Decanaat

 

Een blik op je toekomst
Op school zijn er allerlei momenten waarop je keuzes maakt. Zo kies je voor een leerroute op het havo of vwo, maak je een profielkeuze en kies je aan het eind van je middelbareschooltijd een vervolgopleiding.

Hoe maak je zo’n keuze?

Sommigen weten al vroeg wat ze later willen worden of willen gaan studeren. Voor de meesten geldt dit echter niet. Ga er dan ook maar van uit dat het je zonder meer veel tijd kost om het oerwoud van de vele studie- en beroepsmogelijkheden te doorgronden. Uiteraard hoef je dit niet alleen te doen.

Wie kan je verder helpen?
Een ander woord voor schooldecaan is studieadviseur. Bij de decaan kun je terecht met allerlei vragen over keuzes die je gaat maken tijdens je schoolperiode op het Bertrand Russell college. De decaan heeft ruime kennis van de profielen, vervolgopleidingen, studiekeuze-activiteiten en gerelateerde onderwerpen zoals studiefinanciering, etc… Nog belangrijker is dat je kunt overleggen over welke stappen je het beste kunt nemen om tot een uiteindelijke studiekeuze te komen.

Wat kun je verwachten?
Het is goed om te weten dat de decaan je kan helpen een goede keuze te maken, maar dat ze niet voor je beslist. De uiteindelijke keuze ligt immers bij jou. Wel kan de decaan je meenemen in het keuzeproces door je eigen toekomstbeeld in kaart te brengen, te verbreden of juist te versmallen. Het maken en bespreken van een interessevragenlijst is hier een onderdeel van en kan je enorm helpen om efficiënter en gerichter deel te nemen aan voorlichtingsactiviteiten zoals het bezoeken van open dagen, proefstuderen of meelopen met een student. Maar ook door in contact te komen met beroepsbeoefenaars binnen dan wel buiten school. Vergeet niet om je ouders erbij te betrekken, ze kennen je al jaren en hebben zelf ook een school- en beroepskeuze achter de rug. Hoe het onderwijs vormgegeven wordt op de havoafdeling of de atheneumafdeling kun je lezen door te klikken op één van de buttons.

 

Wat wil ik gaan studeren? 
Zo maak jij in vier stappen een passende studiekeuze | Studiekeuzelab 
Studiekeuze Archieven – Studiekeuzekind (wur.nl)
Profiel naar studie (studiekeuze123.nl) (hbo opleidingen 
Profiel naar studie (studiekeuze123.nl) (wo opleidingen) 

Studeren, wat moet ik regelen? 
Studeren: wat moet ik regelen? | Rijksoverheid.nl 
Wanneer moet ik me aanmelden voor een opleiding aan de universiteit of hogeschool? | Rijksoverheid.nl 
Welke regels gelden voor de studiekeuzecheck? | Rijksoverheid.nl Inschrijven voor een studie via Studielink 
 

Studiefinanciering. Hoe werkt dit?

 Studiefinanciering – DUO 
Studiefinanciering hoger onderwijs: hoe werkt het? (royalcast.com) Webinar terugluisteren 
Als je 18 jaar wordt, kun je zorgtoeslag krijgen (belastingdienst.nl) (In het geval dat je 18 jaar wordt) 
Wanneer kan ik een tegemoetkoming schoolkosten voor scholieren krijgen? | Rijksoverheid.nl (In het geval dat je 18 jaar wordt) 

Of een tussenjaar? 

Tussenjaar: onafhankelijke informatie – TussenjaarKenniscentrum  

" What is wanted is not the will to believe, but the will to find out, which is the exact opposite. "

Bertrand Russell

Top