijke stage onderdeel willen maken van het onderwijsprogramma. Een school mag maximaal 30 uur maatschappelijke stage per leerling meetellen als onderwijstijd. Op het Bertrand Russell college splitsen we deze tijd in twee delen.

In de activiteitenweek draaien de leerlingen het project ÔÇťCross your BordersÔÇŁ. Dit is een driedaags onderwijsproject┬ávoor leerlingen van 3 havo en 3 atheneum. Tijdens het project onderzoeken leerlingen in groepen een ontwikkelingsland en maken hierover een creatieve presentatie. Dit project beslaat 15 uur.

De overige 15 uur vullen de leerlingen zelf in. De leerling zoekt een stageplek die bestaat uit vrijwilligerswerk voor een non-profitorganisatie (denk aan een zorginstelling, sportvereniging, vrijwilligersorganisatie, kinderboerderij etc.) of een maatschappelijk project van een bedrijf waar g├ę├ęn sprake is van een winstoogmerk.

Op dit deel van de site kunnen de leerlingen (klik hier) aangeboden stageplekken zien. De stagebegeleider van school plaatst in dit afgeschermde deel van de site regelmatig advertenties waarop de leerlingen kunnen inschrijven. Ook stuurt de stagebegeleider regelmatig mail naar de leerling magistermail met vacante stageplaatsen.

Heeft de leerling zelf een stageplaats gevonden dat kan de leerling dit zelf aangeven in dit afgeschermde deel van de site (klik hier). De stagebegeleider kan dan zien waar de leerling stage gaat lopen.

De stage moet voor de meivakantie zijn voldaan tenzij de leerling andere afspraken heeft gemaakt met de stagebegeleider.

Joany van Rosmalen,
stagebegeleider Bertrand Russell college

" What is wanted is not the will to believe, but the will to find out, which is the exact opposite. "

Bertrand Russell

Top