Eindexamens

GEFELICITEERD!

De uitslagen zijn binnen! We gaan weer af (na de herkansingen) op uitstekende resultaten en we zijn zo trots op onze leerlingen. We mogen bijna wel oppassen dat we van grozigheid niet te water lopen.

De herkansingen (2e tijdvak) beginnen op maandag 18 juni en eindigen op donderdag 21 juni. De indeling daarvan kun je hier inzien.

We plukten van https://www.examenoverzicht.nl een paar goede tips.

Tip #11: Wees uitgerust

Het heeft geen zin om de nacht ervoor nog tot laat voor te bereiden. Zorg liever dat je zonder stress en vermoeidheid scherp aan je examen kunt beginnen. Zorg voor een goede nachtrust en veel slaap in de periode voor en tijdens het eindexamen. In je slaap wordt de stof die je overdag hebt geleerd verwerkt.

Tip #12: Zorg dat je weet wat je mee mag nemen naar het examen

Het is belangrijk om te weten wat je mee mag nemen naar welk examen. Zo mag je bijvoorbeeld op sommige examens een grafische rekenmachine gebruiken en op andere examens niet. Check dus van tevoren wat je mee mag nemen naar het eindexamen.

Tip #13: Vertrouw op je eigen vaardigheden

Vertrouw op je eigen vaardigheden. Je hebt tenslotte veel geoefend om een goed cijfer te halen voor het examen. Maak de dag voor het examen hooguit een paar makkelijke opgaven. Dit geeft je zelfvertrouwen voor het examen. Zorg dat je de moeilijke opgaven al van tevoren hebt geoefend.

Examentips tijdens het eindexamen

Tip #14: Geef altijd een antwoord

Geef altijd een antwoord. Een leeg antwoord is altijd fout. Als je iets niet weet, doe een gok. Ook bij de open vragen. Het opschrijven van een enkele formule kan je soms al punten opleveren. Niks opschrijven levert altijd 0 punten op. Mocht je in tijdnood komen en nog een aantal vragen missen, vul dan altijd een meerkeuze antwoord in. Zo is er in ieder geval iets ingevuld.

Tip #15: Blijf niet te lang bij één moeilijke vraag hangen

Als je een vraag niet snapt, ga dan verder naar de volgende vraag. Verspil niet teveel tijd aan een vraag die je niet begrijpt. 

Tip #16: Maak gebruik van de tijd

Laat je niet gek maken door klasgenoten die eerder de zaal uitlopen. Neem de tijd die je zelf nodig hebt. Controleer al je antwoorden als je daar tijd voor hebt.

Tip #17: Blijf kalm

Examens worden bedacht door mensen, en sommige mensen bedenken rare dingen. Als je een vreemde vraag tegenkomt op het eindexamen, blijf rustig en denk logisch na. 

Tip #18: Geef nooit meer voorbeelden of redenen dan er worden gevraagd

Als er om 3 redenen wordt gevraagd, worden ook echt alleen maar de eerste 3 antwoorden goedgekeurd. Geef niet meer antwoorden dan nodig is. Als er om 3 redenen worden gevraagd en je weet er 5, schrijf dan eerst de antwoorden op die je zeker weet.

Tip #19: Kijk eerst globaal het examen door

Door eerst door het examen te bladeren weet je wat er wordt gevraagd en hoeveel vragen er zijn. Begin eerst bij de opgaven die je snapt. Als er een opgave is die je niet snapt, sla hem dan even over en kom er later op terug.

Tip #20: Kijk naar het aantal punten dat je met de vraag kunt verdienen

Het aantal punten dat je met een vraag kunt verdienen geeft je namelijk een indicatie over hoe uitgebreid je antwoord dient te zijn.

Tip #21: Kijk achteraf of je wel echt antwoord hebt gegeven op de vraag

Soms kan je antwoord inhoudelijk wel kloppen, maar heb je de vraag niet beantwoord. Kijk altijd na of je antwoord de vraag dekt. Als je iets moet berekenen, zorg dan dat je de eenheid bij het antwoord zet. Zorg er ook voor dat je de gehele berekening opschrijft. Als je dit niet doet, kan dit je punten kosten.

Tip #22: Bedenk welke informatie je nodig hebt om de vraag te beantwoorden

Soms wordt er veel informatie gegeven voordat er een bepaalde vraag wordt gesteld. Deze context is echter niet altijd direct relevant voor de vraag en kan je wellicht op het verkeerde been zetten. Bedenk altijd van tevoren welke informatie je écht nodig hebt om de vraag te beantwoorden.

Tip #23: Zorg dat je op tijd aanwezig bent

Alhoewel het lekker is om in je bed te blijven liggen, is het belangrijk dat je ruim op tijd aanwezig bent voor het eindexamen. De extra stress van te laat komen is namelijk niet prettig. 

Tip #24: Zorg dat je antwoorden leesbaar zijn en dat je alles inlevert

Je bent examenleerling en geen huisarts. Zorg ervoor dat de leraren die jouw examen na gaan kijken je antwoorden kunnen lezen. Als ze je antwoord niet kunnen lezen, dan wordt het fout gerekend. Zorg dat je naast het antwoordenblad ook eventuele bijlagen of werkbladen inlevert. Vergeet vooral ook niet om je naam op het antwoordenblad te schrijven.

" What is wanted is not the will to believe, but the will to find out, which is the exact opposite. "

Bertrand Russell

Top