Kenmerken van de les- en leerstof

Interactief
Natuurlijk is er voor elk vak een plan dat we nauwgezet volgen om onze leerlingen voor te bereiden op hun eindexamen. Maar daarnaast is er ook ruimte voor de klas zelf om met onderwerpen te komen die voor hen belangrijk zijn, om te discussi├źren over de dingen die hen bezighouden. Want leren doe je met en van elkaar.

Divers
We leven in een diverse wereld. De talenten van onze leerlingen zijn al net zo divers. In ons curriculum sluiten we daar bij aan door te starten met een breed vakkenpakket, aangevuld met uiteenlopende keuzelessen. De leerlingen, hun wensen en hun mogelijkheden staan centraal, zodat we ze kunnen helpen groeien op de manier die bij hen past.

 Degelijk
Iedereen van school af m├ęt een diploma: dat is ons uitgangspunt. De belangrijkste ingredi├źnten om dat doel te bereiken zijn structuur, discipline en interne communicatie. Hierbij hoort ook ons online informatiesysteem Magister. Daarin is onder meer informatie te vinden over de individuele voortgang van de leerling.

Begrijpelijk

De leerlingen zijn de personen om wie het draait. Het is voor ons dan ook van het grootste belang dat we hun taal spreken, zodat zij ons begrijpen en wij hen. Alleen op die manier kunnen we ervoor zorgen dat de kennis die we overdragen blijft hangen en de leerlingen er in hun verdere leven op kunnen voortborduren.

 Stimulerend
We brengen onze leerlingen niet alleen bepaalde vaardigheden bij, we stimuleren ze ook om verbanden te leggen met andere vakken en met actuele zaken die ze tegenkomen in hun dagelijks leven. Zo bereiden we ze voor op een volgende belangrijke fase: de overstap naar een voor hen geschikte hbo- of universitaire opleiding.


Karakter van de school


De handelswijze

" What is wanted is not the will to believe, but the will to find out, which is the exact opposite. "

Bertrand Russell

Top