FLEX-uren op het BERTRAND

FLEX-uren op het BERTRAND

AANBOD PERIODE 3 NU ONLINE!

START INSCHRIJVING: maandag 14 december

Voor FLEX-uren vanaf maandag 18 januari (eerste week periode 3)

 

 

Deze lestijd is van jou

Op een middelbare school zijn er veel zaken die “moeten” volgens je lesrooster. Omdat je een schoolvak nou eenmaal hebt in de onderbouw, of omdat het in je gekozen profiel zit in de bovenbouw. Maar ongeveer 10 procent van je lestijd geven we vanaf nu aan jou. In plaats van 70 minuten les  is de lestijd verkort naar 60 minuten. De gespaarde minuten mag je inzetten op een manier die bij jou past. Je wordt eigenaar van een deel van je rooster aan het einde van de dag. We noemen dit FLEX uren.

 

Wat is FLEX precies?

FLEX begint na de gewone lessen om 15:00 uur. Het zesde lesuur eindigt om 14:50, dus we gebruiken tien minuten om docenten en leerlingen te laten wisselen van lokaal en soms gebouw. FLEX is van 15:00 tot 16:00 uur, met soms een uitloop tot 16:30 (dat staat dan vermeld bij de informatie van de betreffende module).

In FLEX kun je extra ondersteuning krijgen voor een vak dat je moeilijk vindt. Maar je kunt ook een module kiezen die juist verdieping biedt of je kennis laat maken met iets totaal nieuws.

 

Voor elke jaarlaag is er een apart programma waaruit je een keuze kunt maken. Alle modules die beschreven zijn, duren een hele periode en worden afgesloten met een eindproduct. Je zult zien dat er modules zijn die specifiek zijn bedoeld voor een bepaalde groep leerlingen, maar vaak staan modules open voor meerdere jaarlagen. Je zit dus met leerlingen van verschillende klassen door elkaar.

 

Je moet per periode twee FLEX-modules volgen en succesvol afsluiten. Je kunt altijd voor het moment van inschrijven het hele programma bekijken en in gesprek gaan met bijvoorbeeld je mentor of je ouders over de slimste keuze. Bijna alle modules die in het programma staan worden meerdere keren per schooljaar gegeven: als je nu geen plekje kan krijgen, lukt dat hopelijk in de volgende periode.

 

Wees je bewust van de invloed die je keuze kan hebben op je schooljaar en kies niet alleen met je hart, maar ook met je verstand. Als je zwaar onvoldoende voor een vak staat, wil je dat vak vaak het liefst vergeten en lijkt de keuze voor een FLEX module van dat vak het minst aantrekkelijk. Terwijl je die extra module (met lotgenoten die het net zo moeilijk vinden als jij) eigenlijk heel hard nodig hebt en tijdens dat FLEX uur veel meer individuele aandacht kan krijgen dan in een gewone les. 

 

Wanneer heb ik een FLEX-module gehaald?

Als je 80% aanwezig bent geweest én voldoet aan de omschreven eisen, behaal je een FLEXPUNT. In principe moet je in elke periode 2 FLEX PUNTEN halen. Als je een FLEX module niet haalt, betekent dat dat je er in de volgende periode één extra moet doen, want zonder het vastgestelde aantal FLEX punten kun je niet overgaan naar het volgende leerjaar. In de vorige periode heb je maar 1 module hoeven kiezen: het totaal aantal FLEX punten voor dit jaar wordt dus 5 (vijf).

 

Moet iedereen flexuren volgen?

Er zijn leerlingen die hun FLEX-tijd anders mogen inzetten.

  • Leerlingen in de bovenbouw met een extra vak zijn vrijgesteld van FLEX-uren. Zij gebruiken dit moment voor contact met hun vakdocent. Deze leerlingen hebben vaak twee vakken tegelijk in hun rooster en kunnen in FLEX tijd begeleiding van hun vakdocent krijgen. Maar dan hoeven ze niet daar bovenop nog FLEX modules te kiezen.
  • Leerlingen die een topsport status hebben of op een ander gebied uitzonderlijk talent hebben, kunnen een aanvraag doen om vrijgesteld te worden van FLEX via een verzoek aan de afdelingsleider.
  • Leerlingen in de bovenbouw die een MAATWERK TRAJECT volgen (=versneld examen doen in een vak of een examen op een hoger niveau afleggen) kunnen in het gesprek met hun coach overleggen of FLEX anders ingezet kan worden. Bij maatwerk leerlingen is vrijstelling geen vanzelfsprekendheid.
  • Eindexamenleerlingen in havo 5 en atheneum 6 gebruiken hun FLEX om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het examen. Er wordt voor veel vakken een examentraining aangeboden in FLEX-tijd. Maak daar optimaal gebruik van!
  • Leerlingen die zijn geselecteerd voor een programma als Faalangstreductietraining, Debatteam, Gezond Gamen, het Blokrooster of Huiswerkbegeleiding doen dat tijdens FLEX tijd en halen daar een FLEX punt mee (en schrijven zich nog voor 1 module naast hun deelname aan Remind Learning). Je vind deze programma’s soms niet in de keuze-app: ze worden vooraf in je persoonlijke rooster klaargezet.
  •  

Hoe moet ik kiezen?

Voor periode 3 moet je je inschrijven in de week VOOR de kerstvakantie.

De inschrijving gaat via de Zermelo app op je telefoon. We zetten alle modules klaar in de eerste lesweek van het nieuwe blok (de week van 18 tot 22 januari), waar je in de app naartoe moet scrollen. Daar klik je op de modules die jij wilt volgen.

 

Op maandag 14 december start de inschrijving. Dinsdagmiddag 15 december moet iedereen zijn keuze hebben gemaakt. Precieze informatie over het tijdstip dat het systeem open gaat volgt. Hou de website en Instagram in de gaten voor het laatste nieuws.

 

Kan ik alles kiezen?

Alle modules hebben een maximaal aantal inschrijvingen. Het kan dus zijn dat een optie die je bedacht had, vol is en niet meer te kiezen valt. Zorg dus dat je een paar alternatieven hebt. En zoals eerder gezegd: de meeste modules zijn er in de volgende periode weer.

Je gekozen modules komen automatisch in je rooster te staan en zijn ook zichtbaar in Magister, want we houden presentie extra goed bij (80% aanwezigheid is tenslotte belangrijk voor het behalen van een punt!).

 

Mag ik meer dan twee modules kiezen?

Dat kan nadat de eerste ronde inschrijving compleet is en alle leerlingen twee plekken hebben gekozen (of toegewezen gekregen als ze zich niet zelf inschrijven). Als er daarna nog plaats is bij modules maken we dat bekend en hoor je hoe je alsnog deel kunt nemen.

 

Ik heb les tijdens FLEX!

We proberen het echt te vermijden, maar het komt voor dat klassen tijdens het FLEX uur gewoon volgens rooster LO of beeldende vorming hebben. Dan kun je voor dat bepaalde lesmoment geen FLEX kiezen, want een klassikale les gaat altijd voor. Je moet toch twee FLEX punten halen, want we gaan ervan uit dat een klas dat niet het hele jaar heeft.

 

Waar is vakhulp?

We hadden tot vorig jaar vakhulp aan het einde van de dag. Daar kon je bijvoorbeeld een extra les volgen over iets moeilijks of een vraag stellen aan je docent in alle rust. Dat moment bestaat nog steeds, maar zit nu aan het begin van de dag (flex-loket 8:20-8:50 uur). Vanaf nu staat dat Loket uur ook in je rooster, zodat je weet welke docenten en vakken wanneer beschikbaar zijn.

 

Gaat FLEX altijd door?

Ja, maar niet in weken met een verkort rooster. Dan zijn er namelijk leerlingbesprekingen waar docenten bij aanwezig moeten zijn. In periode 2 zit een Studiemiddag van docenten, ook dan is er geen FLEX. Tijdens de open lesmiddagen gaan niet alle FLEX uren door omdat we het onderbouwgebouw gebruiken voor de lesjes aan groep 8 leerlingen. Welke FLEX uren uitvallen of welke FLEX-uren opeens in  het andere gebouw worden gegeven zie je in Zermelo.

 

Ik heb een vraag!

FLEX is nieuw en dus: het is spannend. We gaan ervan uit dat alles technisch werkt en dat jullie goed nadenken over de keuzes die je maakt in Modules. Stel je vragen aan je mentor of vakdocent. Als die het ook niet weten (het is nieuw!), probeer het dan bij de Afdelingsleider van jouw klas.

 

Veel plezier met je oriënteren, nadenken, praten, lijstjes opstellen, inloggen en de keuze maken en daarna met je gekozen FLEX modules.

" What is wanted is not the will to believe, but the will to find out, which is the exact opposite. "

Bertrand Russell

Top