Beroepenlijst

Beroepenavond donderdag 1 februari 2018, een beknopte kennismaking met beroepen en beoefenaren


Inschrijven beroepenavond, tot uiterlijk 12 januari

1 Aankoopmakelaar

2 Aardwetenschapper

3 Accountant

4 Apotheker

5 Arbeidsdeskundige

6 Architect

7 Arts-microbioloog

8 Bedrijfskundige

9 Beeldend kunstenaar

10 Business,Consultant eGovernment

11 Civiel Technisch Ingenieur

12 Communicatieadviseur

13 Consultant Data Analytics

14 De Bouw, ‘creatief samenwerken’

15 Dierenarts

16 Diëtist

17 Directeur Marketing, Sales en Communicatie ING

18 Forensisch adviseur en DNA deskundige

19 Fotograaf

20 Fysiotherapeut

21 Grafisch ontwerper

22 Historicus

23 Huisarts

24 Ingenieur Elektrotechniek

25 Journalist en hoofdredacteur

26 Kinderarts

27 Leerkracht basisonderwijs

28 Leerkracht voortgezet onderwijs

29 Luchtverkeersleider

30 Maatschappelijk werker

31 Manager bedrijven RABO-bank

32 Mondzorgkunde

33 Muziekdocent en dirigent

34 Notaris

35 Ondernemer duurzame installatietechniek

36 Ondernemer/accountmanager

37 Ondernemer/verkoper

38 Operatie assistent/anesthesie verpleegkundige

39 Pedagoog

40 Personeelsadviseur/HRM

41 Persoonlijk begeleider verstandelijke gehandicapten

42 Piloot en steward

43 Politicoloog

44 Politiekundige/Recherchekundige/Hoofdagent

45 Psycholoog

46 Röntgen laborant

47 Sales manager

48 Strafrechtadvocaat

49 Systeemtherapeut/gezinstherapeut

50 Tandarts

51 Theatertechnicus & theateradvies

52 Transport & logistiek: Executive Vice President Airfreight Benelux

53 Verpleegkundig specialist psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg

54 Verpleegkundige

55 Werktuigbouwkundig ingenieur

 

1 Aankoop makelaar

Ben jij commercieel, hou je van vrijheid en vind je het leuk om met mensen te werken en ze te helpen? Dan is de makelaardij misschien wel wat voor jou!
Als makelaar breng je partijen bij elkaar en begeleid je ze bij de verschillende processen (aankoop, verkoop, waardering). Je werkzaamheden zijn zeer divers van o.a. het waarde technisch en bouwkundig beoordelen van een woning tot het geven van verkoop/ presentatieadviezen. Een verkopend makelaar laat de woning aan kandidaat-kopers zien tijdens de bezichtiging en zorgt ervoor dat de gemaakte afspraken in de onderhandeling op een juiste, juridische wijze worden vastgelegd in de koopakte. Gedurende dit traject ben je de adviseur van de verkoper en adviseer je hem over de te volgen (verkoop)strategie, presentatie en prijzen.
De agenda van een makelaar is geen dag hetzelfde en speelt zich grotendeels buiten de deur af waardoor je veel vrijheid hebt. Doordat geen opdrachtgever hetzelfde is blijft de functie zeer afwisselend en nooit saai. Andere werkzaamheden van een makelaar zijn o.a. het adviseren over nieuwbouw-ontwikkelingen, beheer en het uitvoeren van taxaties.
Wanneer je als makelaar werkt is dat vaak regionaal en beschikt je over een groot lokaal netwerk met o.a. notarissen, hypotheekadviseurs en bouwbedrijven. Daarnaast is het handig als je over de volgende eigenschappen beschikt: goede sociale vaardigheden, nauwkeurig en je hebt een groot inlevingsvermogen. Nieuwsgierig geworden? Kijk op m’n website (ww.vandiepenvastgoedadvies.nl) of facebookpagina en schrijf je in voor m’n presentatie.

 

2 Aardwetenschapper

Aardwetenschappen is niet het zelfde als Aardrijkskunde. Bij dat vak gaat het nog vaak over de manier waarop de mens op aarde bezig is, Aardwetenschappen meer over hoe de aarde zelf werkt. Klimaatverandering vroeger en nu, de bodem onder je voeten, aardbevingen, vulkanen, het landschap, (grond)water. Om al die zaken te kunnen bestuderen heb je wat aanleg voor natuurkunde, scheikunde en wiskunde nodig. Maar wel toegepast op de Aarde dan natuurlijk. Bernd Andeweg is docent bij de opleiding Aardwetenschappen en geeft cursussen over plaattektoniek, aardbevingen, hoe gebergten ontstaan en andere gebieden juist omlaag gaan. En gaat hij met studenten buiten de Aarde bestuderen: veldwerk in Spanje, de Ardennen. Verder kun je hem tegenkomen op open dagen van de opleiding en geeft hij aardrijkskunde docenten nascholingen. En af en toe in de media (onlangs nog bij Proefkonijnen).

 

3 Accountant

Wil je aan de slag bij een internationale organisatie? Een carrière opbouwen met een team dat topprestaties levert voor opdrachtgevers wereldwijd? Samenwerken met collega’s die ideeën omzetten in daden? Met mensen en bedrijven die het verschil maken in de wereld van vandaag en morgen?
De financiële crisis heeft het haarfijn aangetoond: economieën zijn nauw met elkaar verweven. Inzicht in risico’s en structuren is daarom cruciaal. Van de eigen pensioenregeling tot de financiële stabiliteit in de eurozone. Een bijzonder boeiende werkomgeving dus. Je bent hier op hoog niveau werkzaam in uiteenlopende sectoren. Voor uiteenlopende opdrachtgevers. Je legt een stevig fundament in het bedrijfsleven. Zo open je de deur voor een breed scala aan carrièrekansen, in Assurance of andere aandachtsgebieden. 

 

4 Apotheker

Geneesmiddelen zijn de meest gebruikte methode om ziekten te genezen of te behandelen. De wetenschappers die het meest over geneesmiddelen weten zijn apothekers. Zij zorgen dat geneesmiddelen beschikbaar zijn en dat ze op een veilige en effectieve manier door de patiënt worden gebruikt. Apothekers adviseren artsen en overleggen met hen over de beste behandeling.
Doordat er nog steeds nieuwe geneesmiddelen worden uitgevonden zullen In de toekomst nog meer ziekten effectief met geneesmiddelen kunnen worden behandeld dan nu. Er zullen geneesmiddelen worden ontwikkeld die op maat voor één patiënt zijn gemaakt. Hierdoor zal de behandeling steeds complexer worden. Voor de apotheker van de toekomst liggen er dus voldoende uitdagingen.
De vraag naar gezondheidszorg zal de komende jaren blijven toenemen door de vergrijzing en doordat mensen steeds ouder worden. Daarom verwacht ik dat er ook in de toekomst voldoende werk zal blijven voor de geneesmiddeldeskundige bij uitstek; de apotheker.
Op de informatieavond zal ik iets vertellen over de studie en wat een apotheker in de dagelijkse praktijk doet.

 

 5 Arbeidsdeskundige

Van arbeidsongeschikt naar werkvermogen. In onze maatschappij heeft iedereen het recht en de plicht om naar vermogen te werken. Als mensen te maken krijgen met ziekte, ongeval of arbeidshandicap is vaak wel extra aandacht nodig om de balans tussen belastbaarheid en arbeidsbelasting te hervinden. Wat kan iemand aan, hoe groot is zijn verwerkingsvermogen, wat zijn de belemmeringen en beperkingen? Maar ook: hoe zwaar is het werk eigenlijk? Kunnen taken en functies wellicht aangepast worden als iemand arbeidsvermogen (tijdelijk) minder is? En wat zijn dan consequenties voor contract of uitkering? Arbeidsdeskundigen vervullen een sleutelrol bij het vinden van antwoorden op deze vragen.
Specialisten in mens, werk en inkomen en weegt belasting en belastbaarheid van de mensen in werk. Arbeidsdeskundigen acteren in het domein van mens, werk en inkomen. Ze kennen het functioneren van individuele mensen in een beroep, hebben zicht op beperkingen en stagnatiefenomenen. Tegelijkertijd weten ze welke eisen taken en functies aan mensen stellen, wat de gevolgen zijn voor salaris of uitkering als iemands verdiencapaciteit (tijdelijk) minder is. Bij re-integratie weten ze onder welke voorwaarden dit moet gebeuren. Hierdoor kunnen ze op individueel niveau de disbalans tussen mens, werk en inkomen beoordelen, herstellen én voorkomen.

De arbeidsdeskundige:

 • is specialist in mens, werk en inkomen
 • weegt belasting en belastbaarheid van de mens in werk
 • ondersteunt bij voorkomen en herstellen van arbeidsongeschiktheid
 • kijkt actief naar mogelijkheden in werk en het werkvermogen van de mens

 

6 Architect

De hoofdtaak van een architect is het maken van een ontwerp voor een woning/gebouw/interieur. De werkzaamheden kunnen echter per opdracht verschillen. Naast het ontwerpen kan de architect ook als taak hebben:

    • ontwerpen
    • adviseren
    • cijfers
    • inspecteren / controleren
    • leidinggeven
    • presenteren
    • Het opstellen van een kostenraming;
    • Het verzorgen van een aanbesteding;
    • Het inrichten van een gebouw;
    • Opzichter tijden de uitvoering van een bouwwerk.
    • Binnen een architectenbureau werkt de architect nauw samen met een projectleider en bouwkundig tekenaar. Zij zorgen voor verdere uitvoering van het ontwerp.
    • De projectleider is de schakel tussen de architect en tekenaar. Hij ziet er op toe dat de wensen van de architect vertaald worden in de bouwtekeningen. Ook onderhoudt de projectleider nauw contacten met bouwbedrijven, leveranciers en de opdrachtgever.
    • De tekenaar zet het ontwerp van de architect op “papier” en werkt het verder uit. Zo maakt hij plattegronden met de juiste maten, impressies van het uiteindelijke gebouw/interieur etc.
    • Interessante ontwikkelingen in de toekomst
    • Door het digitale tijdperk veranderd het werk van de architect in snel tempo. Waar de architect voorheen nog zijn ontwerp alleen maar op papier uitwerkt, zie je nu dat dit in veel meer of alleen nog maar op de computer gedaan wordt. Ontwerpen worden in 3D uitgewerkt in een softwareprogramma.

Opleiding
Binnen een architectenbureau zijn verschillende functies met daarbij verschillende opleidingsniveaus. Voor de architect zijn de volgende opleidingseisen: Creatief, strategisch, onderzoek, management, ondernemend, praktisch, sociaal

 

7 Arts microbioloog 

Nieuwsbericht 1
Op een passagiersschip varende op de Rijn in Duitsland heeft een uitbraak plaatsgevonden van het uiterst besmettelijke Norovirus. 66 passagiers en opvarenden zijn ziek geworden. Dit Norovirus is vooral gevaarlijk voor ouderen en kinderen.

Nieuwsbericht 2
In het Maasstad ziekenhuis zijn vele tientallen patiënten van de IC afdeling besmet geraakt met de Klebsiella bacterie. Deze bacterie is voor de toch al zieke mensen op die afdeling uiterst gevaarlijk. Vermoedelijk zijn enkele patiënten aan de gevolgen van deze besmetting overleden.

Nieuwsbericht 3
De Ziekenhuis Groep Twente locatie Almelo heeft de afdeling kindergeneeskunde tijdelijk moeten sluiten in verband met de uitbraak van de hardnekkige MRSA ziekenhuisbacterie. Als gevolg van deze uitbraak heeft het ziekenhuis alle familieleden, verpleegkundigen en artsen die in contact zijn geweest met de besmette patiënten ook onderzocht op deze MRSA bacterie. De afdeling kindergeneeskunde zal zeker 2 weken dicht blijven voor volledige ontsmetting en behandeling van de al besmette kinderen.

Nieuwsbericht 4
Ook in Nederland worden we de laatste maanden steeds meer geconfronteerd met onbehandelbare vormen van TBC. De TBC bacterie is resistent geworden tegen de algemeen voor de hand zijnde medicijnen. Behandeling wordt dan bijna onmogelijk. Deze resistentie wordt vooral veroorzaakt door TB patiënten die hun behandeling niet goed afmaken waardoor de bacterie kan wennen aan de te lage dosis medicatie en zo muteert en onbehandelbaar wordt.

Nieuwsbericht 5
Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Soa’s  (HIV/AIDS, Chlamydia, Syfilis enz.) blijven ook in Nederland nog steeds slachtoffers eisen. De behandeling van deze bacteriële en virale aandoeningen wordt extra bemoeilijkt omdat de jongeren die besmet raken (uit schaamte of onzekerheid) te lang wachten om naar de dokter te gaan en daardoor ook weer anderen besmetten.

Dit zijn vijf recente voorbeelden uit de pers die het belang van het werk van de medische microbiologie en van de artsen-microbioloog belichten. De artsen-microbioloog zijn gespecialiseerd in het voorkomen, behandelen en bestrijden van vooral bacteriële en virale aandoeningen. Zij hebben daarvoor een volledige opleiding als medisch specialist gevolgd, d.w.z. eerst de studie geneeskunde en daarna nog 5 jaar specialisatie in een kliniek.
Voor de duidelijkheid: we hebben het meestal over virale en bacteriële aandoeningen, maar het werkveld van de artsen-microbioloog omvat ook de diagnostiek en behandeling van infecties met schimmels, parasieten (wormen enz.) en andere vieze kleine beestjes.
De arts-microbioloog (AM) heeft door deze opleiding en door het werken in de praktijk met ervaren collega’s van andere specialismen alle kennis en kunde vergaard om hun collega’s die de patiënten behandelen te ondersteunen en te adviseren over het vóórkomen en behandelen van deze aandoeningen.
CSI. Deze inleiding is vlug verteld, maar is een illustratie van de meest in het oog springende gevolgen. In de praktijk gaat dat heel wat anders. Een behandelende huisarts of specialist krijgt een patiënt op het spreekuur met koorts en geeft aan zich niet lekker te voelen. Een andere patiënt ligt in het ziekenhuis en is geopereerd, zou moeten opknappen, maar wordt juist zieker.
Wat nu? De huisarts of specialist roept de hulp in van collega’s, laat onderzoek doen. Hij/zij stuurt, afhankelijk van het vermoeden van de aandoening bloed, urine, poep, hersenvocht, beenmerg, etter, uitstrijkjes uit mond, neus, vagina of anus (lichaamsmateriaal) in naar het medisch microbiologisch laboratorium met de vraag met welk virus of welke bacterie of welke schimmel of worm men te maken heeft. Op het laboratorium worden, afhankelijk van de vraag, een aantal tests uitgevoerd om te bepalen welk micro-organisme de patiënt heeft aangevallen. Dat onderzoek kan van enkele uren tot meer dan een week duren voordat er duidelijkheid komt. De analisten op het laboratorium voeren die onderzoeken uit en melden de uitslagen bij de arts-microbioloog. Hij/zij analyseert de uitslagen en kan dan zijn collega, de behandelende specialist, een advies geven over de therapie, welke virusremmer, welk antibioticum het best is toegerust om de patiënt te genezen. Vaak komt het ook voor dat de AM zegt meer informatie nodig te hebben om definitief te kunnen zeggen wat er aan de hand is. Dan komt er dus extra onderzoek. Weer wordt lichaamsmateriaal onderzocht, soms is dat nog voorhanden op het laboratorium en soms moet het opnieuw worden afgenomen. Als echte ‘CSI’ specialisten wordt het dan turen door microscopen, analyses uitvoeren met computer gestuurde apparaten en het goed interpreteren van de uitslagen die de AM uiteindelijk in staat stellen een definitief behandeladvies te geven om de patiënt te genezen.Ik ben zo’n arts-microbioloog en werk in het Medisch Centrum Haaglanden (MCH). We werken in het MCH met 5 collega’s. De kenmerken van mijn beroep heb ik willen illustreren aan de hand van het verhaal hiervoor en ik vind het leuk vragen die jullie aan de hand van dat verhaal hebben, verder toe te lichten. Mijn dag begint ‘s ochtends met het informeren op het laboratorium over al het materiaal wat nog in onderzoek is en dat nieuw is ingestuurd voor onderzoek. De analisten gaan daar dan mee aan de slag en indien nodig geef ik nog advies over welke onderzoeken ik graag gedaan wil hebben. Mijn collega’s en ik hebben een afspraak om de taken te verdelen. Als ik laboratoriumdienst heb, dan betekent het dat ik die dag vraagbaak ben voor de analisten die de onderzoeken uitvoeren. Als ik telefoondienst heb, dan is een groot deel van de dag bestemd voor advies en overleg met de behandelende huisarts of specialist. Verder ga ik regelmatig de kliniek in voor overleg met de ‘vakgroepen’ (kinderartsen, orthopeden, internisten enz.) voor overleg over veel voorkomende aandoeningen waar wij mee te maken krijgen. Dagelijks woon ik de Intensive Care (IC) besprekingen bij waar de meest zieke patiënten worden behandeld. Dan overleggen we intensief met de IC artsen over hoe een patiënt reageert op de behandeling, of het goed gaat of er alternatieven moeten worden bekeken enz. Eén keer in de 5 weken heb ik een hele week nacht- en weekenddienst. Ik verwacht dat over een jaar of 5-10 mijn vak nog ongeveer hetzelfde zal zijn, maar dat we zullen samenwerken in grotere laboratoria voor meerdere ziekenhuizen en huisartsengroepen. Ik verwacht ook dat de automatisering verder zal toenemen en de onderzoeken steeds meer zullen plaatsvinden op basis van DNA analyse. Ik zal dan zelf meer tijd hebben voor direct contact en overleg met de behandelende specialisten. Voor mijn vak heb je als vooropleiding een VWO opleiding nodig en daarna universiteit, opleiding medicijnen, gevolgd door coassistentschappen. Je kunt ook naar de universiteit door eerst Havo, daarna HBO en daarna de Universiteit. Ik zal graag al jullie vragen beantwoorden en jullie ook onderzoeksmateriaal laten zien.

 

8  Bedrijfskundige

Als bedrijfskundige ben ik verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie van een van de grootste accounts binnen Guidion. Naast mijn functie als bedrijfskundige ben ik HR & Cultuurambassadeur. In mijn rol als Cultuurambassadeur ben ik verantwoordelijk voor de Happiness van mijn collega’s. Ik organiseer leuke uitjes en doe ludieke acties om iedereen op kantoor zo gelukkig mogelijk te houden. De operatie die ik leid bestaat uit zo’n 40 servicedesk medewerkers die T-Mobile Thuis klanten bellen om een afspraak in te plannen en zo’n 120 monteurs verspreid over heel Nederland die de bezoeken bij de klanten thuis rijden. Door mijn project management skills leid ik mijn collega’s bij de dagelijkse operatie. Op een enthousiaste en inspirerende manier probeer ik het beste uit het team te halen, zodat de dagelijkse KPI’s consistent worden gehaald. Ik ben de spin in het web tussen de partner, klanten, monteurs en al mijn collega’s op kantoor. Het is belangrijk dat je flexibel bent als bedrijfskundige en goed het overzicht kan behouden. Ook moet je goed de rust weten te behouden aangezien Guidion een zeer dynamische omgeving is.

OVER GUIDION
Guidion helpt mensen in en om het huis, zodat alle apparatuur werkt. Wij streven ernaar een significante bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de huishoudens. Gratis monteur bij je modem? Grote kans dat je iemand van Guidion over de vloer krijgt. Bij Guidion zijn we pas gelukkig als klanten van onze partners gelukkig zijn. En die zijn pas gelukkig als de expert die over de vloer komt gelukkig is en dat uitstraalt! Daarom stuurt Guidion op geluk en dát maakt het jonge, dynamische Guidion zo gaaf om voor te werken! Samen creëren we een bijzondere cultuur: iedere dag komen wij met het hele kantoor bij elkaar voor onze Daily, lunchen we samen en sluiten iedere week af met een leuke borrel. Guidion gelooft in de kracht van ondernemers en biedt technische ondernemers (experts) de mogelijkheid om hun passie uit te voeren!

https://www.youtube.com/watch?v=ie8hAILTYUQ
https://www.youtube.com/watch?v=cZhoZrkCM6g&t=30s

Matthew Schavemaker

 

9 Beeldend kunstenaar

Heb jij originele ideeën, ben jij nieuwsgierig en geef je niet snel op?
Durf je risico’s te nemen, kun jij omgaan met kritiek, kies je voor een uitdagende toekomst ?
Wil jij van je hobby je beroep maken, alleen of samen met anderen ?
Ontdek welke weg je het beste kan gaan om jouw creatieve passie te ontwikkelen.
Stel jouw vraag aan mij en dan kijken we samen of er misschien een opleiding is die bij jouw past.
Ga voor een toekomst die verlangt naar creatieve doeners en denkers zoals jij, die zin hebben om
de wereld een beetje mooier te maken en geen doemdenkers zijn !
Ik ben nieuwsgierig naar jou, tot ziens op de Beroepenavond.

 

10 Business Consultant eGovernment Services

Stef Haartman, een kwart eeuw ervaring op deze aarde en (uiteraard) mijn 6-jarige middelbareschooltijd doorgebracht op het BRC!!
Business Consultant eGovernment Services (a.k.a. Beroepsmatig Reiziger, Overheidsinformateur, Presentator, Host, Europees vertegenwoordiger en nog veel meer)
IDEMIA (2.8 miljard in Sales, 14.000 werknemers), innovatief mondiaal Tech bedrijf. Zie onderstaande URL voor “sneak preview” aangaande innovatieve technologische toepassing voor de maatschappij van de toekomst op het gebied van “IoT” (connected objects), Mobile Payments, Biometrics, Seamless Airports and Digital Identities: https://www.youtube.com/watch?v=9pwlgLq4hg0www.idemia.com…

Iets over mijn job title “Business Consultant eGovernment Services …, iets wat jullie natuurlijk helemaal niets zegt. In zijn algemeenheid houdt mijn functie in dat ik verantwoordelijk ben voor het communiceren van innovatieve digitale toepassingen en concepten ontworpen in ons bedrijf, naar potentiele klanten zoals nationale overheden, banken en telecomproviders. Lijkt dit je super interessant, of vindt je mijn beroep vooral nog heel vaag, kom dan gezellig langs op de beroepen avond en ik vertel er je meer over!…

Mijn dagelijkse bezigheden in de praktijk … Naast het collegiaal koffiehalen beantwoord ik e-mails, leer ik over nieuwe technieken, maak en geef ik presentaties, hang ik rond in vergaderruimtes om met Video Conferences te overleggen met collega’s over de hele wereld en ga ik in binnen en buitenland op klant bezoek (inclusief diners en feestjes). Natuurlijk zijn er ook de wat minder spectaculaire kantoordagen, maar over het algemeen zou ik mijn werkzaamheden toch redelijk gevarieerd willen noemen.…

Welke competenties komen goed van pas … In zekere mate sociaal aangelegd zijn is in mijn functie een eigenschap/competentie die jou in bijna alles wat je doet het eerste stuk op weg zal helpen. Invulling geven aan mijn functie, in een groot bedrijf dat internationaal georiënteerd is, betekent dat je zowel intern als naar buiten afhankelijk bent van anderen voor het behalen van successen. Naast sociale vaardigheden zal ondernemend gedrag, mits goed overlegd, altijd worden gewaardeerd. Tip: Haal je geen 10’en voor je vreemde talen, laat je hier nooit door tegenhouden. Ik haalde op het BRC verre van hoge cijfers voor de vreemde talen, ook voor mijn Engels, maar durven en het gewoon elke dag spreken zal voor de meeste beroep gerelateerde ambities echt wel volstaan.

Vooropleiding voor deze functie … Omdat ik bij toeval via mijn netwerk in deze functie terecht ben gekomen kan ik niet heel veel zeggen over een specifieke vooropleiding. Wel kan ik heel kort iets zeggen over mijn eigen studie carrière: Mijn profiel keuzen op het BRC was Economie en Maatschappij. Na het afronden van mijn vwo ben ik naar de VU te Amsterdam gegaan en heb ik een Bachelor Aarde en Economie afgerond, efficiënt omgaan met ruimte en grondstoffen en dergelijk…. Je weet wel. Vervolgens heb ik de Master International Relations gevolgd op de UvA en ook deze succesvol volbracht. Beiden waren super leuke studies maar uiteindelijk in geringe mate relevant voor mijn huidige baan.

Anyway, ik vertel jullie meer op de beroepsbeoefenaarsavond en zal jullie slimme vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden, tot dan!:)

 

11 Civiel Technisch Ingenieur

Behalve de natuurlijke omgeving is alles wat we zien door mensenhanden gemaakt : het huis waarin je woont, de school waarop je zit, het ziekenhuis, het gemeentehuis, de winkels en noem maar op : De Bouw Maakt Het ! De wegen waarover wij rijden, de tunnels, bruggen, sluizen, de ondergrondse riolering, gasleidingen, stroomkabels, maar ook vliegvelden, sportvelden, golfbanen : dat is het terrein van de civiele techniek. Een zeer gevarieerde tak van sport binnen de bouwkolom. Het maken van een ontwerp, berekeningen en tekeningen, het maken van kostprijscalculaties, het bedenken van mogelijk slimmere of goedkopere alternatieven, het werken in bouwteams, overleggen met overheden, opdrachtgevers, aannemers, belangengroeperingen en uiteindelijk de daadwerkelijke uitvoering van het werk : het hoort allemaal bij ons fantastische vak. Ik vertel jullie er graag meer over en ben benieuwd of jullie dan net zo enthousiast worden als ikzelf over de civiele techniek. Oh ja, het is een misverstand dat de bouw alleen geschikt is voor jongens, ik zal jullie op deze voorlichtingsavond graag het tegendeel bewijzen meiden, dus gewoon komen.

 

12 Communicatieadviseur.

Als communicatieadviseur is geen dag hetzelfde. Je houdt je bezig met de communicatie binnen de organisatie (interne communicatie) en de communicatie naar de buitenwereld (externe communicatie). Daarbij hou je steeds rekening met de belangen van de verschillende doelgroepen. Het doel: de organisatie op de kaart zetten. Concreet betekent dat het schrijven van persberichten, het adviseren over welke communicatiemiddelen de organisatie het beste kan inzetten om de doelgroepen zo goed mogelijk te bereiken, het maken van voorlichtingsmateriaal, het up-to-date houden van websites en social media-kanalen.

 

13 Consultant Data Analytics 

Ruim twee jaar geleden begon ik na een lange reis door Nieuw-Zeeland en Australië aan de Masteropleiding Business Analytics aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Deloitte gaf mij de kans om naast mijn studie ervaring op te doen in het bedrijfsleven en ik werk daar nu nog steeds met veel plezier. Hoewel Deloitte voornamelijk bekend is als accountancybedrijf, worden andere onderdelen binnen het bedrijf de laatste jaren steeds groter. Eén van deze groeiende vakgebieden is data analyse.

In bijna alles wat we tegenwoordig doen worden gegevens bijgehouden. Van patiëntgegevens in ziekenhuizen tot declaratiegegevens bij verzekeringsmaatschappijen: alle data wordt opgeslagen. Het probleem is dat de hoeveelheid gegevens blijft stijgen, waardoor het steeds moeilijker wordt om patronen te vinden in data. Daarom wordt de vraag naar data analisten zoals ik steeds groter! Een data analist gebruikt een combinatie van wiskunde, informatica en bedrijfskunde om nuttige inzichten uit grote hoeveelheden data te halen. Opleidingen als Business Analytics, Econometrie, Wiskunde en Informatica zijn meestal de ideale opleiding om als data analist aan de slag te gaan. We hebben binnen onze afdeling echter ook veel mensen werken met een andere achtergrond, omdat ze interesse hebben in het oplossen van complexe puzzels. Een dag als data analist bij Deloitte is erg veelzijdig. Je zit veel achter je laptop wiskundige modellen te ontwikkelen, maar je hebt daarbij ook altijd je sociale vaardigheden nodig om contact te houden met onze klanten.

Ondanks dat ik denk dat je werk moet doen dat je leuk vindt, is het ook natuurlijk ook belangrijk dat er werk te vinden is na je studie. Door de groeiende vraag naar mensen met een wiskundige achtergrond die tegelijkertijd ook sociale vaardigheden hebben om oplossingen duidelijk uit te kunnen leggen, verwacht ik dat het de komende jaren niet moeilijk zal zijn om een baan te vinden als data analist. Daarnaast zijn er op dit moment erg veel interessante ontwikkelingen gaande in het gebied van ‘Artificial Intelligence’. Binnen dit gebied worden wiskundige modellen gebruikt om voorspellingen te maken of zelfs om robots te ontwikkelen die zelf kunnen leren van hun omgeving. Kortom: de vele ontwikkelingen maken het vak als data analist steeds interessanter en veelzijdiger!

Mark Menagie Consultant Data Analytics Deloitte www.deloitte.nl   

 

14 De Bouw: ‘ Creatief samenwerken’

Bart Klarenbeek (Calculator bij Bouwbedrijf van der Gragt B.V.) http://www.vdgragt.nl

De bouw is veelzijdig

Ben je een echte planner en hou je van organiseren? Dan ben jij een goede werkvoorbereider, projectleider of uitvoerder. Of hou jij van het ontwerpproces in een bouwproject? Dan ben jij misschien wel een echte constructeur of bouwkundig tekenaar. Kom op de beroepenavond naar de presentatie over de bouw en ontdek wat de bouw jou te bieden heeft.
En de bouw heeft je wat te bieden. Een huis 3D printen, gebouwen bouwen die meer energie opleveren dan dat ze kosten, het ombouwen van leegstaande kantoren naar studentenwoningen; allemaal belangrijke ontwikkelingen. De bouw staat daarmee voor een groot aantal uitdagingen. Bovendien trekt de werkgelegenheid in de bouw vanaf 2016-2017 weer flink aan, vooral in deze regio.

Op de beroepenavond kun je vragen stellen over wat werken in de bouw zoal inhoudt, welke beroepen er zijn, de opleidingen die daarbij passen en de doorgroeimogelijkheden.

Link naar filmpje Bouwend Nederland: http://www.bouwendnederland.nl/instroom/voorlichtingsfilms-bouw
Link naar filmpje de Bouw maakt het: https://www.youtube.com/watch?v=yLUm07tTsms

Hieronder één van de vele functies in de bouw:
Werkzaamheden Calculator;
Weten jullie wat het kost om een vierkante meter te metselen? Of kozijn te plaatsen? Kunnen jullie inschatten wat het kost om dit schoolgebouw te bouwen?
Een kleine greep uit de vraagstukken die een calculator voor zijn kiezen krijgt. 6 jaar geleden ben ik bij Bouwbedrijf van der Gragt B.V. begonnen als calculator / werkvoorbereider en heb al snel gekozen voor de functie calculator. Als calculator ben ik verantwoordelijk voor het maken van begrotingen voor verschillende nieuwbouwprojecten, voornamelijk woningbouw. Voor grote werken krijg ik meestal 4 tot 6 weken de tijd en voor de kleine werken meestal 1 tot 2 weken.
Wanneer ons wordt gevraagd een prijs op te geven voor bijvoorbeeld de bouw van een aantal woningen op een leeg stuk grond ontvang ik een pak met tekeningen van de architect en de constructeur, met daarbij een omschrijving van de te gebruiken materialen en (installatie-)systemen.

Aangezien we als Bouwbedrijf in de buitendienst alleen uitvoerders en timmerlieden in dienst hebben vraag ik voor de verschillende disciplines offertes aan (denk bijvoorbeeld aan kopen stenen, uitvoeren metselwerkzaamheden en elektrotechniek). Ik bereken hoeveelheden, vergelijk offertes van de verschillende onderdelen en bepaal aan de hand van de aangeleverde gegevens het bouwsysteem. Ik ben er verantwoordelijk voor dat de begroting compleet is, het kan om duizenden euro’s gaan als ik wat mis!

Bij een aanbesteding worden meerdere aannemers gevraagd om voor hetzelfde project, met dezelfde gegevens, een begroting te maken. De aannemer met de laagste begroting mag het project dan maken. Hier wordt ik uitgedaagd iets te verzinnen, waardoor we een lagere begroting krijgen dan de andere aannemers. Denk jij mee!?

Deze functie vraagt een actieve, onderzoekende, praktische, sociale en creatieve houding.

Werkzaamheden zijn voornamelijk op kantoor, met cijfers, zelfstandig, adviserend en controleren. Hierbij kom ik in gesprek met opdrachtgevers, architecten, constructeur, onderaannemers en potentiële klanten.

Mijn opleiding
Na de middelbare school heb ik gekozen voor de opleiding MBO Bouwkunde, deze brede opleiding had afstudeerrichtingen: architectuur, techniek & organisatie en constructie. Ik koos voor de middelste en ben daarna HBO Bouwmanagement & Vastgoed gaan doen, hier kon ik doen wat ik leuk vind; analyseren, organiseren en uitvoeren. Daarbij deed ik kennis op van de logistieke en financieel-economische kanten van het bouwtraject. Functies die na deze opleiding horen; (vastgoed-) ontwikkelaar, overheidsinstelling, woningcorporaties en aannemer. Ik koos voor de laatste om met voldoende kennis van de bouw eventueel door te kunnen stromen in een meer commerciële functie in de bouw.

 

15 Dierenarts

Wat houdt het beroep in: Praktiserend dierenarts: gezondheidszorg voor huisdieren:   patiënten behandeling en ziektepreventie.
De eerste 18 jaar was ik werkzaam in een eigen gemengde praktijk. D.w.z. een combinatie van behandeling van Landbouwhuisdieren (runderen/schapen/paarden enz) en Gezelschapsdieren (hond/kat/konijn/cavia enz.). De laatste 18 jaar was ik uitsluitend werkzaam in de gezelschapsdieren.
Ziet u interessante ontwikkelingen in uw beroep voor de toekomst?
Het is een dynamisch vak, met elkaar snel opvolgende veranderingen. Technisch zijn er steeds meer mogelijkheden. Humaan medische apparatuur komt ook beschikbaar voor diergeneeskundige praktijk.
Na het afstuderen is bijscholing essentieel. Het vak kent steeds meer specialismen, vergelijkbaar met de humane sector. In verleden waren dierenartsen all-round. Ze behandelden alle diersoorten. In de toekomst zal de dierenarts zich steeds meer op een beperkt aantal diersoorten toeleggen.

Opleiding: Vereist is VWO met pakket biologie/scheikunde/natuurkunde.

Er vindt een gewogen loting plaats voor toelating tot de studie. Er zijn maar een beperkt aantal studieplaatsen per jaar beschikbaar. Er is maar 1 universiteit in Nederland, waar je Diergeneeskunde kunt studeren en wel in Utrecht.

Mijn traject’: Mijn opleiding was de nu niet meer bestaande HBS-B.

Biologisch/medische interesse was de reden om Diergeneeskunde te gaan studeren. Ik kende het vak al van jongs af aan omdat mijn vader ook Dierenarts was.

Veel informatie is te vinden op de site van de Universiteit Utrecht, faculteit Diergeneeskunde.

Welke competenties zijn het belangrijkste bij dit beroep
Bio/medische interesse.
Sociale vaardigheden (achter elke patiënt staan een eigenaar!).
Rekening houden met het gegeven dat het een mentaal en fysiek redelijk belastend vak is.

Rubricering werkzaamheden:
dieren/ buiten werken/handvaardigheden/medisch/advisering, voorlichting, met mensen communiceren /techniek/verzorgend, helpend/zelfstandig ondernemend of in loondienst.

 

16 Diëtist

Manon te Linde, diëtist en Diëtistenpraktijk Op Maat

http://www.manontelindedietist.nl/     http://www.dietistopmaat.nl/

Voor een gezond lichaam is voeding een basisbehoefte. Elk mens is anders en elk lichaam heeft een andere voeding nodig.
Wat kun je bijvoorbeeld het beste eten als je ziek bent? Suikerziekte hebt? Te licht of juist te zwaar bent? Allergisch bent of intensief aan het sporten bent? Als diëtist houd je je hier mee bezig.
De diëtist heeft een uitgebreide kennis van alles wat er in het lichaam gebeurt voor- en na de inname van voeding. Bijvoorbeeld van de spijsvertering maar ook van de hormonen en stoffen die hier bij vrij komen.
Door in gesprek te gaan met mensen, één op één of in groepen, kun je ze voorlichten over de behoeften van het lichaam. Maar als je wat technischer ingesteld bent, kun je deze kennis ook inzetten bij bedrijven waar de producten gemaakt worden.
Het beroep van diëtist is heel veelzijdig als jouw interesse bij gezondheid en voeding ligt!

 

17 Directeur Marketing, Sales en Communicatie bij ING

“Turhan is sinds 20 jaar werkzaam bij ING en heeft ervaring opgedaan in Marketing, Sales en Communicatie. Ook is hij examinator bij het NIMA (Nederlands Instituut voor Marketing). Hij neemt jou tijdens zijn presentatie mee door zijn reis binnen ING. Een grote internationale bank van Nederlandse origine. Gedurende deze boeiende reis laat hij jou zien waar hij de kansen zag en natuurlijk ook de valkuilen die hij tegenkwam. Turhan geeft jou een inkijk in de diverse disciplines als Marketing, Sales en Communicatie die in de praktijk heel nauw met elkaar verbonden zijn en welke stappen je nu zou moeten zetten om hierin te ontwikkelen.

 

18 Forensisch adviseur en DNA deskundige

Forensisch onderzoek in de opsporing en vervolging van – daders van – strafbare feiten.

Sinds in het jaar 2000 de televisieserie CSI voor het eerst werd uitgezonden, hebben series over forensische onderzoek na misdrijven hebben de televisiezenders veroverd. CSI, Bones, NCIS, Criminal Minds, The Closer, Law & Order; en zelfs reality-series zoals ‘Plaats delict, sporen naar de dader’, ‘112 ooggetuige’ en ‘Killing Fields, Discovery Channel’. Inmiddels is ook bij het grote publiek wel bekend dat de televisieseries een geromantiseerd beeld van forensisch onderzoek laten zien. Maar waar precies zitten de verschillen tussen de televisieserie en de dagelijkse realiteit van een forensisch onderzoeker?

Regelmatig zorgt forensisch onderzoek voor sluitend bewijs in zaken waarin verder geen of onduidelijke informatie voorhanden is. De wetenschappelijke technieken van het forensisch onderzoek aan bijvoorbeeld wapens en munitie, biologische sporen of de chemische samenstelling van stoffen, kan leiden tot de oplossing van een misdrijf. Maar soms ook juist tot vrijspraak of gerechtelijke dwalingen. Naast het Nederlands Forensisch Instituut, wat forensisch onderzoek uitvoert in opdracht van politie en justitie zijn er in Nederland ook private forensische onderzoeksbureaus. Deze bureaus richten zich op de partijen die niet rechtstreeks naar het NFI kunnen, zoals advocaten, verzekeringsmaatschappijen en contra-expertises ten behoeve van de rechtspraak. Maar wat doen zij nu precies? Tijdens de beroepenavond krijg je inzage in de wereld van een forensisch adviseur en DNA deskundige uit dit private werkveld.

Hoe draagt de forensische wetenschap bij aan het oplossen van misdrijven die anders onopgelost zouden zijn gebleven?
Wat zijn de valkuilen?
Hoe goed ben jij in staat om de resultaten van het onderzoek te gebruiken voor de beantwoording van de vraag of iemand schuldig is?
Welke eigenschappen heb je nodig om een forensisch expert te kunnen worden?

 

19 Fotograaf

Fotografie is enorm populair. En met de huidige middelen is per definitie iedereen fotograaf. Ben je in een bijzondere situatie dan is het niet moeilijk daar een foto van te maken. En meestal lukt dat wel. Het is niet meer echt moeilijk. Met een beetje aandacht en een beetje talent scoor je al snel. Fantastisch.

Maar is dan het verschil met een professionele fotograaf? Een tipje van de sluier: de waardering van de werk wordt uitgedrukt in euro’s! Het gaat om de voorspelbaarheid om te kunnen maken wat nodig is en om een efficiënte aanpak van de opdracht.

Hoe word je professionele fotograaf? En hoe ziet het vak er eigenlijk uit? Dat hoor je dan op de informatie avond.

Als jullie willen weten wat voor fotograaf ik ben en wat ik zoal doe kun je best eerst even kijken naar mijn website: www.fotokempes.nl. En voor mijn vrij werk: www.originalartphotography.com  

 

20 Fysiotherapeut

Fysiotherapie is een dynamische en afwisselend beroep. De fysiotherapeut helpt en begeleidt bij een enorme verscheidenheid van aandoeningen aan het bewegingsapparaat. Of het nu revalidatie betreft bij een topsporter die wil terug komen op zijn (top)sport niveau, of een bewoners van een verzorghuis die wil leren lopen met rollator, de fysiotherapeut is specialist in beweging!
Tijdens de beroepenavond zullen we een en ander vertellen over de opleiding, de ontwikkelingen binnen het vak fysiotherapie en de mogelijkheden die het beroep biedt. Daarnaast zullen specialisaties als manuele therapie en sportfysiotherapie kort aan bod komen. Ben je geïnteresseerd in het menselijk lichaam en vind je het leuk om met mensen te werken? Meld je aan en wij zullen je vragen beantwoorden!

 

21 Grafisch ontwerper

Veel mensen denken dat als je leuk kunt tekenen en de beschikking hebt over een Mac dat je jezelf grafisch ontwerper kunt noemen.
Gelukkig voor ons komt er meer bij kijken dan alleen maar een potlood en een Mac.
Wat doet een grafisch ontwerper? Alles wat je kunt lezen is bedacht.
De manier waarop het er staat maakt het verschil. En voor dat verschil worden wij gevraagd.
Of je nu een vliegtuig belettert, of een balpen van een grootgrutter, over beide uitingen moet worden nagedacht. Niet alleen over het logo maar ook over de uitstraling.
Voordat je aan de slag gaat zijn er een aantal zaken waar men de gedachten over moet laten gaan, zoals, wat is de doelgroep, hoe groot is het bedrijf, wat biedt hij/zij etc. etc.
Elke klus is een nieuwe uitdaging die we samen met de klant aan gaan. Elke keer weer proberen er een andere draai aan te geven die juist nét dat onderscheid met de ander maakt. En dan ook nog eens tot beider tevredenheid.

 

22 Historicus

Lianne Otten: Docent geschiedenis en Publiekshistoricus

Na het behalen van mijn havodiploma ben ik de lerarenopleiding geschiedenis gaan volgen op de Hogeschool van Amsterdam (met een buitenlandstage in het 3e jaar). Het is bijzonder om met jongeren te werken en om getuige te zijn van hun ontwikkeling tot wie ze willen zijn. Het is pittig werk en niet altijd even makkelijk, je moet wel sterk in je schoenen staan als docent. Je moet je tijd heel goed indelen, goed plannen en goed weten wat je met je les wilt bereiken. Goede voorbereiding van de lesstof (vakdidactiek) en klasmanagement zijn heel belangrijk. Hoe maak ik abstracte, historische onderwerpen toegankelijk, tastbaar en levendig voor leerlingen? Hoe gebruik ik verhalen en anekdotes en laat ik de leerlingen inzien dat óók zij ooggetuigen zijn van geschiedenis in wording? Dit zijn de vragen die ik mijzelf, elke keer weer stel wanneer ik in de klas aan een nieuw onderwerp begin. Daartegenover is het onderwijs heel veelzijdig: elke dag is anders en als leerlingen je les leuk hebben gevonden, ze door jou zijn geïnspireerd of wanneer je een leerling hebt kunnen helpen, dan geeft dit werk heel veel voldoening. En met alle taken eromheen (bijvoorbeeld cultuurcoördinator) is het meer dan alleen lesgeven.

Maar met geschiedenis kun je veel meer dan alleen docent zijn. Naast leraar geschiedenis ben ik ook publiekshistoricus. Dat is een historicus die zich richt op het toegankelijk maken van theoretische geschiedenis voor een breder publiek. Daarvoor moet je alle vaardigheden en kennis van een historicus beheersen, zoals een historisch onderzoek doen, maar dat pas je toe op een manier waardoor het voor een bepaald publiek gebruikt kan worden. Een publiekshistoricus doet dit bijvoorbeeld door: een historische documentaire of een tentoonstelling te maken over een bepaald onderwerp, een toegankelijk boek te schrijven, historische festiviteiten en herdenkingen te organiseren, historische wandelingen uit te zetten of door historische adviezen aan gemeentes en overheidsinstellingen te geven.

http://universitairemasters.nl/universiteiten/Universiteit-van-Amsterdam/master/Geschiedenis-Publieksgeschiedenis/voltijd/  

 

23 Huisarts

Hoe ziet een moderne huisartsenpraktijk eruit? Is de huisarts nog algemeen arts of meer gezondheidsmanager? Welke mogelijkheden zijn er allemaal als huisarts?
Renate Beunder, huisarts in Heemskerk en oudleerling Bertrand geeft een kijkje achter de schermen van het reilen en zeilen van haar praktijk.

 

24 Ingenieur elektrotechniek

Naam                       :    Ing. R.A. van Zijl
Beroep                     :    Ingenieur elektrotechniek
Bedrijfsnaam          :    Bosma & Bronkhorst B.V.
URL/Link bedrijf   :   www.bosma-bronkhorst.nl

Stel je eens voor dat de elektrische stroomvoorziening uitvalt. Dan zitten we ’s-avonds in het donker, valt de verwarming en warm watervoorziening uit, kunnen we geen tv of radio meer volgen, onze laptop of smartphone niet meer opladen en onze kleding niet meer wassen. Buiten op straat is het donker en werken de verkeerslichten niet meer. In onze havens, distributiecentra en winkels vallen alle activiteiten stil. Naast de verlichting valt in kantoren en ziekenhuizen ook alle apparatuur uit en in bedrijven ook alle machines en apparaten. Het is duidelijk dat we in ons dagelijks leven afhankelijk zijn van elektriciteit en dat er altijd specialisten nodig zullen zijn in het vakgebied Elektrotechniek.
Elektrotechniek is een breed vakgebied, waarin je als elektrotechnisch ingenieur voortdurend bezig bent met het bedenken, ontwikkelen en realiseren van innovatieve elektrotechnisch producten en systemen om toe te passen in woningen, ziekenhuizen, kantoren, bedrijfshallen, fabrieken, energiecentrales en in infrastructurele voorzieningen in het elektriciteitsnetwerk, de wegenbouw en het waterbeheer.
Elektrotechniek is ook een vakgebied dat voortdurend nieuwe producten en systemen voortbrengt. Denk aan de ontwikkeling van LED lampen, microprocessoren, draadloze computernetwerken, virtual en augmented reality, smartphones, elektrische aangedreven voertuigen en industriële robots. Maar ook aan de verregaande digitalisering en verweving van apparaten, machines en organisaties (Smart Industry) waardoor nieuwe manieren van produceren, nieuwe businessmodellen en nieuwe markten ontstaan.
Als elektrotechnisch ingenieur sta je aan de wieg van nieuwe ontwikkelingen, bedenk je nog slimmere of efficiëntere toepassingen en heb je concreet impact op het dagelijks leven van heel veel mensen. Je bent een conceptueel denker die accuraat en resultaatgericht is. Je werkt gemakkelijk samen met andere ingenieurs en technici aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en je realiseert innovatieprojecten conform de geldende veiligheidsvoorwaarden en -procedures.

Om elektrotechnisch ingenieur te worden volg je een HBO of universitaire opleiding Elektrotechniek, Electrical Engineering of Computer Science and Engineering. Er is een structureel tekort aan jonge elektrotechnische ingenieurs en in de komende jaren neemt het tekort aan ingenieurs nog verder toe door de uitstroom van tienduizenden ingenieurs. Als elektrotechnisch ingenieur ben je dus 100% verzekerd van een leuke en interessante baan van betekenis, waarmee je echt verschil kunt maken!

 

25 Journalist & hoofdredacteur

Mijn naam is Sven Bersee, ik ben 27 jaar oud en freelance journalist. In 2013 ben ik afgestudeerd aan de School voor Journalistiek in Utrecht. Ik wilde op de middelbare school al journalist worden, destijds vooral omdat ik schrijven leuk vond, en heb die droom dus waargemaakt. Ik ben daarmee actief in een vakgebied dat de afgelopen jaren aan flinke veranderingen onderhevig is geweest.

Het Noordhollands Dagblad was het eerste medium waarvoor ik schreef. Vaak over sport (van voetbal tot boksen, van golf tot atletiek), maar ook wel over theater en andere cultuur-onderwerpen. Via muziekmagazine Revolver’s Lust For Life (www.lflmagazine.nl) ben ik vervolgens de muziekindustrie in gerold. Daarvoor schrijf ik bijvoorbeeld recensies van albums en concerten en heb ik interviews gedaan met Alex Turner van Arctic Monkeys, alt-J, Johan Derksen, The National en vele anderen. Voor een ander muziekblad, Musicmaker, sprak ik al eens met Armin van Buuren.

Sinds 2014 ben ik de hoofdredacteur van de toen opgerichte concert- en festivalkrant LiveGuide (www.liveguide.nl). Dit gratis blad komt tien keer per jaar in heel Nederland uit en heeft een oplage van 50.000 stuks. Ik doe hiervoor zelf interviews (o.a. Hans Teeuwen, De Jeugd van Tegenwoordig, Yung Internet, Future Islands en Nick Mulvey), maar mijn voornaamste taak is het aansturen van een groep enthousiaste schrijvers, fotografen en vormgevers en het bepalen van de inhoud van de krant. Om LiveGuide naar een volgend niveau te tillen zijn we druk bezig met het ontwikkelen van een zeer ambitieuze app.

Sinds juli 2016 ben ik ook werkzaam voor voetbalclub AZ. Daar schrijf ik over de jeugdopleiding (www.AZ.nl/Jeugd). Die communicatie-functie leert mij weer een heel andere kant van het vak kennen.

 

26 Kinderarts.

Deze vragen zijn van belang om beantwoord te worden voor je een keuze maakt om je te laten inschrijven voor de studie geneeskunde aan de universiteit.

Als je ‘’wil’’, is het nuttig om te weten waar je aan denkt bij het vak arts (in mijn geval specialist in een ziekenhuis). Hoe lang duurt een specialisatie na de basisopleiding tot arts? Hoeveel uren moet je jaarlijks extra studeren als je al werkt als arts? Hoeveel uren werk je (ook thuis in je vrije tijd) en wat zijn avond-/nachtdiensten?

En ‘’kan’’ je het wel? Onder soms grote druk presteren; met leven en dood te maken hebben; kritisch blijven ten opzichte van je eigen functioneren. Kan ik goed communiceren met patiënten, familie en collega’s?

De vraag ‘’moet’’ je nog wel dit vak kiezen? Tegenwoordig wordt er veel gesproken over bezuinigingen in de gezondheidszorg, minder loon, minder zeggenschap; er zijn ook al werkeloze afgestudeerde specialisten op de arbeidsmarkt; ziekenhuizen gaan dicht en soms zelfs failliet…

Allerlei zaken waar goed over nagedacht dient te worden en dan, wat mij betreft, blijft het een geweldig beroep!

 

27 Leerkracht Basisonderwijs

Wij zijn Beau Scheffer en Roy Schuuring, vierdejaars studenten van de Hogeschool iPabo. Naast dat wij bezig zijn met afstuderen, werken wij allebei als leerkracht op een basisschool en zetten wij ons in voor het verjongen van het onderwijs. Roy maakt onderdeel uit van de actiegroep Mokum Meestert, die zich hard maakt voor meer mannen in het onderwijs. Beau geeft naast haar studie verschillende voorlichtingen over de opleiding en het onderwijs. Samen willen wij jullie tijdens de beroepenavond graag meer vertellen over het ontzettend veelzijdige beroep: leerkracht!

Als leerkracht binnen het basisonderwijs ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen in jouw groep. Je biedt ze hierbij niet alleen kennis over alle denkbare onderwerpen, maar ook geef je ze ondersteuning bij het opdoen van sociale vaardigheden. Ga maar na; veel van wat jij nu kan en weet, heb je ooit in de klas geleerd.

Een standaard dag bestaat eigenlijk niet voor een leerkracht in het basisonderwijs. Elke dag is anders en het is dus ook wel erg handig als je een beetje flexibel bent. Misschien kun je je wel indenken dat een groep met ongeveer 25 kinderen er zo voor kan zorgen dat je je plannen moet wijzigen voor de dag. Je deelt lief en leed met de kinderen in jouw groep en probeert uiteindelijk natuurlijk uit ieder kind het maximale te halen. Dit doe je niet alleen door lesgeven, maar ook door het voeren van oudergesprekken, het maken van werkplannen en lessen met collega’s, buitenschoolse activiteiten plannen, en nog veel meer…

Roy is op de Pabo terecht gekomen nadat hij eerst MBO onderwijs assistent heeft gedaan. Beau kwam direct van de HAVO naar de opleiding. Er zijn vele routes mogelijk die leiden naar het leraarschap. Ook voor de VWO student is er een optie: de Universitaire Pabo. Naast de opleiding kun je ook nog ontzettend veel gerelateerde activiteiten doen, die je dan weer kunt verwerken in de schoolopdrachten. Denk hierbij aan sportcoach, begeleider van buitenlandse studenten, bijles docent, etc. Ook kun je er binnen de Pabo voor kiezen om je te specialiseren op verschillende vlakken. Zo hebben wij ervoor gekozen om ons te specialiseren voor de bovenbouw (groepen 5 t/m 8) en het voortgezet onderwijs. De mogelijkheden zijn er in overvloed.

Omdat het onderwijs altijd mee moet blijven ontwikkelen met de maatschappij en nieuwe technologie, is het van belang dat jonge leerkrachten blijven afstuderen van de Pabo. Leerkrachten die die scholen weer kunnen voorzien van nieuwe ideeën en gadgets. Binnen het onderwijs zijn we altijd bezig met hetgeen de toekomst ons te bieden heeft!

Dus ben jij strategisch, sociaal, creatief, geduldig, flexibel, manager, ondernemend, praktisch of heb jij weer andere bijzondere kwaliteiten? We zien je graag tijdens de voorlichting om het gesprek aan de te gaan!

Heb jij ’t lef? https://www.ipabo.nl/  

 

28 Leraar voortgezet onderwijs

Werken in het onderwijs is werken met mensen en dat houdt veel meer in dan eventjes een verhaaltje vertellen voor een klas en wachten totdat de bel gaat. Ten eerste is het geen klas maar zijn het individuele leerlingen met elk zijn eigen verhaal, karakter en capaciteiten. Er wordt dan ook van je verwacht om als docent dé klas les te geven en dat je rekening houd met elk individu. Als de bel dan gaat is voor de leerling de desbetreffende les afgelopen maar dit geld niet voor de docent. Want ook buiten de les ben je docent en als docent heb je niet alleen lesvoorbereidingen, nakijkwerk, rapportvergaderingen, surveillance’ s, 10 minuten gesprekken enz. maar ook een voorbeeldfunctie in het dagelijks leven. (p.s. er zijn natuurlijk ook leuke dingen buiten de les namelijk; schoolreisjes, diploma-uitreikingen, klassenuitjes, sinterklaasvieringen, sportmiddagen, schoolmusicals enz.) Wat maakt het lesgeven dan zo leuk? Het salaris? De toch wel wat meer vrijedagen (t.o.v. het bedrijfsleven)? De mede-collega’s? Het salaris is redelijk vergelijkbaar, de meer vrije dagen valt tegen als je alles netjes vergelijkt, net als in het bedrijfsleven heb je leuke en minder leuke collega’s, dus wat dan wel? Ik vind persoonlijk de eerste zin: je werkt met mensen, het is jouw taak om de jong volwassenen kennis mee te geven, dingen uit te leggen, en in mijn vak gebied hoe de Natuurkunde om je heen werkt. Waarom blijf je op je stoel zitten ondanks dat een vaste stof niet vast is. Waarom de tijd voor een satelliet minder snel gaat dan voor een mens op aarde. En dat is een bijzondere taak, ook al ziet de leerling dat niet altijd in maar dat neem ik voor lief. Ik vind het prachtig als ik lastige materie uitleg en dat ik merk dat de leerlingen het gaan begrijpen. Werken in het onderwijs is leuk zeker niet altijd makkelijk en soms erg lastig, want soms moeten er beslissingen genomen worden die te maken hebben met de toekomst van een ander. En al deze verschillende aspecten maakt het les geven dynamisch en zorgt ervoor dat elke maar dan ook echt elke dag anders is.

 

29 Luchtverkeersleider

Neem je verantwoordelijkheid en krijg het voor het zeggen in het Nederlandse luchtruim vanaf het vliegveld van Schiphol, Rotterdam, Maastricht of Groningen. In een team van zo’n 30 luchtverkeersleiders zorg jij ervoor dat al het vliegverkeer veilig en efficiënt verwerkt wordt. Elke dag van de week, 24 uur per dag zijn de luchtverkeersleiders aan het werk. Luchtverkeersleider word je niet zo maar. Hoe functioneer je onder druk? Ben je in staat om in een korte tijd veel informatie te verwerken? Heb je voldoende ruimtelijk inzicht? Dit wordt getest tijdens een intensieve selectieprocedure die bestaat o.a. uit een interview, psychologische- en capaciteiten tests, een assessment en een simulatieoefening. Dan begint het echte werk: Kom je door de selectie, dan begin je aan de opleiding op Schiphol. Deze voltijd studie duurt vier jaar en is vooral gericht op het ontwikkelen van je persoonlijke vaardigheden. Dit betekent naast theorie vooral veel praktijkgerichte oefeningen. Rond je de opleiding succesvol af, dan mag je jezelf officieel luchtverkeersleider noemen! Doorgroeimogelijkheden: Wanneer je luchtverkeersleider bent is er een mogelijkheid tot het volgen van verschillende opleidingen in de volgende branches: personeel & organisatie, psychologie, techniek, bedrijfskunde of volg bijvoorbeeld een opleiding voor een management functie. Goede verdiensten: Bij aanvang van je studie, die ongeveer vier jaar duurt, verdien je direct al een salaris van € 26.500,– bruto per jaar. Dit loopt tijdens de studie verder op. Ben je volledig bevoegd, dan verdien je ongeveer 75.000 euro op jaarbasis. Een ervaren luchtverkeersleider verdient circa 120.000 euro per jaar.

http://www.luchtverkeersleider.nl  

 

30 Maatschappelijk werker

Mijn naam is Tanja Heideman. Ik werk al ruim 16 jaar als maatschappelijk werker.

Ik heb met verschillende doelgroepen/organisaties gewerkt zoals bij de verslavingszorg, met mensen met een beperking of chronische ziekte, bij het algemeen maatschappelijk werk en sinds 7 jaar werk ik als schoolmaatschappelijk werk. Ik heb 6 jaar op basisscholen in Purmerend gewerkt en nu werkt ik op het Voortgezet onderwijs en in het MBO.

Wat is maatschappelijk werk: De officiële missie, zoals in ons beroepsprofiel staat is: De missie van het maatschappelijk werk is kort gezegd: bevorderen dat mensen in onze samenleving tot hun recht komen, als mens en als burger. Maatschappelijk werkers streven ernaar dat mensen zich in wisselwerking met hun sociale omgeving zo goed mogelijk kunnen ontplooien, naar hun eigen aard, behoeften en opvattingen, en dat ze rekening houden met anderen met wie zij samenleven (Beroepsprofiel, NVMW 2006).

Het betekent eigenlijk dat je als maatschappelijk werker wordt ingezet als iemand ( jong of oud) in het leven tegen iets aanloopt wat zij zelf niet kunnen oplossen. Hierbij kun je denken aan:
Problemen in de omgang met anderen zoals partner, kinderen, ouders, huisgenoten, buren.
Problemen met de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen: overlijden, scheiding, ziekte, verlies van werk.
Problemen als gevolg van seksueel geweld: verkrachting, aanranding, incest.
Problemen op school: pesten, onzekerheid over de eigen prestaties.
Problemen met eenzaamheid.
Vragen rondom eigen functioneren.
Vragen over regelingen, uitkeringen, wetgeving, financiën.
Problemen met instanties

Wat doen we dan eigenlijk met die problemen als maatschappelijk werker; Vragen of problemen met cliënten bespreken in een of meer gesprekken. Samen wordt gewerkt aan het vergroten van de mogelijkheden om die problemen op te lossen. De hulp die het Maatschappelijk Werk biedt is ( meestal) op vrijwillige basis. Wat cliënten met de maatschappelijk werker bespreken, wordt uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Het leuke van ons vak is dat het heel breed is, wij werken dus overal! Zoals bijvoorbeeld in: Algemene opvang, Bedrijven, Ziekenhuizen, Verpleeg- en verzorgingshuizen , Jeugd- en gezinszorg, Geestelijke gezondheidszorg, Scholen, Revalidatie, Reclassering. Overal kom je namelijk mensen tegen die wel wat ondersteuning zouden kunnen gebruiken.

Wil je nog wat meer weten? Schrijf je dan in voor deze workshop.

 

31 Manager bedrijven Rabobank

Bart de Wit, manager Bedrijven bij de Rabobank.

Ik geef leiding aan de zakelijk accountmanagers van de bank om ondernemers in de Zaanstreek succesvoller te laten zijn. Als sparringpartner of als financieel coach worden ondernemers in de Zaanstreek geholpen om verder te groeien en met hun bedrijf succesvol te zijn. Daarnaast kan ik met de Rabobank, de Zaanstreek beter maken. Bijvoorbeeld door gratis werkplekken te faciliteren, kennissessies te organiseren en ondernemers met elkaar te verbinden, zodat ze samen sterker worden. Tevens help ik samen met de gemeente mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een volgende stap, zodat ze zich weer klaar kunnen maken om in de samenleving een actieve rol te spelen.

 

32 Mondhygiënist

Het beroep van de toekomst!

Als mondhygiënist werk je samen met je patiënt aan een optimale conditie van zijn of haar gebit.
Je probeert bij je patiënt tandcariës (gaatjes in tanden en kiezen) en tandvleesontstekingen te voorkomen. Daarvoor geef je hen voorlichting, instructies en advies. Je gaat dus vooral preventief te werk. Verder ben je bevoegd om gebitsreinigingen uit te voeren, door plaque en tandsteen te verwijderen en het gebit te polijsten. Ook kun je sealants leggen en kleine gaatjes uitboren en vullen. Je bestudeert daarvoor onder andere röntgenfoto’s en soms is het benodigd een lokale verdoving te geven.

De studie Mondzorgkunde is een vierjarige Hbo-opleiding. Deze opleiding kun je volgen in Amsterdam, Groningen, Nijmegen of Utrecht. In Amsterdam verloopt de selectieprocedure decentraal. De studenten worden geselecteerd op Selectie: decentraal: vooropleiding:havo/vwo NT/NG profiel. In ieder geval biologie en scheikunde. Liefst ook wiskunde en redelijk niveau Engels.vooropleiding: havo/vwo met een NT/NG profiel. In ieder geval zijn biologie en scheikunde vereist. Het liefst ook wiskunde en een redelijk niveau van de Engelse taal.

Mondhygiënist is een veelzijdig beroep en groeit! Er is 90%-100% kans op het vinden van een baan na het afstuderen! Als mondhygiënist kun je werkzaam zijn in de algemene tandartspraktijk, het ziekenhuis, de orthodontiepraktijk, de praktijk voor parodontologie en/of implantologie, zorginstellingen voor mensen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen, bij de GGD als onderzoeker, voorlichter of in de preventie. Daarnaast zijn er ook mondhygiënisten met een eigen praktijk.

Als je een eigen praktijk hebt, ben je ook je eigen baas. Voor de meesten onder ons is dat wel fijn, want je kunt zelf je vakantiedagen regelen etc. Maar vergeet niet dat je behalve het eigenlijke mondzorgkundige werk ook veel dingen moet regelen rondom administratie, naamsbekendheid en onderhoud van de praktijkruimte. Werk je in een ziekenhuis of orthodontiepraktijk, dan maak je veelal deel uit van een tandheelkundig team met andere mondhygiënisten, tandartsen, preventieassistenten en assistenten. Je hebt dan regelmatig overleg met elkaar over het te volgen behandelplan van de patiënten.

Naast het werken in teamverband zal je als mondhygiënist ook zelfstandig moeten werken. Je vult bijvoorbeeld zelfstandig een gaatje. Daarnaast moet je beschikken over prima communicatievaardigheden. Soms is het namelijk benodigd angstige patiënten op hun gemak te stellen. De belangrijkste competentie is toch wel de handvaardigheid. Dit beroep draait namelijk om precisie. Goede ogen en een vaste hand zijn essentieel.

Annet van Rems en Sibel Ozdemir, beiden werkzaam als mondhygiënist in tandartspraktijk zullen jou tijdens de beroepsbeoefenarenavond verdere informatie verstrekken over het beroep mondhygiënist en zijn toekomstperspectief.

Wil je weten of het beroep mondhygiënist bij je past? Kom dan 1 februari 2018 naar de beroepsbeoefenarenavond op het Bertrand Russell college!

 

33 Muziekdocent en dirigent

Na de opleiding docerend of uitvoerend musicus aan een conservatorium volgt iedereen zijn of haar eigen weg.

De mogelijkheden om je beroep uit te oefenen binnen de muziekwereld zijn legio. Het kan zijn dat je uitvoerend musicus wordt in een Nederlands orkest of een dj die de hele wereld overgaat, of docent muziek aan een school voor Voortgezet Onderwijs, of studiomuzikant, of producer bij een platenmaatschappij. Misschien heb je wel de ambitie om dirigent te worden na het zien van het tv-programma Maestro.

Heb je hier vragen over kom dan gerust langs.

 

34 Notaris

Zowel voor de start-up van je nieuwe bedrijf, de aankoop van je nieuwe huis, de afspraken met je samenwonende partner, regelingen na de geboorte van je eerste kind en bij ziekte en zeer, heb je de nodig. Kortom, kom langs op de voorlichtingsavond van het Bertrand Russell en je weet ineens veel meer over wat anderen straks, als jij de nieuwe notaris bent geworden, aan jou zouden kunnen vragen. En dat is heel veel!

 

35 Ondernemer duurzame installatietechniek 

Een ondernemer is iemand die voor eigen rekening en risico een bedrijf heeft waar hij of zij zijn/haar inkomen mee verdient. Maar hoe begin je, wat moet je als ondernemer kunnen, is er een opleiding voor, waarom zou je een ondernemer willen zijn? Allemaal vragen die bij je op kunnen komen als je erover denkt om “ondernemer” te worden of om, zoals het ook wel wordt genoemd, “voor jezelf beginnen”. Ook wat voor “soort” ondernemer je kunt worden komt de orde, start je als zzp-er (zelfstandige zonder personeel), richt je een BV op, of wordt het een coöperatie? Neem je deel aan een Franchise formule, wat zijn dan de voor en nadelen en wat is eigenlijk een Franchise formule?

Op een praktische wijze en op basis persoonlijke ervaring wijze komen deze zaken aan de orde met daarbij voorbeelden die een beeld geven over welke eigenschappen en kwaliteiten je moet beschikken om je eigen boterham te kunnen verdienen.

Naam              Ruud Meijns.
Beroep            Ondernemer in duurzame installatie technieken.

www.mo-techniek.nl
http://www.gvetechniek.nl
www.energie-unie.nl
www.baderie.nl

Mijn functie bij onze onderneming is die van algemeen directeur. Naast de dagelijkse leiding betekent het in mijn geval dat ik vooral technisch-commercieel bezig ben voor en met de bovengenoemde ondernemingen. Op de beroepen avond zal ik voornamelijk ingaan op het ontstaan van Energie-Unie, een bedrijf dat we in 2010 zijn gestart op het gebied van zonnepanelen. Wat ons het inzicht gaf om dit te starten, hoe heeft het bedrijf zich ontwikkeld en hoe ziet de toekomst eruit.

 

36 Ondernemer Lease/Verkoop/Import ProMobility

Lease/verkoop/Import http://promobility.nl/

DE VRIJHEID VAN MOBILITEIT
Elkaars wereld in beweging brengen? Dat betekent vandaag de toekomst creëren. Een gedachte die ons motiveert bij alles wat wij doen voor jou. Hoe kunnen wij jou helpen bij het inslaan van nieuwe wegen? Of juist bij het benutten van de bekende weg? Vrijheid van mobiliteit brengt je op weg richting jouw bestemming.Wil jij weten wat verantwoord ondernemen is? Kom dan luisteren naar Dick Dekker, directeur ProMobility en een maatschappelijk zeer betrokken ondernemer in de Zaanstreek.

https://www.zaandewandel.nl/
http://tlokaal.nl/wie-zijn-wij/
http://www.bvnm.nl/  

 

37  Verkoper/Ondernemer

Als verkoper/ondernemer ben je voortdurend bezig om samen met je (nieuwe) klant te zoeken naar oplossingen voor zijn “problemen”.

Het doel van verkopen is dat je je producten verkoopt en de klant tevreden is. Hoe doe je dit?, wat denkt de klant en hoe kun je deze overtuigen dat jou product beter is dan dat van je concurrent? Met een goede babbel kom je er niet, daar is veel meer voor nodig. Nieuwsgierig geworden of dit beroep bij jou past? Kom dan naar mijn presentatie/workshop en laat je verassen.

Voor mijn complete CV kun je beste kijken op mijn linkedIn-profiel.

Robert Pappenheim

 

38  Operatieassistent/anesthesie verpleegkundige.

In en rondom de operatiekamer zijn vele beroepen mogelijk. Het ZMC heeft voor de beroepsbeoefenarenavond een selectie gemaakt uit een tweetal beroepen. Vanzelfsprekend is er ook kennis bij hen aanwezig over de overige specialismen op de operatiekamer.

De sprekers op deze avond zijn:

Nitza van Zaane, praktijkopleider OK
1 student die de opleiding tot operatie assistent volgt
1 student die de opleiding tot anesthesie medewerker volgt

Alle drie zijn werkzaam in het ZMC

Als operatieassistent heb je een boeiend, zelfstandig en afwisselend beroep. Je maakt deel uit van een professioneel team en hebt uiteenlopende taken. Zo zorg je voor een optimale voorbereiding van de operatie en zet je alle instrumenten klaar die de operateur tijdens de operatie nodig heeft. Gedurende een operatie denk je actief mee: wat is de volgende stap, welke instrumenten zijn er nodig en hoe gaat het met de patiënt? Tijdens een operatie kunnen complicaties optreden. Dat kan spannende momenten opleveren: een sterk gestel en stalen zenuwen zijn dan onmisbaar. Snel en vaardig optreden kan van levensbelang zijn. Is de operatie klaar, dan ben je als operatieassistent nog wel even bezig. Je controleert of het aantal instrumenten en gaasjes klopt, je koppelt de patiënt los van eventuele machines en je maakt de patiënt klaar voor vervoer naar de uitslaapkamer. Vervolgens maak je de operatiekamer weer in orde voor de volgende operatie.

De anesthesiemedewerker speelt een belangrijke rol in en om de operatiekamer. Je vormt samen met de anesthesioloog een anesthesieteam. Je bent medeverantwoordelijk voor de narcose (het in slaap brengen, in slaap houden en op tijd weer wakker maken van de patiënt). Ook pijnbestrijding en reanimatie horen bij je taken. Omdat je continu de toestand van de vitale lichaamsfuncties van de patiënt in de gaten houdt moet je veel kennis van de fysiologie van de mens hebben. Je werkt met veel verschillende soorten medicijnen, dus je weet ook veel van farmacologie. De anesthesiemedewerker bedient de beademingsmachine en andere meet-en regelapparatuur. Ook kan je met de crashkar overweg wanneer iemand bijvoorbeeld een hartstilstand krijgt. Naast al deze technische vaardigheden moet je natuurlijk ook goed met de patiënt om kunnen gaan. De anesthesiemedewerker is iemand waar de anesthesioloog, het OK-team en de patiënt op moeten kunnen vertrouwen.Beide opleidingen bedragen 3 jaar, vooropleiding Havo, bij voorkeur met een exact vakkenpakket.

Beide zijn een inservice opleiding.

Meer informatie is hierover terug te vinden op de website van het ZMC (www.zaansmedischcentrum.nl) en op de website van de VUmc Amstel Academie (www.vumc.nl ), daar wordt de theorie gegeven van de opleidingen.

Voor beide beroepen is nodig dat men een teamplayer is, stressbestendig, fysiek in goede conditie, handig en in staat om dag en nacht kwaliteit te leveren. Ook dient men feeling met computers te hebben en over een behoorlijk technisch inzicht te beschikken.

Graag zullen wij de geïnteresseerden op de beroepsbeoefenarenavond persoonlijk een aanvulling op deze informatie geven.

 

39 Pedagoog

Mijn naam is Rianne van der Kramer. Ik ben pedagogisch adviseur van het Centrum Jong in Zaanstad Noord. Ik werk hier in de preventieve opvoedingsondersteuning. Ik geef informatie, advies, begeleiding en ondersteuning aan ouders, kinderen, jongeren, vrijwilligers en professionals. Dit doe ik door het uitvoeren van opvoedspreekuren, het ontwikkelen en geven van themabijeenkomsten en cursussen en het voeren van gesprekken.
Naast dat ik werk als pedagogisch adviseur, werk ik ook als jeugdhulpverlener bij het jeugdteam van Krommenie en Wormerveer. Het jeugdteam is een team met professionals die allen een andere achtergrond hebben, zoals psychologen en systeemtherapeuten. Het Jeugdteam biedt ondersteuning als het gaat om een gedrags- of emotioneel probleem, maar ook bij een verstandelijke beperking en/of ondersteuning bij de opvoeding. Vaak is er sprake van een samenloop van meerdere problemen tegelijk, zoals agressief gedrag in combinatie met schoolverzuim. In deze functie kom ik bij de gezinnen thuis en bied ik de begeleiding die het gezin nodig heeft.

Om pedagogisch adviseur en jeugdhulpverlener te worden, heb ik de opleiding HBO Pedagogiek gevolgd. De opleiding pedagogiek is gericht op het helpen en beschermen van kinderen en jongeren. Binnen de pedagogiek kan je verschillende richtingen kiezen. Ik heb gekozen voor opvoedingsondersteuning en jeugdhulpverlening, maar je zou bijvoorbeeld ook in de geestelijke gezondheidszorg kunnen werken.

 

40 Personeelsadviseur/HRM

P&O-adviseur, misschien een functie waar je nooit van hebt gehoord of waarbij je vooral denkt aan sollicitatiegesprekken.

P&O staat voor Personeel & Organisatie, vaak ook wel Human Resources (HR) genoemd.

Als P&O adviseur houd je je bezig met mensen in bedrijven en organisaties.
Of een bedrijf het goed doet, hangt af van de mensen die er werken en hoe het bedrijf ervoor zorgt dat zij hun werk goed kunnen doen.
Een P&O-adviseur adviseert hierover aan directie en leidinggevenden, bijvoorbeeld op papier (beleidsvoorstel) of mondeling.
Je adviseert leidinggevenden bij het aannemen van nieuwe medewerkers en voert soms zelf ook sollicitatiegesprekken.
Maar als er eenmaal iemand is aangenomen, wil je natuurlijk graag dat diegene zijn werk goed en met plezier doet. Je adviseert leidinggevenden ook hoe ze daarvoor kunnen zorgen.
Heel af en toe doet een medewerker zijn werk helaas niet goed. Dan ben je de expert als het gaat om de wetten en regels bij ontslag.
Soms informeer je ook medewerkers over personeelsregelingen of help je ze met loopbaanvragen.

Als P&O-adviseur moet je goed kunnen luisteren en vragen stellen. Je bereikt het meeste door samen te werken, maar je hebt ook overtuigingskracht nodig.
Jij adviseert, maar de leidinggevende beslist. Daar moet je tegen kunnen.
Je hoort veel persoonlijke dingen over medewerkers, waar je niet tegen iedereen over mag praten. Je moet dus ook integer zijn.

P&O-adviseur kun je worden door HBO Human Resource Management of Personeel & Arbeid te studeren.

 

41 Persoonlijk Begeleider in de verstandelijk gehandicapten zorg

Mijn naam is Sandra Both en ik werk sinds 21 jaar in de verstandelijk gehandicapten zorg. 12 jaar daarvan ben ik begeleider en later persoonlijk begeleider geweest. Ik werk bij stichting Cordaan in Amsterdam. Wij bieden diverse vormen van woonzorg aan, van zelfstandig wonen tot groepswonen. De verstandelijke handicap wordt onderverdeeld in vier niveaus. Zeer ernstig beperkt, ernstig beperkt, matig beperkt en licht beperkt. Afhankelijk van het niveau moet je bepaalde zaken van cliënten overnemen of moet je de cliënt stimuleren om deze taken zelf te doen.

Als Persoonlijk Begeleider ben je tijdens je dienst verantwoordelijk voor alles rondom de cliënt en de locatie waar de cliënt woont. Je werkt in wisseldiensten (ochtend, avond en nacht) De zorg gaat 24/7 door dus ook in de weekenden en tijdens de feestdagen.

Verzorging van de cliënten: hieronder valt het helpen met douchen en aankleden, zorgen dat de cliënt te eten heeft, medicijnen geven, mee naar een arts of specialist.
Huishoudelijke taken: kleine schoonmaakwerkzaamheden, boodschappen bestellen, kleding wassen en opruimen, aanspreekpunt voor de technische dienst bij facilitaire problemen, bestellen medicatie etc.
Organisatie: uitvoeren van de agenda, plannen van afspraken, rapportage, roostering, financiën en post, aanvragen van indicaties, opstellen van ondersteuningsplan, uitvoeren van de methodische cyclus.

Daarnaast ben je voor een aantal cliënten de regievoerder. Elke cliënt heeft een ondersteuningsplan met daarin alle informatie verwerkt die bekend moet zijn van een cliënt en werkdoelen. Je bent het aanspreekpunt voor alle betrokkenen van de cliënt. Dit zijn de verwanten, begeleiders van de dagbesteding, behandelaren en andere zorgverleners. Je werkt nauw samen met de betrokkenen om de kwaliteit van leven voor de cliënt te vergroten of behouden. Je signaleert knelpunten en onderneemt hierop actie om deze aan te pakken. Je geeft het goede voorbeeld aan je collega’s.

Welke opleiding: HBO- SPH of HBO verpleegkunde (beide niveau 5). Deze duren vier jaar. In beide gevallen kan je de opleiding via de BOL en de BBL versie doen.

Competenties: klantgericht, flexibel, geduldig, inlevingsvermogen, creatief, planmatig werken, communicatieve vaardigheden, sociaal, praktisch, doorzettingsvermogen, stressbestendig, organiseren,

Carrière mogelijkheden: Op organisatorisch vlak kan je doorstromen naar een coördinerende functie of een managersfunctie. Als manager zul je dan een managementopleiding moeten volgen. Op inhoudelijk vlak kan je pedagogiek of orthopedagogiek gaan studeren en gedragswetenschapper worden.

Toekomstmuziek: meer mogelijkheden op het gebied van ICT en domotica, verwantenparticipatie wordt groter, regelgeving (o.a. wet op dwang en zorg) nieuwe technieken op verzorgingsgebied (denk aan wassen zonder water), financieringsvorm veranderd, veranderende doelgroep (toename licht verstandelijk beperkten en ouderen).

 

42 Piloot, steward(ess)

Het vak vlieger. Piloot: de bestuurder van een vliegtuig. Ruim 14 jaar verdien ik daar mijn brood mee, inmiddels als eerste officier (co-piloot in de volksmond) van tweemotorige wide-body vliegtuigen naar intercontinentale bestemmingen. De droombaan die ik als kind voor ogen had en waar ik nog steeds onverminderd van kan genieten. De dynamiek van de luchtvaart, het werken en omgaan met techniek, de wisselende weersomstandigheden, de mensen die ik ontmoet en waarmee ik samenwerk, de bijzondere plaatsen die ik kan bezoeken, aardrijkskunde in de praktijk brengen; de wereld van boven zien, dit en nog vele andere redenen maken dat het beroep van verkeersvlieger voor mij alles bied om elke dag met plezier naar mijn werk te gaan. Het sturen van de grote blauwe vogel naar alle uithoeken van de wereld met het mooiste uitzicht dat een kantoor kan bieden maken het tot een fantastisch beroep!

 

43 Politicoloog

Ik ben Marco Olij en ik ben wethouder in de gemeente Oostzaan geweest.. Ik ben docent maatschappijleer op het Bertrand Russell college.

Tijdens mij studie politicologie heb ik de lokale afdeling van D66 in Oostzaan opgericht. In 2010 kwam ik op 19 jarige leeftijd in de gemeenteraad van Oostzaan. Na een politiek turbulente periode werd ik in april 2013 benoemd als wethouder in de gemeente Oostzaan. Onderwerpen waar ik me als wethouder o.a. mee bezig heb gehouden zijn: financiën, onderwijs, cultuur, dierenwelzijn, participatie, werkgelegenheid en bedrijvigheid.

 

44 Politiekundige / Recherchekundige/ Hoofdagent.

Werken bij de politie is geen dag hetzelfde. Samen met je collega’s sta je klaar voor burgers in de breedste zin van het woord; opnemen van een aangifte, eerste hulpverlenen bij een ongeval of een onwel geworden persoon, of wat dacht je van een woninginbraak, burenruzie of huiselijk geweldzaak. Je kunt het allemaal tegenkomen en dat maakt het werk spannend (maar ook heftig) en heel afwisselend. Je kunt echt iets betekenen, zowel als agent op straat maar ook bij de recherche. Wil je meer weten over werken bij de politie als hoofdagent, politiekundige of recherchekundige ? Kom dan naar de voorlichting hierin vertellen wij je over het werk, de opleiding en de selectieprocedure . ook besteden we aandacht aan de (voor) opleiding of vakkenpakket is belangrijk? of wat moet je als persoon allemaal in huis hebben?). Politiewerk is teamwerk.. ook wat voor jou??

 

45 Psycholoog

Wij zijn drs. Suzanne Leering en Yvette Aardenburg, Msc. We hebben allebei een universitaire opleiding psychologie gedaan en zijn momenteel werkzaam in het boeiende werkveld van het onderwijs. Suzanne is als trajectcoach verbonden aan de onderbouw van het Bertrand Russell College. Yvette werkt als Begeleider Passend Onderwijs bij stichting Altra (www.altra.nl) en is werkzaam op drie verschillende scholen in de Zaanstreek, waaronder de bovenbouw van het BRC.

Met een opleiding tot psycholoog kun je terecht komen in een zeer breed werkveld, van onderwijs tot GGZ-instellingen tot het bedrijfsleven. Tijdens de beroepenavond zullen deze mogelijkheden worden toegelicht mét de verschillende opleidingsroutes die hiertoe leiden. Wij zijn na onze opleiding, Suzanne met specialisatie Neuropsychologie en Yvette met Klinische ontwikkelingspsychologie, in het onderwijs gerold. Onze dagelijkse praktijk bestaat o.a. uit individuele leerlingbegeleiding, contact onderhouden en gesprekken voeren met alle betrokkenen rondom de leerling, verslaglegging, observaties, ondersteuning en deskundigheidsbevordering van docenten, trainingen en nog veel meer! Wij zijn daarbij verantwoordelijk voor het uitvoeren van Passend Onderwijs; onderzoeken hoe onderwijs passend gemaakt kan worden voor leerlingen die dat nodig hebben, het onderbouwen en verantwoorden waarom zij dit nodig hebben én zorg dragen dat deze vorm van onderwijs mogelijk is of, indien nodig, een andere passende plek te vinden. Onze werkzaamheden zijn daarmee het beste te scharen onder de trefwoorden maatschappelijk, advisering, jongeren, met mensen praten. Als belangrijke competenties voor de psycholoog in het algemeen zien wij; goed kunnen luisteren, een sociale instelling, ad hoc kunnen reageren op situaties, stressbestendig zijn, beschikken over relativeringsvermogen, communicatieve én schriftelijke vaardigheden. In de toekomst zien wij binnen alle werkvelden nieuwe ontwikkelingen ontstaan, te denken valt aan steeds meer online hulpverlenen, meer en meer een brug slaan tussen de zorg en het onderwijs, de belangrijkere rol die psychologen (gaan) spelen in het bedrijfsleven en ook binnen de sport. Wat betreft het onderwijs zien we voor psychologen vooral kansen in het adviseren en ondersteunen bij trajecten op maat zodat zoveel mogelijk leerlingen een diploma kunnen halen dat goed aansluit bij hun eigen niveau, in het optimaliseren van samenwerking tussen alle betrokken partijen en het creëren van nog meer bewustzijn op scholen m.b.t. leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Uiteraard kunnen wij jullie hier nog veel meer over vertellen en beantwoorden wij graag al jullie vragen. Tot op de beroepenavond!

 

46 Röntgenlaborant

Wat houdt het beroep in: een duidelijke omschrijving van wat de functie in de dagelijkse praktijk inhoudt: wat zijn uw dagelijkse bezigheden en verantwoordelijkheden (liever niet een omschrijving van de organisatie als geheel).

Je werkt op de afdeling Radiologie van het Zaans Medisch Centrumhuis en bent volwaardig lid van het rőntgenteam met een veelheid aan taken. Zo zorg je dat de röntgenapparatuur gebruiksklaar is; je moet hierbij denken aan apparaten waarmee röntgenfoto’s (X-foto’s) gemaakt kunnen worden. Daarnaast werk je met apparatuur waarmee op een andere manier afbeeldingen van het menselijk lichaam zichtbaar gemaakt kunnen worden zoals bijv. M.R.I. (Magnetic Resonance Imaging), CT-scan of een Echo (= onderzoek waarbij gebruik gemaakt wordt van geluidsgolven). Je werkt niet alleen op de röntgenafdeling, maar ook op alle andere afdelingen in het ziekenhuis, dat strekt zich uit van de verpleegafdeling, spoedeisende hulp, intensive-care afdeling tot de operatieafdeling.

Ziet u interessante ontwikkelingen in uw beroep voor de toekomst?
Ja. Gezien de steeds verdere ontwikkeling van de diverse technieken in radiologie maakt het juist het beroep erg dynamisch en afwisselend.

Opleiding: Aangeven welke vooropleiding nodig is/ welke opleidingsmogelijkheden er zijn voor de specifieke functie.
Als Zaans Medisch Centrum houden wij een vooropleiding aan van minimaal HAVO of VWO met het profiel NG of NT .

Mijn traject’: Iets persoonlijks vertellen over welke vooropleiding u zelf heeft en hoe u zo functie bent terechtgekomen.
Zelf VWO gedaan. Eerst een andere opleiding gedaan, sprak niet genoeg aan. Wilde graag in de praktijk leren. Vervolgens de röntgenopleiding gedaan.

Op welke leuke/ interessante vragen kunt u ingaan?
De opleiding zit vol met diverse inwerkperioden op o.a. Operatie afdeling, spoedeisende hulp, verpleegkunde afdelingen, intensive care en de eigen röntgenafdeling uiteraard.

Wellicht hebt u tips voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in het beroep of wilt u nog iets kwijt?
Het is een praktijkgerichte 3 jarige service-opleiding. Je leert op school (Amstel Academie te Amsterdam) de theorie en wordt meteen in de praktijk in het ZMC begeleidt door de praktijkopleider. Het geleerde wordt a.h.w. meteen toegepast. Als leerling krijg je een leerlingensalaris van het ZMC. Hier geldt geen terugbetalingsregeling voor. Je bouwt dan ook geen studieschuld op. Het ZMC neemt alle schoolkosten voor zijn rekening.

Welke competenties zijn belangrijk bij uw beroep (kies de drie belangrijkste)
Ondernemend, Praktisch, Sociaal

Hoe zijn de werkzaamheden het beste te rubriceren?
Medisch, Computers, Verzorgen/Helpen

 

47 Sales Manager

Mijn naam is Erik van der Laan, ben Salesmanager bij van Wijngaarden BV, de makers van de Zaanse Mayonaise. Mijn dagelijkse werkzaamheden staan altijd in het teken van het verkopen van de mayonaise aan de diverse soorten klanten. Het gaat daarbij om de verkoop  aan de winkelorganisaties, klanten in het buitenland, restaurants en industriële partners. Stuur daarbij 6 personen aan binnen de diverse disciplines van het verkoopproces.

Op dit moment is nieuw en “ hot” binnen de verkoop in het levensmiddelen kanaal het verzamelen en interpreteren van data.  Door bv de bonuskaart bij AH komt er heel veel informatie over de individuele klant vrij. Hierdoor kan men per regio of zelfs op winkelniveau schuiven met het assortiment.  Hierop moeten leveranciers zoals wij wel acteren.

Heb de HAVO gedaan op het St  Michael college. Wilde heel graag naar de sportacademie maar werd niet toegelaten.  Heb een jaar gewerkt tussen door en ben uiteindelijk naar de HES in Amsterdam gegaan en heb daar de Commerciële richting gevolgd.  De opleiding is vooral bepalend voor je denkniveau en de basis begrippen.  Het belangrijkste is uiteindelijk de ervaring.

Ben na mijn opleiding als  junior export manager gaan werken bij Verkade.  Na 9 jaar uiteindelijk hoofd van de export afdeling geworden.  Overstap gemaakt naar Rucanor sportartikelen ook als export manager. Daarna weer terug naar de FMCG, Klene drop.  Na 6 jaar nieuwe uitdaging in de export bij Droste chocolade.  Inmiddels vader geworden van drie kinderen en was het reizen meer dan zat.  Na 4 jaar Droste gekozen voor een baan dicht bij huis en een baan waarbij ik niet meer zoveel hoefde te reizen. Nu 10 jaar bij van Wijngaarden.

De competenties voor mijn vak liggen vooral op het gebied van inleving.  Eerst de wensen van de klant ( eindverbruiker) maar daarna de wensen van de fabriek en uiteindelijk dat bij elkaar brengen. Probeer daar heel creatief en oplossingsgericht in te zijn.

Ik zit redelijk veel op kantoor maar ben natuurlijk ook veel bij klanten en loop heel veel door de fabriek. Daarnaast veel contact met toeleveranciers over hoe zij ons kunnen helpen in het vinden van een oplossing.

 

48 Strafrechtadvocaat

Mr. Hugo Bakker, advocaat in strafzaken Bakker Rigter & Lonterman advocaten http://www.brl-advocaten.nl

Ik verleen (rechts-)bijstand aan verdachten van een strafbaar feit. Van a(utokraker) tot z(edendelinquent), van kruimeldief tot beroepscrimineel. Bekennend of ontkennend. Bij de rechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad. Of in een vroeger stadium, bij een verhoor op het politiebureau of tijdens onderhandelingen met het openbaar ministerie.

Elke verdachte heeft zijn eigen belangen in een strafzaak. Het is de taak van de strafrechtadvocaat om die belangen (samen) vast te stellen en zo effectief mogelijk te dienen. Zo wil de ontkennende verdachte vrijspraak, terwijl de bekennende verdachte liefst een zo licht mogelijke straf wil. De advocaat dient maar één doel: het belang van de cliënt.

Opleiding: studie der rechtsgeleerdheid (‘rechten’), universiteit

Benodigde eigenschappen:
sociale vaardigheid / inlevingsvermogen (‘Wat wil mijn cliënt?’ ‘Wat valt er te halen bij de rechter(s)?’, ‘Hoe krijg ik de politie zover’?);
goed kunnen beargumenteren;
(juridisch) analytisch vermogen (hoofd- en bijzaken scheiden);
goed en overtuigend kunnen presenteren (in de rechtszaal);
en het allerbelangrijkste…
je moet je het lot van die arme verdachte kunnen aantrekken…

 

49 Systeemtherapeut/gezinstherapeut

Wat is gezins- en relatietherapie?
Deze therapie wordt ook wel systeemtherapie genoemd. Bij systeemtherapie gaat men er van uit dat klachten of problemen samenhangen met de omgeving, het ‘systeem’ waarin zij optreden. De omgeving kan een gezin of familie zijn, maar ook de werkomgeving, de school, de sociale of culturele omgeving waarin men leeft. Problemen beïnvloeden op hun beurt ook weer de omgeving.

Relatie- en gezinstherapeuten kijken vooral naar wat er gebeurt tussen mensen. Hoe zij over elkaar denken, wat zij van elkaar verwachten, hoe ze elkaars gedrag begrijpen, hoe zij communiceren en zich naar elkaar gedragen. Deze manier van omgaan is vaak in de loop van jaren onuitgesproken gegroeid tot min of meer stabiele patronen. Deze patronen kunnen veiligheid en verbondenheid in een relatie of gezin geven, maar ook om allerlei redenen gaan knellen. Dan kunnen relatie- of gezinsproblemen ontstaan, zoals meer of minder hoogoplopende conflicten of verwijdering van elkaar.

De therapie is erop gericht deze patronen in de omgang met elkaar te verhelderen en waar mogelijk weer vlot te trekken. Naast wat er niet goed gaat, wordt aandacht besteed aan de positieve, krachtige kanten van de relatie of het gezin.

 

50 Tandarts

Het werk van een tandarts in de algemene praktijk bestaat uit het realiseren van een goede mondgezondheid bij personen vanaf zeer jonge leeftijd tot op een zo hoog mogelijke leeftijd.

Voor het realiseren van een goede mondgezondheid bij zijn patiënten maakt de tandarts gebruik van: voorlichting, preventie en curatieve zorg. Hierbij kunnen eventueel andere hulpverleners worden ingeschakeld. Denk hierbij aan assistentes, mondhygiënisten en specialisten in de orthodontie en kaakchirurgie.

Concreet houdt dit in dat de tandarts met de (ouders van de) patiënt een afspraak maakt voor een controle van het gebit (meer in het algemeen: de mondholte). Als blijkt dat de mondholte gezond is, kan een nieuwe afspraak worden gemaakt (voor over 6 of 12 maanden). Als de tandarts zaken constateert die een bedreiging kunnen vormen voor de mondgezondheid (denk aan o.a.: 1. slechte mondhygiëne met als mogelijk gevolg tandvleesontsteking en aantastingen van het glazuur van tanden en kiezen 2. afwijkingen aan slijmvliezen 3. scheefstand van tanden en kiezen, 4. afwijkende mondgewoontes) zal hij dit met de patiënt (en/ of ouders) bespreken. Door het geven van voorlichting en het toepassen van handelingen met een preventief karakter kan vaak de goede mondgezondheid worden veiliggesteld, dan wel behouden blijven. Als er reeds irreversibele schade aan gebitselementen aanwezig is dan zal de tandarts curatieve zorg moeten verlenen, meestal in de vorm van het leggen van één of meer vullingen, het doen van wortelkanaalbehandelingen of het vervaardigen van kronen en bruggen.

 

51 Theatertechnicus en Theateradviseur

Zonder licht kunnen we niets zien. Dat geldt overal, maar in het theater in het bijzonder. Daar wordt licht niet alleen gebruikt om iets zichtbaar te maken, maar ook om de aandacht op iets te richten, om de sfeer te veranderen en om spanning op te wekken. Degene die dit mogelijk maakt is de theatertechnicus. Hij of zij zorgt ook dat we alles goed kunnen horen. dat geluidseffecten op het juiste moment komen en dat muziek prachtig klinkt. Zonder theatertechniek geen theater. Het vak van theatertechnicus is afwisselend en mensen met een theatertechnische opleiding kunnen terecht bij festivals, in popzalen, in theaters en bij bedrijfsevenementen.

Een goed theater en een goede concertzaal bouwen is niet zo eenvoudig, zeker niet in Nederland. Hier komt iedere dag een andere voorstelling of een ander concert in de zaal en dat betekent dat er dagelijks grote vrachtwagens met decors, licht en geluid door het land trekken van zaal naar zaal. Om vlot een voorstelling te kunnen bouwen en afbreken is een goede logistiek nodig en goede techniek, en daarnaast natuurlijk een goed podium, kleedkamers en een artiestenfoyer aan de ene kant en een goede zaal met foyers, een garderobe en een kassa aan de andere kant. De theateradviseur zorgt dat het gebouw klopt. Hij helpt de architect een om gebouw te maken dat goed functioneert en waar mensen graag komen, zowel publiek als artiesten.

Er zijn opleidingen voor theatertechniek op MBO en HBO niveau.

Gerbrand Borgdorff MA Theateradvies® bv Herengracht 160 1016 BN Amsterdam t: +31 20 627 2248 m: +31 651 616 753 e: gerbrand@theateradvies.nl w: theateradvies.nl  

 

52 Transport & Logistiek: Executive Vice President Airfreight Benelux

Naam: Joep Bruijs
Beroep: Executive Vice President Airfreight Benelux
Bedrijf: DB Schenker
Link: www.dbschenker.nl

DB Schenker biedt wereldwijd logistieke dienstverlening en is actief in meer dan 130 landen. Iedere dag, leveren circa 235.000 medewerkers mobiliteits- en logistieke diensten aan onze klanten via de wereldwijd efficiënt gekoppelde verkeersnetwerken via spoor, weg, water en lucht.

Wat houdt mijn beroep in:

Het dagelijks leiding geven aan een grote groep mensen die luchtvracht verzorgen van en naar de Benelux (Nederland, België en Luxemburg). Het gaat daar om allerlei zaken zoals machines, computers maar ook groente, fruit, dieren of materialen voor de scheepvaart of luchtvaart. Wij zorgen ervoor dat die spullen ergens in het buitenland opgehaald worden, gevlogen en vervolgens hier in bv Nederland afgeleverd worden.

Daarbij ben ik verantwoordelijk om de juiste mensen met de juiste kennis en kunde in het bedrijf te hebben, en ook om ervoor te zorgen dat die kennis en kunde up to date blijft.
Daarnaast heb ik veel contact met klanten om goed te begrijpen wat belangrijk is en we hen nog beter kunnen helpen.
Verder is het voor mij belangrijk om goed met onze leveranciers zoals bijvoorbeeld luchtvaartmaatschappijen samen te werken om op die manier onze dienstverlening goed weg te kunnen zetten.
Tot slot heb ik veel contact met de luchthavens waar we werken, zoals bijvoorbeeld Schiphol of Brussels Airport.

Interessante ontwikkelingen: natuurlijk de razendsnelle ontwikkelingen op internet, die ook de logistiek flink op zijn kop gaan zetten. Straks worden de pakjes al aan de voordeur bezorgd voordat je hebt nagedacht wat je over 5 minuten wilt bestellen.

Opleiding: ik heb Technische Bedrijfskunde aan de TU Eindhoven gestudeerd. Dit is een algemene opleiding waar ook logistiek al een flinke component vormde. Belangrijk is iets te kiezen waar je echt voor gaat. Het gaat er uiteindelijk om een bepaalde manier van denken te ontwikkelen.

Traject: ik ben na wat kleine omzwervingen redelijk snel na mijn studie bij de KLM gaan werken. Daar heb ik ook 6 jaar voor in het buitenland gezeten. Een aanrader ! Vervolgens ben ik in deze internationale job terecht gekomen.

Competenties die belangrijk zijn: logisch kunnen nadenken, snel complexe materie doorzien, een goed financieel inzicht hebben. Belangrijkste is dat je goed leert samen werken met mensen om dingen voor elkaar te krijgen. Erg leuk om dat met mensen uit verschillende culturen te doen !

Rubriceren: met mensen werken, leidinggeven, reizen, financiën.

 

53 Verpleegkundige Specialist psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg

Mijn naam is Diana Polhuis. Ik werk als verpleegkundig specialist ggz in de psychiatrie, in een Forensisch ACT team bij GGZ Noord-Holland-Noord (www.ggz-nhn.nl). Ik hoop je enthousiast te maken om als verpleegkundige in de psychiatrie te gaan werken. Een mooi vak met een doorstroommogelijkheid naar een beroep op masterniveau: het verpleegkundig specialisme ggz.

De psychiatrie of geestelijke gezondheidszorg (ggz) zorgt voor de behandeling, begeleiding, verpleging en verzorging van patiënten die kort- of langdurend lijden aan een psychiatrische stoornis en daar ernstig hinder in het dagelijks leven van ondervinden. Daarbij kun je denken aan mensen die depressief zijn, aan een angststoornis lijden, een eetstoornis hebben, ernstig verward of psychotische zijn of aan een persoonlijkheidsstoornis lijden. Natuurlijk zijn er veel meer psychiatrische stoornissen die behandeld worden. Bekend is ook ADHD, autisme en heel vaak allerlei soorten van verslaving. Het is een heel boeiend en interessant gebied in onze gezondheidszorg.

Als verpleegkundige heb je een belangrijke taak in het begeleiden van de patiënten om in het dagelijks leven zelfredzaam te zijn of weer te worden. Daarbij kun je denken aan het begeleiden bij persoonlijke verzorging, ondersteunen bij de behandeling, begeleiden bij medicatiegebruik en de bijwerkingen die dat geeft. En ook aan het begeleiden bij adequaat communiceren, relaties onderhouden, verkrijgen van werk en vrijetijdsbesteding en het begeleiden bij financiële vaardigheden.  Het accepteren van de soms blijvende gevolgen van een psychiatrische stoornis voor de patiënt en zijn naasten is vaak een moeilijke klus waar je begeleiding bij biedt op zo een manier dat de patiënt weer kan herstellen in het oppakken van een volwaardig en zinvol leven. Het werk is uitdagend, en vraagt veel van je persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden om met mensen om te gaan.

Er vinden nu veel veranderingen plaats in de ggz en in het vak van de verpleegkundige. Een aantal jaar geleden werden psychiatrisch patiënten vooral opgenomen in psychiatrische ziekenhuizen en op afdelingen psychiatrie in het algemeen ziekenhuis (PAAZ). Tegenwoordig worden patiënten (en hun naasten) vooral thuis bezocht, begeleid en behandeld. Ook als ze in een ernstige crisissituatie verkeren. De verpleegkundigen zullen daarom vaak onderweg zijn naar patiënten, zelfstandig moeten kunnen beslissen en handelen en goed kunnen overleggen met een multidisciplinair team. De jeugd ggz ondergaat een nog grotere verandering. Deze wordt de komende jaren ondergebracht bij de gemeenten. Dat betekent dat het nu nog niet duidelijk is hoe dit er over een aantal jaar uitziet.

Het vak van verpleegkundige is ook erg in ontwikkeling. Waarschijnlijk worden verpleegkundigen over een aantal jaar op hbo niveau opgeleid. De opleiding tot verzorgende zal qua niveau stijgen tot mbo niveau 4. De complexe gezondheidszorg vraagt om deze ontwikkeling. Voor verpleegkundigen op hbo niveau is het ook mogelijk om door te leren op masterniveau. Je wordt dan verpleegkundig specialist in de agz, of in mijn geval verpleegkundig specialist ggz. Als verpleegkundig specialist ggz ben ik zelf verantwoordelijk voor de totale behandeling van de patiënt. Dat betekent dat ik ook deels medische diagnoses stel, en een deel van de medicatie kan voorschrijven. Ik combineer dat vooral met mij vakgebied van de verpleegkunde. Ik behandel vooral de gevolgen van de stoornis zodat mensen weer een zinvol leven kunnen leiden waarbij ze zo min mogelijk last hebben van hun beperkingen. De doelgroep waar ik mee werk zijn mensen die gerelateerd aan hun psychiatrische stoornis strafbare feiten begaan en ernstige problemen hebben op meerdere levensgebieden. Tijdens de beroepenavond zal ik daar meer over vertellen en kun je natuurlijk al je vragen die je hebt stellen.

Mocht je al geïnteresseerd zijn, dan is het goed om bij jezelf na te gaan of je beschikt over de volgende competenties of vaardigheden: creatief, zelfstandig, stressbestendigheid, samenwerkingsgericht, communicatief vaardig, humor, praktisch en open minded zijn. Het is belangrijk dat je een goed inzicht in jezelf ontwikkelt om patiënten goed te kunnen begeleiden. In de opleiding tot verpleegkundige wordt je hierin ook begeleid. De opleiding tot verpleegkundige kan worden gevolgd op MBO-niveau. Je leert dan vooral volgens standaarden te werken. Je kunt ook op HBO-niveau de opleiding volgen. Daar leer je hoe je zorgvuldig in complexe situaties van standaarden kunt afwijken. De verpleegkundige op HBO-niveau heeft in Nederland een goede toekomst doordat de gezondheidszorg steeds complexer wordt. En het biedt mooie doorstroommogelijkheden naar vervolgopleidingen, master/universitaire opleidingen!

De werkzaamheden zijn heel gevarieerd , doen een appel op je zelfstandigheid en vinden zowel in de ggz-instelling als bij de mensen thuis of bij ketenpartners plaats. Adviseren, voorlichten, begeleiden, stimuleren en motiveren van mensen, goed kunnen observeren en overleggen, kunnen inleven en communiceren met mensen zijn belangrijke onderdelen van het beroep verpleegkundige.

 

54 Verpleegkundige

Het werk als verpleegkundige heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een zelfstandig beroep. Van ondersteuning en verlengde arm van de arts naar een vak die van belang is als constante factor rond de zorgvrager met een eigen invalshoek.

Medische zorg richt zich op de mens met de ziekte, aandoening of medische klacht. Verpleegkundige zorg richt zich nu juist op wat de zorgvrager nog kan naast de ziekte, aandoening of medische klacht. Het bestaat dan uit het bieden van ondersteuning bij hoe de zorgvrager zich kunnen aanpassen aan de omstandigheden. Gezondheidsbeleving is dan uitgangspunt, anders dan gezond zijn. Dát is een belangrijk uitgangspunt bij het werken als verpleegkundige in de toekomst.

Verpleegkundige zorg richt zich daarom op zelfmanagement van zorgvragers als een ziekte, aandoening of medische klacht leidt tot een verstoring daarvan.

Verpleegkundigen werken om dat te bereiken nauw samen met de zorgvrager, hun naasten en andere mantelzorgers. Vaak wordt ervoor gezorgd dat in samenwerking met andere professionals, in een multidisciplinair team, in verschillende settingen, dat de zorgvrager die zorg ontvangt die deze nodig heeft. Het is daarom ook een dynamisch beroep met veel contactmomenten. Daarom zijn competenties als zelfstandig werken, communicatie & afstemming én klinisch redeneren belangrijke onderdelen van het werk.

Verpleegkundigen zijn in veel verschillende werkvelden te vinden. Dat maakt het ook zo interessant. Na het behalen van je verpleegkundig diploma kun je verschillende kanten op. Het meest bekend is het werken als verpleegkundige in een ziekenhuis, maar in de afgelopen jaren is een verschuiving zichtbaar naar zorg in en rond de thuissituatie én zorg aan de ouderen in de samenleving.

Verdieping zoeken in het werkveld van je keuze, een vervolgopleiding doen op het specialisme die je leuk vindt, werken naar een masteropleiding, kiezen voor het opleiden van nieuwe collega’s, voor kwaliteitszorg kiezen of misschien wel verpleegkundige wetenschappen studeren. Wij van het Zaans Medisch Centrum kunnen je alles vertellen over de mogelijkheden na diplomering als verpleegkundige, maar zeker ook over wat je leert tijdens de opleiding tot verpleegkundige.

Zien we je voor meer informatie? Tot dan!

 

55 Werktuigbouwkundig ingenieur

Uw naam: Misja Wester

Beroep: Constructeur (werktuigbouwkundig ingenieur)

Bedrijfsnaam: EME Engel

URL/Link bedrijf: http://www.eme-engel.nl

Wat houdt het beroep in: De klant heeft een specifieke vraag voor een oplossing, vereenvoudiging of verbetering van een proces of installatie nodig. Met de computer ontwerp ik in 3D, machines. Vanuit het ontwerp maak ik werktekeningen die dan naar de werkplaats gaan om gemaakt te worden. Als alle onderdelen gereed zijn wordt de installatie opgebouwd.

Ziet u interessante ontwikkelingen in uw beroep voor de toekomst? Ik denk dat de technische kennis in Nederland van een hoog niveau is en dat de vraag naar geschoold technisch personeel alleen maar steeds groter wordt. Het ontwerpen en daarna printen in 3D neemt een grote vlucht. Zelfs een 3D model printen in metaal is in opkomst.

Opleiding: HBO opleiding: Engineering, Design and Innovation.

Uw traject’: Op de lagere school wilde ik al de techniek in en ben naar de LTS gegaan. Na het behalen mijn diploma ben ik door naar de MTS gegaan waar ik de opleiding Fijnmechanische techniek heb gevolgd. Omdat de werktuigbouw mij ook erg trok ben ik de HTS gaan doen, werktuigbouw met afstudeerrichting Constructieleer.

Welke competenties zijn het belangrijkste bij dit beroep? Een affiniteit met techniek is wel gewenst en leergierig zijn. Open staan voor nieuwe technieken en oplossend kunnen denken. Vaak werk je in teamverband met collega’s of de klant waardoor samenwerken en sociaal zijn belangrijke zaken zijn.

Hoe zijn de werkzaamheden het beste te rubriceren? Mijn werkzaamheden gaan van: de klus opnemen bij de klant, overleggen met de mensen vanuit de werkplaats, voortgangsgesprekken houden met de klant, juiste onderdelen inkopen, controleren van de levertijden, budgetbewaking en veel met de computer werken.

Hoe zijn de werkzaamheden het beste te rubriceren?

  • Vanaf het VWO kun je naar de Technische Universiteit Delft of de TU Eindhoven. Zij leiden op tot de internationaal erkende titel Master of Science, wat vroeger (bouwkundig) ingenieur (ir.) heette.
  • Vanaf de HAVO via de verschillende Academies van Bouwkunst. Dit is de vervolgopleiding na eerst de HTS of Kunstacademie gevolgd te hebben. Na afronding krijg je de (internationale) titel Master of Architecture.
  • Na het behalen van een van bovenstaande titels mag je je inschrijven in het architectenregister en mag je officieel de titel architect dragen?
  • Welke competenties zijn het belangrijkste bij dit beroep?

" What is wanted is not the will to believe, but the will to find out, which is the exact opposite. "

Bertrand Russell

Top