Activiteitenbulletin januari

ACTIVITEITENBULLETIN 5 – JANUARI 2019

Algemeen

 • Kerstvakantie - ma 24 december 2018 t/m vr 4 januari 2019
 • maandag 7 januari
  • huiswerkvrij
  • 08.20-09.30 uur – geen les
  • Let op! Telefonisch pas bereikbaar vanaf 09.30 uur!
 • woensdag 16 jan, woensdag 6 febr. en donderdag 14 febr.
  • open-lesmiddag leerlingen groep 8
 • donderdag 24 januari
  • studiemiddag personeel
  • leerlingen vanaf 12.20 uur vrij
 • maandag 28 januari
  • start periode 3
 • dinsdag 29 januari  19.00-21.30 uur
  • beroepenavond voor ouders en leerlingen vanaf 3e klas

EERSTE KLAS

TWEEDE KLAS

DERDE KLAS

 • woensdag 30 januari
  • Bh3a en Bh3d - Excursie Gemeentemuseum in Den Haag – gaat niet door, nadere informatie volgt
 • donderdag 31 januari
  • Bh3c en Ba3b - Excursie Gemeentemuseum in Den Haag – gaat niet door, nadere informatie volgt

VIERDE KLAS

 • maandag 14 t/m vrijdag 18 januari
  • Bh4 – Toetsweek

VIJFDE KLAS

 • dinsdag 8 en eventueel woensdag 9 januari
  • Bh5 – Herkansing rekentoets
 • maandag 14 t/m vrijdag 18 januari
  • Bh5 – Schoolexamens
 • maandag 21 januari
  • Ba5 – Schoolexamen maatschappijleer
 • maandag 21 t/m woensdag 23 januari
  • Bh5 – 1e en 2e lesuur Kijk- en luistertoets Frans, Duits en Engels - lessen gaan gewoon door volgens rooster

ZESDE KLAS

 • dinsdag 8 en eventueel woensdag 9 januari
  • Herkansing rekentoets
 • maandag 14 t/m donderdag 17 januari
  • Schoolexamens   
 • maandag 21 t/m woensdag 23 januari
  • 1e en 2e lesuur Kijk- en luistertoets Duits, Engels en Frans, lessen gaan gewoon door

" What is wanted is not the will to believe, but the will to find out, which is the exact opposite. "

Bertrand Russell

Top