Voorlichting ‘overstap vanuit klas 1 vmbo TL naar klas 2 havo’

In de Zaanstreek is de overstap tussen de VO-scholen goed geregeld via het overstap-overleg.
Sommige leerlingen in klas 1 vmbo-TL ontwikkelen zich zo goed, dat de huidige school aangeeft dat een overstap naar klas 2 havo wenselijk is.
De leerlingen en hun ouders oriënteren zich dan op de havo/vwo-scholen en maken op grond van de voorlichting hun keuzes. Dit geven zij door aan de huidige school, waarna de overstap via het Zaanse overstap-overleg wordt geregeld.
Normaal gesproken kunnen de leerlingen en hun ouders zich oriënteren via de voorlichtingsavond. Dit schooljaar is dit echter niet mogelijk vanwege de maatregelen tegen het corona-virus.
Vandaar dat we deze informatie voor u op de website hebben gezet. U kunt de algemene informatie over onze school en ons onderwijs onder de kopjes “onze school” en “onderwijs” vinden.
Op het Bertrand Russell college zien we dat de leerlingen die de overstap hebben gemaakt van klas 1 vmbo TL naar klas 2 havo, een goede motivatie en een goede werkhouding laten zien. De leerlingen hebben de eerste maanden nodig om te wennen aan de zelfstandigheid en het snellere tempo waarin de lesstof wordt behandeld. Na deze eerste maanden zitten ze in een goed ritme.
We raden potentiële overstappers aan om in het eerste leerjaar extra lesstof in de vakken Nederlands, Engels en wiskunde te vragen, om een goede basis te hebben voor klas 2 havo. Bij Nederlands en Engels gaat het met name om grammatica en tekst verklaren. Bij wiskunde gaat het met name om algebra (het rekenen met letters).
De leerlingen die in de havokansklas op het Trias zitten en de overgangsnormen voor klas 2 havo hebben behaald, kunnen automatisch doorstromen naar klas 2 havo van het Bertrand Russell college.
Voor extra informatie kunt u een e-mail sturen met uw vragen naar brchv@bertrand.nl

Met vriendelijke groeten,

Anita de Jong
Afdelingsleider eerste leerjaar & klas 2 atheneum
Bertrand Russell college
Erasmusstraat 1
1561 KD Krommenie
Telefoon: 075- 6404104


  Terug naar Nieuws

" What is wanted is not the will to believe, but the will to find out, which is the exact opposite. "

Bertrand Russell

Top