Info voor je ouders

Het Bertrand Russell college: havo/atheneum met een plus

Uw kind gaat volgend jaar naar de middelbare school. En dus staan jullie binnenkort voor een belangrijke keuze: welke school wordt het? Als u gelooft in een kleinschalige opleiding die moderne lesmethodes combineert met persoonlijke aandacht, is het Bertrand Russell college de perfecte match. Wij helpen onze leerlingen om in alle rust te ontdekken waar hun talenten liggen. Om te leren maar ook plezier te hebben. Kortom, om het beste uit zichzelf te halen.

Het eerste jaar

Excellente leerlingen met vwo-advies kunnen meteen naar een aparte 1 atheneum-klas gaan. In de atheneum-opleiding wordt aandacht besteed aan wetenschapsoriëntatie, ter voorbereiding op de universiteit. De andere leerlingen beginnen in een gemengde brugklas. Deze duurt een jaar, daarna stromen ze door naar 2 havo of 2 atheneum. Omdat de overgang naar de middelbare school voor kinderen best spannend kan zijn, helpen we ze om zo snel mogelijk hun plek te vinden. Zo organiseren we allerlei introductie-activiteiten. Ook krijgen alle leerlingen een mentor: iemand die ze goed kent, bij wie ze altijd terecht kunnen en die contact onderhoudt met de ouders.

Digitale klassen

Het Bertrand Russell college is verdeeld over twee gebouwen: een voor de onderbouw en een voor de bovenbouw. Het fijne hiervan is dat onze school een kleinschalig karakter heeft. Op het Bertrand Russell college hebben we vanwege massale keuze vanuit de leerlingen van groep 8 en ouders al een paar jaar alleen maar digitale klassen. In de digitale klas doen we aan “blended learning”: de lesstof wordt gemiddeld een derde van de lestijd digitaal verwerkt. Uit onderzoek is gebleken dat het leerrendement met deze verhouding het hoogst is.

De lessen houden overigens niet op bij de muren van onze school. Zo halen we onze leerlingen regelmatig uit de klas om ze kennis te laten maken met andere scholen, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Ook dat vinden we belangrijk: dat ze opgroeien tot volwassenen die weten wat er speelt in de wereld.

Contact met de ouders

Uiteraard houden we de gehele schoolperiode contact met de ouders, want niemand kent uw kind beter dan u. De mentoren zijn uw eerste aanspreekpunt. Na de rapporten zijn er spreekavonden: gesprekken tussen u, uw kind en de mentor of vakdocent. We vinden het namelijk belangrijk om mét in plaats van óver de leerlingen te praten. Daarnaast organiseren we bijeenkomsten met contactouders van elk leerjaar. Net als de ouderraad zijn zij een belangrijk klankbord voor ons.

Klik op deze link om u in te schrijven voor onze informatieavond (mogelijk vanaf november 2018!)

 

Kies voor een geweldige schooltijd!

Lees wat onze leerlingen er van vinden