5-atheneum adviseert de gemeenteraad

De leerlingen van 5-atheneum hebben zich gestort op gemeentelijke dilemma’s over mobiliteit en duurzaamheid. Zij kregen in de raadszaal van het stadhuis enige verdieping in de thema’s en toelichting over de werking van de gemeenteraad. Daarna hebben zij in groepen onder begeleiding van een raadslid een presentatie uitgewerkt die de gemeenteraad moet inspireren op deze onderwerpen.

Voorbeelden van vraagstukken waarmee de leerlingen geworsteld hebben:

  • Hoe gaan jullie voorkomen dat inwoners van Zaanstad met een volle spaarrekening straks profiteren van een lagere energierekening, terwijl arme inwoners van Zaanstad meer belasting moeten betalen voor hun goedkopere (maar vaak minder milieuvriendelijke) huizen en vervoersmiddelen?
  • Moeten we inwoners dwingen om een aantal duurzame maatregelen te nemen, bijvoorbeeld om zonnepanelen aan te schaffen of hun huis te isoleren? Of moeten we dit vrij laten?
  • Zaandam-centrum: mag autoverkeer en busverkeer nog door het centrum? Of alleen een deel? Of mag er niks meer door?
  • Waar zou jij op inzetten om de bereikbaarheid te verbeteren en hoe? auto, ov of fiets, of helemaal iets anders?
  • Zaanstad wil veel nieuwe huizen bouwen binnen de bestaande stadsgrenzen. De ruimte op de weg is echter beperkt, zowel voor parkeren als voor rijden. Wat moeten we doen in een gebied zoals Saendelft?

Er werden door de leerlingen en deskundigen in de zaal twee groepjes gekozen die hun plannen het best hadden uitgewerkt en dat ook wisten te presenteren. Het was leuk om te zien hoe fanatiek de ambtenaren meeschreven tijdens de presentaties van alle groepjes. Er kwamen realistische plannen over elektrische ov-fietsen, afval scheiden op scholen en zonnepanelen. Ook brachten de leerlingen prachtige vergezichten zoals windtunnels voor de fiets, gras (met of zonder geit) op het dak en gratis ov voor bovenbouwleerlingen in het voortgezet onderwijs.

De twee uitverkoren groepjes mochten diezelfde avond hun plannen voorleggen aan de gemeenteraad. De raadsleden kregen hierna de kans om vragen te stellen en wezen uiteindelijk een winnend groepje aan. Hieronder een foto van de trotse winnaars met meneer Kuyper als begeleider vanuit de gemeenteraad.


  Terug naar Nieuws

" What is wanted is not the will to believe, but the will to find out, which is the exact opposite. "

Bertrand Russell

Top